Waarde ering in de vorm van vrije gift klik op button

Private Educatieve leeromgeving en studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom
(Voor de inhoudsopgave van de leeromgeving scroll je naar beneden.)
De zelfstudie leeromgeving en de studiegroep zijn een aanvulling en verdieping op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’.

De Private Educatieve leeromgeving is beschermd met een wachtwoord.

De zelfstudie leeromgeving en de studiegroep op Zoom zijn een levende groei-omgeving, wat betekent dat ze zich ontvouwen en daardoor steeds uitgebreider zullen worden. Onderaan deze pagina vind je de inhoudsopgave van de Private Educatieve leeromgeving.


Jouw donatie (vrije gift aka schenking) c.q. compensatie bijdrage
Je donatie (vrije gift aka schenking) c.q. compensatie bijdrage aan de Private Educatieve leeromgeving en de studiegroep bedraagt 5,00euro op maandbasis. Donatie (vrije gift aka schenking) c.q. compensatie een jaar vooruit 60,00euro met ingang van 1 januari 2023. Bij tussentijds beëindigen van je deelname vindt er geen restitutie plaats.


Wat heb je nodig om te kunnen deelnemen aan de Private Educatieve leeromgeving en de studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom?
1. Een computer of laptop met ingebouwde microfoon en camera, of een externe microfoon (en eventueel externe camera).
2. De Zoom applicatie op je computer of laptop.
3. Tijd en focus om te kunnen en willen studeren in jouw eigen tijd en private omgeving.
4. Een besef dat de studiegroep op Zoom geen ’thee kransje’ is: de aanwezigen nemen eigenaarschap over hun zelfstudie, zoeken antwoorden op hun vragen eerst zelf via het zoekvenster van deze website, en gebruiken de studiegroep voor uitwisselen van ervaringen met het aangereikte in de verdiepende leeromgeving. Vragen naar aanleiding van de online zelfstudie Academy waarvan je het antwoord niet kunt vinden op de website, kun je via de mail stellen.
5. De (h)erkenning van de hieronder beschreven innerlijke waarden.


Procedure van aanmelding deelname
1. Indien je belangstelling hebt voor deelname aan de Private Educatieve leeromgeving en studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom, nodig ik je uit een mailtje te sturen naar info@hetbewustepad.nl met daarin de vermelding van je intentie dat je wilt deelnemen. Zet in het onderwerp veld ‘intentie deelname leeromgeving en studiegroep’.
2. Je ontvangt van mij antwoord op je mail met informatie betreffende het vervolg van de aanmeldprocedure.
3. We hebben een vrijblijvende Zoom kennismaking ten behoeve van wederzijdse Timay identificatie: this is me and you, en we bespreken het verdere vervolg van de aanmeldprocedure.
4. Indien overeengekomen tijdens de Zoom kennismaking ontvang je 2 bijlagen, te weten 1. Intentieverklaring Begeleidend schrijven, en 2. Intentieverklaring met betrekking tot je deelname aan de Private Educatieve leeromgeving en de studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom.
5. Ik verzoek je de intentieverklaring zorgvuldig te lezen. Met de overmaking van de donatie (vrije gift aka schenking) c.q. compensatie ad 60,00euro (12 x 5,00euro) bevestig je jouw akkoord met de Intentieverklaring en Intentieverklaring Begeleidend schrijven.
6. De Private Educatie leeromgeving is na donatie (vrije gift aka schenking) c.q. compensatie van 60,00euro toegankelijk via een wachtwoord. De studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom is na donatie (vrije gift aka schenking) c.q. compensatie van de 60,00euro toegankelijk door toevoeging aan de groep op Zoom. Voorwaarden: 1. je Zoom account dient herkenbaar te zijn door middel van een pasfotootje (zo bied je elkaar betrouwbaarheid), en 2. je aanwezigheid in de studiegroep op Zoom voordat je het wachtwoord ontvangt voor toegang tot de leeromgeving op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’.
7. Deelname aan de Webinars is inclusief. Aanmelding voor een Webinar is wel nodig. Kijk voor een overzicht van de Webinars en de agenda op de Menu pagina ‘Webinars‘.


Op de Private Educatieve leeromgeving en de Zoom studiegroep zijn onderstaande innerlijke waarden van toepassing
1) Het besef dat je volledig afgestemd en in verbinding bent met je innerlijke waarden en moraliteit: je hebt daarvoor geen uiterlijke regelgeving, protocollen, regels en wetten nodig en je beseft dat die jou in je natuurlijke vrijheid en flow belemmeren. Je leeft vanuit de natuurlijke wetten. Je maakt onderlinge afspraken in een wederzijds committment en biedt betrouwbaarheid: je bent betrouwbaar, je bent veilig, je bent transparant en open en integer. Wat er tussen jou en anderen opgeroepen wordt, kijk je samen aan en je komt in gezamenlijkheid tot een wederzijdse oplossing. Er is dus nooit sprake van macht en machtsspelletjes.
2) Het elkáár bieden! van veiligheid en bescherming: dit is een direct gevolg van de eerste innerlijke waarde.
3) Het besef van onderscheid in het Private domein en het Publieke domein, en het belang van aangereikte informatie in het Private domein te houden.
4) De Intentieverklaring is strikt individueel: het is niet toegestaan om je wachtwoord van de leeromgeving op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ te delen met anderen, en om gedeelde educatieve informatie in de leeromgeving te delen met anderen dan 1. met jouw gezin, en 2. degenen die aanwezig zijn in de studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom.
5) Het is niet toegestaan om gedeelde informatie van welke aard dan ook te delen buiten de studiegroep ‘geboorte Trust’ op Zoom: onderling uitwisselen met aanwezigen in de studiegroep op Zoom is wel toegestaan.


Forum ‘Studiegroep ‘geboorte Trust’ gerelateerd aan de beschermde Leeromgeving’

Het forum ‘Autonomie in de praktijk‘ is aangevuld met het forum ‘Studiegroep ‘geboorte Trust’ gerelateerd aan de beschermde Leeromgeving’, wat een beschermde omgeving is en alleen toegankelijk voor degenen die toegang hebben tot de met een wachtwoord beschermde ‘Private Educatieve leeromgeving en studiegroep geboorte Trust’, en is bedoeld als virtuele ont-moetingsplaats voor de serieuze zoeker die verdieping wenst en om ervaringen uit te wisselen.


Inhoudsopgave Private Educatieve leeromgeving
1. Juridische fictie en waaraan herken je de natuurlijk persoon:

Wij willen de wereld van de juridische fictie om ons heen niet alleen zien, maar ook begrijpen
(1) Juridische fictie vs werkelijkheid.
(2) De juridische fictiewereld begrijpen: wie, wat, waar, wanneer en hoe de natuurlijk persoon wordt gecreëerd.
(3) Hoe een wettelijke fictieve natuurlijk persoon te identificeren.
(4) Manieren waarop onze echte ‘ik’ wordt verondersteld een natuurlijk persoon te zijn.
(5) Agentschap voor een natuurlijk persoon.
(6) Borgstelling voor een natuurlijk persoon.
(7) Capitis Diminutio: Capitis Maxima; Capitis Media; Capitis Minima.

2. Borgstelling voor een natuurlijk persoon
(1) De betekenis van Borgstelling.
(2) De betekenis van de natuurlijk persoon als borg(er).
(3) Onderscheid tussen een zekerheidsovereenkomst en een borgstelling.

3. Verdieping op juridische fictie vs werkelijkheid
(1) Bewijs voor de ‘dead and lost at sea’ (‘dood en verloren op zee’) presumptie.
(2) Cestui Que Vie act 1666 en Erfrecht.
(3) Bewijs dat de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap gevestigd is op jouw placenta.
(4) Samenvatting Erfrecht.

4. Affidavits en Verklaringen
(1) Beëdigde verklaringen (Affidavits).
(2) Verklaringen (Declarations).
(3) Beweringen (Averments).
(4) Het opstellen van Affidavits en Verklaringen.

5. Duurzame Volmacht en Verklaring van Status
Dit onderdeel van de leeromgeving is in ontwikkeling en nog niet toegankelijk.
(1) Duurzame Volmacht (anders dan de Algemene Volmacht en haar begeleidend schrijven).
(2) Verklaring van Status (anders dan de Spoed Verklaring Beneficiaire Aanvaarding afgekort Spoed VBA).
(3) Akte van Erfrecht.

6. Cestui Que Vie Act 1666

7. Commercie, UCC (Uniform Commercial Code), en Trusts

8. Hoe je vanuit het private domein communiceert op een voor de niet-erfgerechtigde derden begrijpelijke manier


Bibliotheek
In de bibliotheek vind je e-boeken en PDF’s die je ondersteunen bij je studie.

CQV LLC Erfrechtelijke Documenten
Dit onderdeel van de leeromgeving is in ontwikkeling en nog niet toegankelijk.
CQV LLC staat voor Cestui Que Vie Live Life Competence.
Deze CQV LLC Erfrechtelijke Documenten zijn in ontwikkeling en niet eerder uitgebracht.

Vrijelijk beschikbare CQV LLC Erfrechtelijke documenten en hun uitleg
De CQV LLC Erfrechtelijke documenten, die je vindt via het Stappenplan van deze website blijven vrijelijk beschikbaar via de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

De uitleg van deze vrijelijk beschikbare Erfrechtelijke documenten is en blijft vrijelijk beschikbaar via de zelfstudie Academy op de tutorial website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’.