Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Het geboorte Trust nalatenschap erfrecht is wereldwijd dezelfde

Voorbeeld van iemand met A status in Nederland
1) Indien je een A status hebt in Nederland (onbeperkt wonen en werken in NL / onbeperkte verblijfsvergunning);
2) woonachtig of in het bezit van een briefadres bent in Nederland;
3) u een legitimatie document van overheidswege hebt;
4) u een BSN heeft dan dien je jouw documenten set in Nederland TrustBelastingdienst te Heerlen) in.

Voorbeeld van iemand met Nederlandse nationaliteit wonend in buitenland
Je bent Nederlandse, geboren in NL en woonachtig in het buitenland. De individuele geboorte Trust nalatenschap wordt internationaal, niet-politiek beheerd. Je geboorte aangifte was in Nederland. Je stuurt jouw documenten naar de Directeur TrustBelastingdienst te Heerlen en bij het bankrekeningnummer vermeld je jouw eigen bankrekeningnummer ook als de gevolmachtigde, dit bankrekeningnummer nog niet eerder heeft geregistreerd. Ook wat betreft verzending per post: maak gebruik van verifieerbare verzending met een verzendcode, zoals die voor jou het meest bruikbaar is. Er kunnen in later stadium, gegevens verfijnd worden. Nu hoeft dat niet en als dit nu nog niet is, dan is het nog steeds geen vormfout.


Adres TrustBelastingdienst vind je via het zoekvenster: type in dit venster ‘Verzendadres documenten‘ en daarna enter of klik op de link.


Hoewel het geboorte Trust nalatenschap erfrecht wereldwijd dezelfde is, dient de procedure PER LAND onderzocht en uitgeregeld worden. Niet ieder land kent dezelfde regeringsstructuur en/of kiesstructuur dan Nederland.


Erfrechtelijke documenten voor Belgen

De aanpassingen die Belgen dienen te maken in hun documenten zijn onderzocht. Doch, is gebleken dat deze niet volledig juist zijn. Om die reden worden de aanpassingen die Belgen dienen te maken in hun documenten opnieuw onderzocht, aangescherpt, en aangevuld.

Een Nederlandstalig Diplomatiek paspoort voor Belgen is beschikbaar: zowel in PDF-vorm in Dropbox, als kant en klaar gedrukt via de Shop te bestellen.


Erfrechtelijke documenten voor Duitsers en overige landen
De aanpassingen die Duitsers dienen te maken in hun documenten dienen onderzocht te worden. Dit geldt ook voor inwoners van andere landen.

Een Engelstalig Diplomatiek paspoort is beschikbaar: zowel in PDF-vorm in Dropbox, als kant en klaar gedrukt via de Shop te bestellen.