Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
Het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen is niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en het team van de HRM geeft géén lezingen, verkoopt geen documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze online zelfstudie Academy!

Ondersteuning of vragen
Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad.
1. Indien je tegen een kleine vergoeding ondersteuning wenst bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten vind je via de pagina ‘Producten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) een beschrijving van de ondersteuning.
2. Heb je vragen met betrekking tot het invullen van de Erfrechtelijke documenten: zoek dan eerst via het zoekvenster naar het antwoord op je vraag, indien je het antwoord niet kunt vinden, kun je een mailtje sturen naar info@hetbewustepad.nl.


De tutorial website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) heeft op haar welkomstpagina ‘Welkom levend mens‘ een disclaimer staan met de tekst dat de gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) uitdrukkelijk NIET bedoeld zijn voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen (betaalde documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: dit vind je allemaal vrijelijk beschikbaar via deze online zelfstudie Academy).

Onderscheid het pad van de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel!
Het autonomiebeginsel vind je uitgelegd op de pagina ‘Welkom levend mens‘.
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling/zekerheidsovereenkomst/ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen, etc. liggen NIET in het gebied van het pad van de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel en het corrigeren van je DAS status naar levende mens staat (standing) met behulp van de CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.


De website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is de officiële tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen en een vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy.

De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn doorontwikkeld door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen en in oktober 2022 inhoudelijk en voor wat betreft layout volledig vernieuwd als gevolg van ontdekkingen tijdens diepgaand onderzoek (zie het hoofdje ‘Hoe zijn de Erfrechtelijke documenten tot stand gekomen’ op deze pagina voor meer uitleg hierover). Je vindt ze vrijelijk beschikbaar via de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen.

Zijn de in private Erfrechtelijke documenten notariële documenten?
Nee, de in private Erfrechtelijke documenten zijn géén notariële documenten. De notaris is onderdeel van de BAR, evenals een advocaat en een rechter dat zijn.

In 2018 werd de handtekening van de levende mens onder de Erfrechtelijke documenten notarieel gelegaliseerd. De notaris beoordeelde de inhoud van de Erfrechtelijke documenten pertinent niet: dat was (en is) zijn of haar taak ook niet.

Notarieel gelegaliseerd, zegt dus niets over de inhoud van de Erfrechtelijke documenten. Het zegt slechts dat een notaris getuige is dat de handtekening van de levende mens is. De waarde hiervan is niet heel groot en een Affidavit geschreven door de levende mens met een autograaf van de levende mens heeft eenzelfde waarde.

Een notaris maakt de in private Erfrechtelijke documenten, inclusief het Diplomatiek Paspoort, niet juridisch geldig. De enige feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam levend mens maakt de in private Erfrechtelijke documenten, inclusief het Diplomatiek Paspoort, geldig.

Sinds 2020 is het niet langer nodig om de handtekening onder de in private Erfrechtelijke documenten notarieel te laten legaliseren. Lees hieronder op deze pagina verder voor uitleg.

Deze vraag en het antwoord vind je op de pagina ‘Q&A‘ van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy.


Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen zijn niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en de initiators geven géén lezingen, omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze online zelfstudie Academy!

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen heeft op haar welkomstpagina ‘Welkom levend mens‘ een disclaimer staan met de tekst dat de gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) uitdrukkelijk NIET bedoeld zijn voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen (betaalde documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend materiaal: dit vind je allemaal vrijelijk beschikbaar via deze online zelfstudie Academy).Doorzie het onderscheid met de soeverein procedure en de Live Life Claim* (scroll helemaal naar beneden voor aanvullende informatie). Enige Erfgenamen claimen niet, maar aanvaarden hun testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving: daardoor doe je geen afstand van jouw huidige rechten en verwerp je jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap niet, integendeel je aanvaardt beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving. Verder is een per stirpes Enige Erfgenaam niet politiek (en niet commercieel). Doorzie verder de frauduleuze nonsens van de One People Public Trust (OPPT), Gesara (voorheen Nesara), Manna World Holding Trust, en Swiss Indo: onderzoek deze richtingen zelf en vorm je eigen meningen.


Cestui Que Vie Live Life Competence zie je in de Erfrechtelijke documenten terugkomen in de afkorting CQV LLC en de betekenis van CQV is ‘Hij Die Leeft’ wat verwijst naar de per stirpes Enige Erfgenaam levend mens. De veronderstellingen dat de per stirpes Enige Erfgenaam toch nooit meer terugkomt van zee én de aanname dat de Erfgenaam tot in de eeuwigheid zal opdraaien voor alle schuld en schade miscreaties van de commerciële derde partijen zonder erfrecht worden gestuit en gecorrigeerd door…

De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving te verzenden en de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht te verlenen zonder afstand te doen van bestaande rechten.

Een contract met de natuurlijke persoon is handelsrecht en contractrecht maar geen erfrecht. En soevereiniteit is staatsrecht. De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn geconcentreerd op erfrecht* en Trust Equity Law zodat je als per stirpes Enige Erfgenaam kan opstaan uit de zeer benarde positie waarin de natuurlijke persoon (als schuldslaaf) verkeert. Die natuurlijke persoon is besmet met juridische presumpties en wederrechtelijke wanorderlijkheden met kinderrazzia’s tot gevolg.

*De documenten zijn erfrechtelijk. Juristen die hun beroepspraktijk wensen te behouden, werken op basis van de maritieme ‘dood en verloren op zee’ – presumptie waarmee alle schuld en schade miscreaties voor jouw rekening, gerechtvaardigd worden. Zij bevestigen daarmee zelfs de mensenrechten niet. Alleen het recht van de (financieel) sterksten telt.

De vraag is niet óf de levende mens moet handelen door de transitie te gaan, maar wanneer
De vraag is niet óf de levende mens moet handelen door zijn / haar DAS status naar de levende mens staat / standing te corrigeren maar wanneer.

Je DAS status (debtor) corrigeren naar levende mens van vlees en bloed standing (creditor) door middel van het versturen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten set, bestaande uit de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA), de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht (AV) met haar begeleidend schrijven (AVbs), en (optioneel) het Exoneratie Arrest (EA) is één pad dat je kiezen kunt: een heel specifiek pad met haar eigen maxims.

Er is sprake van een (herhaaldelijk) opzettelijk veroorzaakte collectieve crisis en issues. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze (herhaaldelijk) opzettelijk veroorzaakte collectieve crisis en issues.

Surrexi Iure Hereditario De Facto (Latijns)
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).


Hoe zijn de Erfrechtelijke documenten tot stand gekomen
De oude documenten uit 2017, 2018, 2020 tot oktober 2022 zijn gebaseerd op de interpretatie dat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar een startsalaris van 1,5 miljoen gaat ontvangen (ontvangt) vanuit haar geboorte Trust. Deze interpretatie is onjuist en niet gebaseerd op feiten. Lees verder voor uitleg.

We schrijven het jaar 2016
In de media van 2016 kunnen we lezen dat
“Premier Mark Rutte wil niet tornen aan het startsalaris van 1,5 miljoen, dat prinses Amalia op haar 18de op haar bankrekening krijgt gestort. Volgens Rutte is dat bedrag in 2008* al vastgesteld. Rutte stelde dat de Tweede Kamer destijds al over het inkomen heeft gestemd. Dat bestaat uit een toelage van ruim 2 ton, plus 1,2 miljoen euro voor de kosten voor onder meer een auto met chauffeur en een secretaris. Dat bedrag krijgt Amalia vanaf haar 18e verjaardag, die ze viert op 7 december 2021 – vanaf dan zal de kroonprinses worden klaargestoomd om koningin te worden.”

In de media uit 2021 kunnen we lezen:
“Vanaf dinsdag is daar geen sprake meer van, mocht koning Willem-Alexander om welke reden dan ook afstand doen van zijn troon. Amalia is dan 18 jaar oud en mag volgens de wet zelf koningin zijn. Als de koning dinsdag wat overkomt, is Amalia onze koningin.

1,5 miljoen euro
Op haar achttiende krijgt Amalia ook een riant salaris uit de staatskas. In de wet is vastgelegd dat de koning, maar ook zijn echtgenote en de vermoedelijke troonopvolger recht hebben op een uitkering. Voor Amalia zou dat op haar achttiende neerkomen op ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar. Daarvan is een deel bedoeld als inkomsten en een deel als onkostenvergoeding.”

Wat is er vastgesteld in 2008 en waar kunnen we dat lezen?
In de Staatscourant van 2008 met verwijzing naar stb-2008-535 vinden we informatie betreffende de Wetswijziging van 20 november 2008, houdende technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis met betrekking tot uitkeringen (bezoldigingen) van leden van het Koninklijk Huis. (In de oude documenten wordt verwezen naar deze Staatscourant uit 2008.)

Meer actuele informatie uit 2021
Meer actuele informatie betreffende de door prinses Amalia te ontvangen uitkering uit de Staatskas vinden we op de website van Parlement.com
1. Wie krijgen een uitkering?
In de Grondwet is vastgelegd dat de koning(in) jaarlijks een uitkering van het Rijk ontvangt. In de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis is vastgelegd welke leden van het Koninklijk Huis nog meer een jaarlijkse uitkering ontvangen. Het gaat daarbij om de volgende leden:

  • de echtgeno(o)t(e) van de koning(in);
  • de vermoedelijke troonopvolger (vanaf de leeftijd van 18 jaar);
  • de echtgeno(o)t(e) van de vermoedelijke troonopvolger.

Wetten over de uitkering en belastingvrijstellingen van leden van het Koninklijk Huis kunnen volgens de Grondwet alleen aangenomen worden met tweederde meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer.
2. Vrijstelling belastingplicht
In de Grondwet is een aantal belastingvrijstellingen vastgelegd:

  • over de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis hoeven geen persoonlijke belastingen betaald te worden. Met andere woorden over de uitkeringen wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald;
  • de leden van het Koninklijk Huis die een uitkering genieten hoeven geen persoonlijke belastingen te betalen over de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie;
  • wat de koning(in) of vermoedelijke troonopvolger erft of krijgt van een lid van het Koninklijk Huis is vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander hoeven dus geen successierechten te betalen over hun erfenissen of schenkingen van andere leden van het Koninklijk Huis;
  • er bestaat een mogelijkheid om via de wet verdere belastingvrijstellingen toe te kennen.

Over andere inkomsten dan de uitkering en over privé-vermogen moeten de betreffende leden van het Koninklijk Huis wel belasting betalen.

De belastingvrijdom stond al in 1815 in de Grondwet.

De volledige tekst kun je vinden op Parlement.com.
De wet- en regelgeving met betrekking tot Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

In een lijvig PDF met de titel ‘Het inkomen van de koning‘ vind je een gedegen historisch overzicht van de financiële verhouding tussen het Rijk en de Koning, en het koninklijk huis. Ontwikkelingen in de Grondwet en in de wet 1814-1973.

Conclusie van bovenstaande
Uit bovenstaande kunnen we niet afleiden dat de uitkeringen, bezoldigingen, vergoedingen, en onkosten van de leden van het Koninklijk Huis uit hun testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap komen. Integendeel. De uitkeringen, bezoldigingen, vergoedingen, en onkosten worden betaald uit de Staatskas. Daarnaast gelden voor de koning en het Koningshuis ándere juridische geschreven regels en wetten: dat is geen interpretatie, dat is feitelijk zo.

We hebben uit bovenstaande informatie kunnen vaststellen dat we geen onderbouwing vinden dat
1. prinses Amalia haar uitkering ontvangt vanuit haar testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap en dat zij op tijd was om haar DAS status te corrigeren, en
2. de UVRM artikelen bindend zijn binnen het legale rechtssysteem.

Vanuit bovenstaande informatie in documenten rechtvaardigen dat er naar geboorte en afkomst geen onderscheid gemaakt mag worden (UVRM), en omdat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen per jaar zou ontvangen vanuit haar testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap (ze ontvangt een uitkering / bezoldiging uit de Staatskas), iedere per stirpes Enige Erfgenaam daar ook recht op heeft, houdt geen stand in de rechtszaal van de Roman Court. Oók niet als je de kennis hebt, die nodig is om als levend mens Enige Erfgenaam Agent en General Executor binnen het private domein je natuurlijk persoon te vertegenwoordigen voor de rechter. (Een Enige Erfgenaam blijft buiten het publieke domein van de Roman Court rechtszaal.)

Daarnaast zijn de UVRM binnen het legale rechtssysteem niet bindend, of met andere woorden ze hebben geen rechtskracht. Zie voor meer informatie betreffende de ‘geldigheid’ van de UVRM op de pagina ‘Principes vs Wetten‘.

De totstandkoming van de in oktober 2022 volledig vernieuwde in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten heeft verschillende aanleidingen gehad
Sinds mei 2021 neemt de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen de belangrijke en verantwoordelijke taak op zich om de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, en de uitleg en onderbouwing ervan aansluitend bij de realiteit van het nu aan te reiken. Sinds mei 2021 zijn deze aangevuld en verdiept. Zo zijn bijvoorbeeld alle pagina’s van het Menu aangevuld en verdiept, zijn er aanvullingen bijgekomen op de pagina’s van de verschillende Erfrechtelijke documenten, zijn er aanvullende documenten vrijelijk beschikbaar, en is de tutorial website aangevuld met een pagina ‘Nieuwsbrief‘ en zijn er vele artikelen vindbaar op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website.

Documenten vanaf oktober 2022
In augustus 2022 deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen als gevolg van diepgaand onderzoek een essentiële ontdekking met betrekking tot de onderbouwing dat iedere per stirpes Enige Erfgenaam recht zou hebben op een jaarlijkse uitkering uit de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap vanaf zijn of haar 18de levensjaar omdat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen per jaar zou ontvangen vanuit haar testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap en dat naar afkomst en geboorte geen onderscheid gemaakt mag worden (UVRM): je weet nu uit bovenstaande dat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen uitkering / bezoldiging op jaarbasis zou gaan ontvangen uit de Staatskas. Ze heeft deze overigens geweigerd. Daarnaast kreeg HRM in mei van dit jaar een bevestiging van de essentiële ontdekking met betrekking tot de rechtskeuze die van toepassing is op de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten. Deze ontdekkingen leidden tot voortschrijdend inzicht en het diepgaande noodzakelijke besluit om de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten te corrigeren en aan te vullen.

Hierboven vind je beschreven wat onze ontdekkingen waren met betrekking tot de onjuiste onderbouwing van de uitkering van prinses Amalia in de oude documenten. Daardoor diende de grond onder de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, en de Erfrechtelijke voorziening, vanaf nu Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening genoemd, herzien te worden. De nieuwe documenten vind je terug op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Met betrekking tot de aansluitende rechtskeuze vind je onderbouwing in het document Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht. Via het zoekvenster van deze website kun je zoeken op de termen, die je vindt in de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht hoofdje ‘rechtskeuze’ voor meer uitleg.

Deze ingrijpende veranderingen onderbouwen we ook tijdens een Webinar met het Thema ‘Onderbouwing van de Erfrechtelijke voorziening en de hoogte ervan’. Je kunt de pagina ‘Webinar‘ in de gaten houden voor de actuele Agenda.

Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening

Volgens de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht dient de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst de voorlopige Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening te treffen. Dat moet op maandbasis de bestaanswaarde zijn die de levende mens heeft voor de bestaanseconomie uitgedrukt in geldige geldgetallen ruim voldoende om een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen handhaven (en niet de hoogte van de door de politiek bedachte politieke schaarsteleugen door middel van het basisinkomen: op de pagina ‘Procedure kinderen’ vind je aanvullende informatie betreffende de politieke schaarsteleugen basisinkomen). Ruim voldoende geldige geldgetallen betekent dat indien toegang tot elementaire levensbenodigdheden stijgt, de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening (geïndexeerd) mee stijgt. Toegang tot elementaire levensbenodigdheden ligt nu opgeslagen in euro: als de overheid besluit tot een ander ‘wettelijk geldig’ betaalmiddel, dient het dus dát betaalmiddel te zijn. Hiermee wordt eventuele politiek veroorzaakte inkomensdervingen opgevangen. We zijn niet ver verwijderd van de totale afbraak van de verzorgingsstaat. Dan moet bestaansgeld uit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten komen.

Vanwege deze essentiële diepgaande correcties en wijzigingen zijn de oude documenten verplaatst naar de map ‘Archief’ op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de HRM en worden de oude documenten niet langer ondersteund door de co-founders van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). We adviseren degenen die hun Erfrechtelijke documenten verstuurd hebben vóór de nieuwe herziene versies van de documenten de nieuwe herziene versies van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten opnieuw te versturen onder vermelding van de oorspronkelijke Koninklijke PostNL (Belgen gebruiken de oorspronkelijke BPost) track en trace verzendcode en datum van ontvangst door onder andere de (Trust)Belastingdienst: je hebt namelijk vanaf die datum je DAS status gecorrigeerd naar levende mens staat / standing én je hebt vanaf die datum de afwikkeling van je testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap geactiveerd. Via de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen vind je voor de verschillende verzendadressen voorbrieven in de map ‘Voorbrieven’. Op de pagina ‘Verzendadres documenten‘ vind je uitleg over de toepassing van de voorbrieven. Per in privaat CQV LLC Erfrechtelijk document en brief vind je een ingevuld voorbeelddocument of -brief op deze tutorial website. Een overzicht van de beschikbare documenten vind je op de pagina ‘Documenten’ van de website van HRM en via de Menu pagina ‘Stappenplan’ van deze website. Daarnaast vind je in de linkermarge van deze website een overzicht van de verschillende documenten en categorieën. Je kunt ook zoeken via het zoekvenster.

Totstandkoming van de Erfrechtelijke documenten vóór oktober 2022 in chronologische volgorde

Aanleiding voor de VBA in 2018
De aanleiding voor de VBA in 2018 was de vernieuwde donorwet rondom orgaandonatie (bodysnatching door de overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun Erfrechtelijke documenten aangetekend en gelegaliseerd door een notaris deed verzenden. De aankondiging van de ‘verplichte’ (orgaandonatie is niet verplicht) van Staatswege afgekondigde orgaandonatie impliceert direct dat wij levende mensen zijn, want je kunt geen organen van dode mensen transplanteren.

Alle Erfrechtelijke documenten van vóór de corona crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte Trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar de minister van Financiën: Wopke Hoekstra.

De documenten volgden de politieke schuinsmarcheerderij van de vermeende bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

In 2020 was het de, in het vooruitzicht gestelde, (verplichte) vaccinatie (total control en let op: dit ‘vaccin’ is geen vaccin maar vergiftiging met o.a. grafeen oxide) tijdens een opzettelijk veroorzaakte ‘CORONA’ ‘crisis’, die steeds meer Erfgenamen ertoe bracht de vrijelijk beschikbaar gestelde Erfrechtelijke documenten in gereedheid te brengen én te versturen. Vanwege de tijdsdruk als gevolg van de ‘CORONA’ crisis is de Spoed VBA ontwikkeld, die niet meer door een notaris gelegaliseerd hoeft te worden. De Spoed VBA uit 2020 steunt op de VBA uit 2018 en dat vind je terug op pagina 1/8 van de oude Spoed VBA versie waar gerefereerd wordt naar de verzending uit 2018 naar de Fiduciary en de Minister: op de pagina van het ‘Private CQV LLC Diplomatiek Paspoort‘ vind je de vermelding van de Koninklijke PostNL track en trace verzendcodes van deze verzendingen. Hieronder bij de uitleg betreffende het doel van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving vind je ook de Koninklijke PostNL track en trace verzendcode van de verzending naar de Minister van Financiën. Belgen sluiten aan bij de tijdlijn van de Nederlandse.

De inhoudelijk en qua layout vernieuwde Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving verwijst naar het punt op de tijdlijn van de door de notaris gelegaliseerde verzendingen uit 2018 en dat vind je terug op pagina 1/7 van de in oktober 2022 herziene versie. Belgen sluiten aan bij deze tijdlijn.

Doorontwikkeling vanaf oktober 2021
Vanaf oktober 2021 worden de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten verbeterd en doorontwikkeld door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Daarnaast brengt de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen zelf vrijelijk beschikbare documenten uit.

Documenten vanaf oktober 2022
Aanleiding voor de inhoudelijke vernieuwing van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten vind je hierboven uiteengezet.


Waarheen kun je je in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten versturen?
Je verstuurt jouw in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten naar de adressen aangegeven op de pagina ‘Verzendadres documenten’: je vindt hier zowel de verzendadressen voor Nederland en Belgen. In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).

Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout
1. In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA) maakt de per stirpes Enige Erfgenaam zich bekend.
2. De per stirpes Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen.
3. In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen, aan het woord.
4. Omdat de erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.
5. Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vormvereiste terwijl een vormfout dit wel kan zijn.
6. Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.
7. De vormvereisten voor de documenten zijn:
a. De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen: de na(a)m(en) van de per stirpes Enige Erfgenaam worden in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel: ‘Vdf’ (‘van de familie’ ofwel ‘in afstamming van’).
b. De gelijknamige erflater wordt aangeduid in hoofdletters. Let op: op de pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘ kun je lezen dat de corporaties ook andere schrijfwijzen gebruiken als verwijzing naar de erflater.
c. In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments.
d. De nalatenschap wordt beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard: derhalve is de per stirpes Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de per stirpes Enige Erfgenaam belast maar zijn of haar batige testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken (inclusief belastingen) belast.
e. De per stirpes Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
f. De per stirpes Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
g. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.

“Leer als per stirpes Enige Erfgenaam van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap te (door)denken, voelen, en hándelen vanuit jouw bron-essentie ofwel jouw eigen integriteit en authenticiteit: leer, als individu, stevig met beide voeten op de grond te staan en hoofd in de wolken. Leer onafhankelijk te worden en zijn van groepsdenken en conformisme.

Kortom: leer een zelfstandig zelfredzaam individu te worden / zijn en je te gedragen als waardige per stirpes Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Sommigen verwijzen naar dit bewustzijn als 5D bewustzijn en vanzelfsprekend word jij op alle mogelijke manier verhinderd om naar dit 5D bewustzijn ‘te bewegen / groeien / verbreden’ door zij die belang hebben bij 3D volgzame personen. Ikzelf zie de multi-dimensionele werkelijkheden niet als afgescheiden. Wel kun je aan de hand van mijn beschrijving leren onderscheiden wie en wat poortwachters zijn in het laten ontstaan / ontvouwen van een organische samenleving.”

~mascha Vdf roedelof


Beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap

Wanneer de per stirpes Enige Erfgenaam zijn of haar paraaf en legale handtekening (met blauwe pen) niet met zijn of haar rechter wijsvingerafdruk (index ruler) in blauwe inkt verenigt, kunnen de waarden van de, bij de fiduciary bank en de overige fiduciary derde partijen zonder erfrecht, getekende hypotheekakten, notariële akten, registergoederen en geregistreerde commitments niet aan de afwikkeling van de onder voorrecht van boedelbeschrijving beneficiair aanvaarde testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap worden toegevoegd, hetgeen een vorm van verwerping van het vermogen zou inhouden.

1. Aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap: je verenigt je beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving met de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
2. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf per stirpes Enige Erfgenaam: verenigd in het rondschrift stempel Durable Power of Attorney In Fact links bovenaan de pagina.
3. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf per stirpes Enige Erfgenaam: verenigd in het ovaalschrift Land Air Water het natuurlijk recht LAW om te leven rechts bovenaan de pagina.
4. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf zijn naar de levende hand van de levende per stirpes Enige Erfgenaam herleidbaar.
5. De ‘dood en verloren op zee’ – presumptie was een fictie, de zuivere hoofdelijke aansprakelijkheid – assumptie was een fictie, de erflater (in de betekenis van de placenta) en de per stirpes Enige Erfgenaam waren nimmer een fictie.
6. No Rights Waived. Van jouw goed recht om te wonen, te (ver)zorgen, jezelf te onderhouden, te beschikken bijv. over eigen vervoer etc. doe je géén afstand. Recht op vrijwaring van onteigening en separatie van de levenden kinderen, ouderen, dieren, en ontneming van lopende contractuele rechten en handelsrechten.
7. Cestui Qui Vie: voor geen ander dan de levende per stirpes Enige Erfgenaam levend mens.
8. De testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap verwerpen: scheiding van de naam van de erflater aka afstand doen van je geboorteakte.
9. Niet scheiden maar onderscheiden: de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de geboorte Trust nalatenschap van de erflater in kapitalen en de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de gelijknamige per stirpes Enige Erfgenaam, in kleine letters en de onderscheiding in Doopna(a)m(en) ofwel Voorna(a)m(en) en Familienaam met Vdf (zie de pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘.
10. Per Stirpes (Latijns): Vdf (van de familie / in directe afstamming van de bio-organische placenta ofwel ‘je wortels’).Betekenis van de Zegels

Zegels / rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt in rondschrift en ovaalschrift op Erfrechtelijke documenten: verklarend, reconciliation / vereniging met nalatenschap, behoud van bestaande rechten en uitoefening feitelijke bevoegdheid.

Zegel / duimafdruk op blanco achterzijde: attestatie Live Life Competence, DEED (daad). Durable Power of Attorney In Fact – feitelijke bevoegdheid.

Net als het gebruik van taal zijn ook vorm en kleur van de Zegels van betekenis
Er is een verschil in vorm (ovaal/rond):
• Sola Scriptura – alleen door schrift en door de Schrift: rondschrift is een stempel van de Enige Erfgenaam.
• Sola Natura – alleen door de Natuur. Land Air Water LAW – Sacred Law of One: ovaalschrift is een stempel van de per stirpes Enige Erfgenaam.

Rond of cirkelvormig definieert een middelpunt, waarbij alle punten dezelfde afstand tot het middelpunt hebben. Een cirkel heeft echter maar één symmetriemiddelpunt. Het middelpunt van de cirkel is de Enige Erfgenaam. Aan de goede kant is de meerderheid.
Law of One. Anders dan bij een ellips is er geen precieze wiskundige definitie van een ovaal. De Natuur overstijgt alle definities voorbij het onuitsprekelijke.

Er is een verschil in kleur:

• Sola Scriptura (Latijn voor ‘alleen door de schrift’): zilverkleurig rondschrift wijst op de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam. In het Engels is feitelijke bevoegdheid: Durable power of attorney in fact.
• Sola Natura (Latijn voor ‘alleen door de natuur’): het goudkleurig ovaalschrift ‘Law of One’ is een verwijzing naar de testamentaire Wil van de bio organische placenta (erflater) naam ‘in kardinalen’: de naam in KAPITALEN ofwel HOOFDLETTERS.

In de zegels zul je soms woorden zien staan (als Executor, Agent) en soms niets. Ook dit heeft verschillende betekenis:
Betekenis CQC LLC is Cestui Que Vie Live Life Competence
• Live Life Competence: Living Man ofwel levende mens van vlees en bloed.
• Enige Erfgenaam: Executor General, Executor van de handtekening en het organische Zegel van de vingerafdruk en beheerder van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
• Enige Erfgenaam: Agent en vertegenwoordiger van de erflater (placenta).

Het kantoor (office) is het kantoor van Algemeen Executeur (General Executor) en de Agent is de vertegenwoordiger. De Algemene Executeur is het hoogste ereambt over het beheer van een Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Wanneer uitgedrukt in een duurzame volmacht (Durable Power of Attorney), is er geen vermoeden dat kan worden gemaakt om dat feit te weerleggen. Met deze duurzame volmacht en het juiste mandaat is de levende mens Enige Erfgenaam vrijgesteld van schuldvorderingen tegen de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, maar heeft hij wel de plicht om de zaken behoorlijk te beheren (administrate). Een duurzame volmacht kan uitdrukking geven aan onze bevoegdheid om het wettelijk vermogen van een fictieve persoon te beheren boven dat van iemand anders.

Op een CQV LLC document waarmee een standpunt van de per stirpes Enige Erfgenaam wordt gepubliceerd, blijven het rondschrift en het ovaalschrift leeg omwille van de leesbaarheid van de stempels ten behoeve van, met name, de institutionele geadresseerde(n).


Waarom de (rechter)wijsvinger en waarom op de achterzijde de (rechter)duim?
De per stirpes Enige Erfgenaam activeert de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Hij/zij wijst de commerciële derde partijen zonder erfrecht aan en verstrekt aanwijzingen (instructies) aan de (gouvernementele / politieke) vermeende bevoegden. Dit ‘wijzen’ wordt aldus met de index finger ofwel de wijsvinger gedaan.

Activatie van de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap gebeurt letterlijk onder de duim van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam levende mens van vlees en bloed.

De Zegels zijn in de Engelse taal, omdat de eerste Erfrechtelijke documenten opgesteld waren in de Engelse taal.


Het verschil tussen een gevolmachtigde, een executeur en een trustee met betrekking tot de beslissingsbevoegdheid

Volmacht
Indien je een Duurzame Volmacht hebt ondertekend, dan heb je een document ondertekend waarbij een persoon wordt aangesteld om financiële beslissingen in jouw naam te nemen. Het document heet een Volmacht, en de persoon die wordt aangewezen om namens jou beslissingen te nemen wordt een ‘gevolmachtigde’ genoemd (ook bekend als een agent: verwar de verwijzing naar de gevolmachtigde agent niet met de Enige Erfgenaam in de rol van Agent). Het gebruik van de juiste naam is minder belangrijk dan het begrijpen van de grenzen van de macht van een gevolmachtigde. De persoon die je als gevolmachtigde benoemt, is belast, als jouw zaakwaarnemer, met het nemen van financiële beslissingen met gebruikmaking van de hoogste normen van goede trouw, eerlijk zakendoen, en onverdeelde loyaliteit bij het nemen van beslissingen in jouw beste belang en jouw doelen en wensen te allen tijde in gedachten te houden. De macht van jouw gevolmachtigde is echter op twee belangrijke manieren beperkt. Ten eerste mag een gevolmachtigde alleen handelen zolang jouw erflater nog in ‘leven’ is. Zodra jouw erflater ‘overlijdt’, verliest de gevolmachtigde alle macht. Ten tweede heeft een gevolmachtigde alleen zeggenschap over de bezittingen die niet in een Trust zijn ondergebracht, aangezien de bezittingen van een trust door een trustee worden beheerd.

Executeur
De executeur leidt het proces van successie en brengt de tegoeden uiteindelijk naar jouw als begunstigde bij het ‘overlijden’ van je erflater. Vermoedelijke tegoeden zijn die tegoeden die alleen op jouw naam staan, in tegenstelling tot tegoeden die gezamenlijk worden gehouden, in een Trust, of op een rekening die gebruik maakt van aangewezen begunstigden. Waar de bevoegdheid van de gevolmachtigde ophoudt, begint de bevoegdheid van de executeur (verwar de verwijzing naar deze executeur niet met de Enige Erfgenaam als General Executor in de rol van beheerder van de erflater). Met andere woorden, een executeur heeft alleen macht bij het ‘overlijden’ van jouw erflater over jouw probate tegoeden alleen.

Trustee
Als je een Trust hebt, heb je een trustee aangesteld om de tegoeden in jouw Trust te beheren, te beleggen en te verdelen. In tegenstelling tot een gevolmachtigde, wiens bevoegdheden beperkt zijn tot de periode dat jouw erlater ‘leeft’, of een executeur, wiens bevoegdheden beperkt zijn tot een periode na het ‘overlijden’ van je erflater, kan de trustee zowel tijdens het ‘leven’ van jouw erflater als na het ‘overlijden’ van je erflater optreden. De bevoegdheden van een trustee zijn echter beperkt tot de tegoeden die in de Trust worden gehouden. Een Trustee heeft geen macht over tegoeden buiten de Trust.

Het eerstgeboren kind (de Enige Erfgenaam) en de tweede geborene
met hoorbare zelfde naam de juridische legale entiteit
De in beginsel énige weldoener van het eerstgeboren kind is de placenta, wiens énige intentie het is om gedurende de gehele ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap het kind te voeden, te beschermen en te begunstigen.

Over de laatste Wil (Sola Natura) van de overleden erflater kan overeenkomstig zijn onveranderlijke bio-organische natuur geen enkele twijfel bestaan: de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is voor niets anders bestemd dan voor de onvoorwaardelijke begunstiging van de Enige Erfgenaam ofwel het eerstgeboren kind dat levend ter wereld is gekomen en dat op wonderbaarlijke wijze met zijn / haar individuele levensboom verbonden is en zowaar aantoonbaar beschikt over de directe meest zuivere afstammingslijn (navelstreng) van de erflater (placenta) en dat terwijl het nu juist de directe afstamming (Vdf = van de familie) is.


Wat doen de Erfrechtelijke documenten nu precies?

Activeren van de afwikkeling van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap
Met de Erfrechtelijke documenten: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving en de Testamenatire Erfrechtelijke Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, activeer je de afwikkeling van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, herstel je jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag. Jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap draagt namelijk alleen JOUW naam en van niemand anders! Politieke meerderheden zijn dus bedrog en in het geheel niet aan de orde. Dat zijn politieke bedenksels zodat de politiek jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap kan uitgeven aan nog méér politieke schuld en schade miscreaties en jij daarenboven hun politieke belastingen nog moet betalen ook!

Niemand anders dan de individuele per stirpes Enige Erfgenaam kan de politieke dwingelandij tot stilstand brengen en corrigeren.

De uitoefening van jouw individuele feitelijke bevoegdheid en gezag als Enige Erfgenaam is de enige manier om de bedrijfspolitieke vermeende bevoegden te stoppen.

Je doet géén afstand van geregistreerde rechten en voorzieningen door het versturen van jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA): je hebt dus gewoon recht op AOW, WAO, WW, en andere bijstanden. Je doet geen afstand van jouw juridische legale entiteit natuurlijk persoon en je BSN, op basis waarvan jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is gevestigd.

Pas indien de activatie van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap volledig afgewikkeld is, verandert er iets voor je. Lees ook bij de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht waartoe jij de (Trust)Belastingdienst volmacht geeft. Indien je individueel maandelijks de voorlopige Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening ad 2.500,00 euro uit jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap ontvangt, komen de toeslagen te vervallen: je hebt ze dan ook niet meer nodig. De volledige afwikkeling van de activatie van jouw geboorte trust kan, zeker vanwege de huidige CORONA ultra vires situatie, behoorlijke tijd in beslag nemen.


Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA)
1. Je maakt je met de VBA bekend als de per stirpes Enige Erfgenaam van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Resultaat: je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorteaangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA) heeft tot doel
1. De Zuivere Aanvaarding (als zou jij het wel best vinden dat alle politieke schuld en schade miscreatie direct voor jouw rekening komt) – assumptie (aanname) van de politiek te stuiten.
2. Je maakt een einde aan de politieke veronderstelling dat jijzelf de burger/borger met het burgerservicenummer zou zijn, terwijl dat jouw batige! geboorte Trust nalatenschap is!
3. Je maakt je kenbaar als de per stirpes Enige Erfgenaam. Je bent namelijk géén slaaf en jouw levensenergie is geen slavenburgerbank voor slavendrijvers en politieke dwingelanden.
4. Je aanvaardt jouw geboorte Trust nalatenschap Beneficiair dus: onder voorrecht van boedelbeschrijving.
5. Met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA) overschrijf je en corrigeer je, de, door de overheid, middels de verplichte geboorteaangifte, afgedwongen onteigening van jouw feitelijke bevoegdheid en van jouw (ouderlijke) gezag.
6. Je herstelt jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag.
7. Vervolgens voldoe je als per stirpes Enige Erfgenaam aan jouw vereffeningsplicht. De rechtmatige schulden dienen te worden betaald uit jouw geboorte Trust nalatenschap en dus niet uit jouw huishoudbeursje.
8. Niemand anders dan de per stirpes Enige Erfgenaam kan de politieke Belastingdienst veranderen in niet-politieke TrustBelastingdienst: de Belastingdienst hanteert op basis van de afgedwongen geboorteaangifte, de aanname dat jij jouw geboorte Trust nalatenschap zuiver zou hebben aanvaard en daarom wordt je als politieke belastingschuldslaaf bejegend en misbruikt.
9. Als niet-politieke per stirpes Enige Erfgenaam die louter beneficiair heeft aanvaardt, geef je de bindende aanwijzing, dat de Belastingdienst niet jou, maar jouw Trust dient te belasten. Jouw Trust is batig.

2. Uitoefening feitelijke bevoegdheid De geboorteaangifte is onder valse voorwendselen verkregen (desinformatie en dwang) en derhalve vernietigbaar.
Resultaat: Je oefent jouw feitelijke bevoegdheid uit en vernietigt daarmee de aanname dat, de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen, met het, te goeder trouw, gehoor geven aan de verplichte geboorteaangifte, zou hebben aanvaard en goedgevonden, dat alle schuld en schade miscreatie, direct hoofdelijk aan hem of haar wordt doorberekend.

Surrexi Iure Hereditario De Facto
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).

3. Activatie De per stirpes Enige Erfgenaam bereddert de activatie van de afwikkeling van de testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: het vermeende mandaat voor schuld en schade miscreatie van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is overschreven.

In 2018 is de Verklaring van Beneficiaire Aanvaarding (VBA 2018) met Koninklijke PostNL track en trace verzendcode 3SRPKS154303439 aan de Minister van Financiën verzonden.


Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht (AV)
De per stirpes Enige Erfgenaam verleent de Algemene Volmacht en aanwijzing dat de schuld en schade – Belastingdienst als TrustBelastingdienst moet handelen. Niet de per stirpes Enige Erfgenaam maar de testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap voldoet de rechtmatige vorderingen door deze of als onrechtmatig door te halen of als rechtmatig te voldoen.
Resultaat: de TrustBelastingdienst is gevolmachtigd om aan de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening van 2.500,00 euro per maand te onttrekken met de per stirpes Enige Erfgenaam als begunstigde.


Promissory Note (PN)
Drukt de intentie van de per stirpes Enige Erfgenaam uit, om, uit de batige testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, aan de rechtmatige vorderingen te voldoen.
Resultaat: de rechtmatige vordering wordt aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, door gevolmachtigde TrustBelastingdienst, toegevoegd.

De Promissory Note is ook van toepassing op issues in het buitenland
Schulden/leningen op bijvoorbeeld onroerend goed in het buitenland voeg je toe aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap met een Promissory Note of meerdere Promissory Notes per vordering als dat jouw voorkeur heeft: je vermeldt alleen de kenmerken van de schuld / leningen / vorderingen.

Je kunt de Promissory Note direct mee sturen met de Spoed VBA, de Algemene Volmacht, en het begeleidend schrijven (er is ook een begeleidend schrijven ten behoeve van de Promissory Note beschikbaar: zoek via zoekvenster naar Promissory Note).

Stuur de Promissory Note eventueel vergezeld van het Cede Maiori document en haar begeleidend schrijven.


Exoneratie Arrest (EA)
Zoek in de linkermarge naar de categorie ‘Exoneratie arrest’ en bestudeer hoe en met welke reden deze tot stand is gekomen.

Het advies is om het Exoneratie Arrest mee te sturen naar de (Trust)Belastingdienst.


Tijdsbestek
Het afwikkelen van iedere nalatenschap kost tijd. Indien er bijvoorbeeld onroerend goed behorend tot een nalatenschap moet worden verkocht onder de omstandigheid van een internationale krediet en huizencrisis zoals in 2008, dan ondervindt het liquide maken van de waardecomponent van de nalatenschap daar vertraging van. De huidige corona crisis is van invloed op de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam is geactiveerd op de dag dat de Erfrechtelijke documenten zijn ontvangen. De ondermijning van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam, onder dwang van de afgekondigde corona crisis van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is, middels de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid door de per stirpes Enige Erfgenaam, formeel gestuit.


Aanwijzing
De (Trust)Belastingdienst moet nu eerst, intern, het veronderstelde mandaat van de schuld en schade – Belastingdienst herzien. De per stirpes Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd en heeft de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap niet ‘zuiver’ maar louter beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

Instructie video’s invullen van de Erfrechtelijke documenten
Je vind een instructie video (let op: de instructie video’s zijn gemaakt vóór de inhoudelijke en layout vernieuwingen, waardoor je verschillen tegenkomt met de herziene versies van de Erfrechtelijke documenten) voor het invullen van de meeste Erfrechtelijke documenten. Let op: per document vind je in de linker marge een categorie: je leest waar je het document vinden / downloaden kunt, de uitleg van het document boven ieder document, fotovoorbeelden, én aanwijzingen ónder de fotovoorbeelden. Bestudeer vooral ook de aanwijzingen goed: de instructie video en de foto voorbeelden zijn moment opnames, de aanwijzingen ónder de fotovoorbeelden zijn update.

Verklarende woordenlijst Erfrechtelijke documenten
Eenvoudige uitleg voor woorden in de Spoed VBA, Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven Algemene Volmacht.


Naast bovengenoemde documenten set, die je naar de (Trust)Belastingdienst verstuurt, zijn er vervolg documenten: in het Stappenplan lees je alle beschikbare Erfrechtelijke documenten. Verder zijn er brieven beschikbaar via de categorie ‘Voorbeeld brieven‘ vind je verdere ondersteunende brieven / documenten. Op deze website vind je ALLE beschikbare Erfrechtelijke documenten. Daarnaast stellen per stirpes Enige Erfgenamen hun eigen samengestelde documenten vrijelijk beschikbaar.


Diplomatiek Paspoort
Het Diplomatiek Paspoort geldt niet als vervanging van het ID van overheidswege, want het wordt niet door de legale fictie erkend.

Het Diplomatieke Paspoort is geen ‘soevereinen’ paspoort
Soevereinen kiezen voor een politieke status als soeverein, zo ook de koning dit is en daarmee is men aan de koning ondergeschikt want waar men dezelfde positie heeft als de koning, is men slechts dan koning op basis van de omvang van zijn materiële bezit en macht.

1. Enige Erfgenamen zijn derhalve uitdrukkelijk NIET politiek!
2. Enige Erfgenamen zijn, onafhankelijk van bezit en macht, autonoom in de ware betekenis van onafhankelijk.
3. Enige Erfgenamen maken zich met de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort bekend. Jeugdzorg legt beslag op kinderen vanwege de batige! testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde kinderen. Met de Erfrechtelijke documenten maak je jezelf en jouw kinderen als per stirpes Enige Erfgenamen van de individuele geboorte Trust nalatenschap bekend.

1. Koninkrijk verwijst naar een staatsvorm met aan het hoofd een soeverein (koning). (Besef echter dat ook een koning geen soeverein is, want alleen God, The One Creator, is dát.)
2. De STAAT DER NEDERLANDEN is een Trust, die zich voordoet als bedrijf en als bedrijf, zijn alle crises en maatregelen, bedrijfscrises en bedrijfsmaatregelen.
3. De mondkap is verplichte bedrijfskleding.
4. Winkels worden openbaar terrein genoemd (maar zijn dat niet!).
5. De koning regeert bij (bedrijfsmatig) Koninklijk Besluit (bij Gratie Gods: wat een totale verkrachting is van het Bijbelse Gratie Gods, en dat is de reden dat ‘gratie gods’ niet aangetoond kan worden).
6. Het staatsbedrijf voert de Koninklijke Besluiten uit.
7. De Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal zijn ledenkamers van de koning.
8. De Staten Generaal is een besloten ledenvereniging van de koning.
9. De koning staat aan het hoofd van een staatsvorm welke als een bedrijf functioneert.
10. De inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen worden door het staatsbedrijf als werknemer van het staatsbedrijf aangemerkt en aan alle bedrijfsmaatregelen onderworpen.
11. Erfrechtelijk is een bedrijf een commerciële en/of institutionele derde partij zonder erfrecht.
12. Pas als de per stirpes Enige Erfgenaam de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair aanvaardt, wordt duidelijk, dat het staatsbedrijf geen professioneel contract heeft met de enig geautoriseerde feitelijk bevoegde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen, en derhalve kan het staatsbedrijf de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen niet aan de bedrijfsmaatregelen, bedrijfskleding voorschriften en het bedrijfscrisis protocol onderwerpen.
13. De per stirpes Enige Erfgenaam heeft vereffeningsplicht en voldoet aan de vereffeningsverplichting door de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap te activeren.
14. Het staatsbedrijf is gehouden om alle onverschuldigde betalingen welke het staatsbedrijf met voorkennis en dwang (racketeering) aan de per stirpes Enige Erfgenaam heeft opgelegd, zonder dat hier een professioneel contract aan ten grondslag lag, aan de per stirpes Enige Erfgenaam terug te betalen omdat de per stirpes Enige Erfgenaam de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap niet zuiver voor eigen rekening, maar beneficiair (onder voorbehoud met boedelbeschrijving) heeft aanvaardt.
15. De per stirpes Enige Erfgenaam schikt met het staatsbedrijf en het koninkrijk, de hoofdsom van de onder dwang en met voorkennis opgelegde onverschuldigde betalingen, door middel van het doen bezorgen van het CQV LLC Schikkingsdocument.
16. De per stirpes Enige Erfgenaam is geen burger, geen persoon maar mens.
17. De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Rechten van de levende Mens.
18. Zowel het staatsbedrijf als het koninkrijk der Nederlanden, zijn derhalve, in hun bedrijfsvoering en bedrijfsmaatregelen altijd aan de Rechten van de Mens en aan de eerbiediging van de menselijke waardigheid gehouden.
19. De per stirpes Enige Erfgenaam ziet op de eerbiediging van de Rechten van de levende Mens toe.
20. De per stirpes Enige Erfgenaam is Aantoonder van het Diplomatiek Paspoort dat de Rechten van de levende Mens bundelt.
21. De per stirpes Enige Erfgenaam is Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.
22. De soeverein is aan de soeverein / koning ondergeschikt en maakt op basis van aanzien en omvang van bezit en macht, deel uit van de rangorde der soevereinen.
23. Zo zijn bijvoorbeeld ‘bekende Nederlanders’ soevereinen onder de koning. Daarom zien we de koning soeverein en de koningin soeverein bij een succesvolle deejay soeverein op het podium feesten.
24. Het succes van ‘bekende Nederlanders’ positioneert hen in de ranglijst der soevereinen onder de koning.
25. Soevereinen voeren het beleid van de koning uit. Vandaar dat de hele mediawereld het beleid van de koning opvolgt. Het beleid van de koning is conform het bedrijfsbeleid van het World Economic Forum (WEF).
26. De per stirpes Enige Erfgenaam is geen bedrijf en geen soeverein maar de enige geautoriseerde feitelijke bevoegde, die autonoom leeft. Onderscheid naar geboorte en afkomst, (met andere woorden: man of vrouw, aanzien, bezit en macht) wordt niet geduld.
27. De economische waarden in de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, zijn opgebouwd via de beurshandel en de liquiditeit is gebaseerd op de vereffening door de per stirpes Enige Erfgenaam.
28. Zonder vereffening door de per stirpes Enige Erfgenaam, creëren de soevereinen, bedrijfsmatige schuld en schade, ten koste en voor rekening van de per stirpes Enige Erfgenaam.
29. Met de activatie van de vereffening door de per stirpes Enige Erfgenaam, komen kosten en schuld en schade miscreaties voor rekening van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de per stirpes Enige Erfgenaam en niet meer voor rekening van de per stripes Enige Erfgenaam.
30. De rente op rente testamentaire individuele Cesui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is batig.
31. Met de Erfrechtelijke documenten van de per stirpes Enige Erfgenamen worden de schulden uit de baten met de soeverein/koning vereffend.
32. De per stirpes Enige Erfgenaam wijst de Belastingdienst van de soeverein/koning aan, als de gevolmachtigde.
33. De Belastingdienst belast voortaan niet meer de per stirpes Enige Erfgenaam maar de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de per stirpes Enige Erfgenaam.
34. Als gevolmachtigde van de per stirpes Enige Erfgenaam is de Belastingdienst, TrustBelastingdienst.
35. Wie zich als per stirpes Enige Erfgenaam bekend maakt, geniet Diplomatieke onschendbaarheid en feitelijke bevoegdheid.
36. De per stirpes Enige Erfgenaam is hoofd van de individuele CQV LLC zending: het conform de Rechten van de levende Mens: stuiten en corrigeren van de maritieme ‘dood en verloren op zee’ – presumptie en de ‘zuivere aanvaarding’ – assumptie, kortgezegd het stuiten en corrigeren van alle aannamen en exoneraties van en tussen de commerciële en/of institutionele derde partijen onderling en het staatsbedrijf onder de koning.

Het is niet nodig om tegelijk met je partner de VBA in te vullen. Indien één partner hiertoe besluit, wordt de gehele hoofdsom van de gezamenlijke hypotheek in de vereffening van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, betrokken.Aanpassing Euribor rente per januari 2021
Per januari 2021 wordt de Euribor rente aangepast.

Met de Erfrechtelijke documenten activeren we de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
1. De hypotheeklast is met voorkennis van de bank, ten koste en voor rekening van de per stirpes Enige Erfgenaam onder valse voorwendselen verkregen.
2. De hypotheek is derhalve nietig.
3. Vervolgens stellen we niemand aansprakelijk maar we kijken wie ons de hypotheek met voorkennis verstrekte.
4. Omdat handel met voorkennis strafbaar is, gaan we direct over tot formulering van de schikking.
5. We verstrekken de bank het mandaat om de hoofdsom van de woning rechtstreeks aan onze testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap te onttrekken en schikken met behulp van het Schikkingsdocument de voorkennis door onze onverschuldigde hypotheeklast betalingen door middel van terugvordering. Of je kunt de hypotheek last met een Promissory Note toevoegen aan de afwikkeling van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.*Live Life CLAIM
MAGNA CARTA CORONA CROWN = COMMON LAW
Common law (via deze link vind je de uitleg van de verschillende rechtssystemen) is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke Gewoonterecht (Customary Law). In het Common Law-systeem is jurisprudentie leidend, wat inhoudt dat bij wetsvorming uitgegaan wordt van gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions). Het is het tegenovergestelde van continentaal recht, dat is gebaseerd op wetgeving die door de landelijke overheid wordt opgelegd.

Common law (Gewoonterecht) wordt veelal onjuist toegepast binnen de soeverein beweging en gepusht door overheidsagenten, het werkt niet zoals Trust Law en Equity Law werken, omdat het tekort komt op meer dan 50 punten: Common Law biedt geen remedie en is de wet van slavernij. Het is de wet voor degenen zonder eigendomsrechten. Common Law is ‘at law’ ofwel ‘bij wet’, Equity Law is ‘in law’ ofwel ‘in rechte’. Equity Law is supreme en prevaleert boven Common Law.

Jurisprudentie afwikkeling geboorte Trust nalatenschap
Omdat de afwikkeling van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap een aangelegenheid is in het private domein, vind je in het publieke domein van de civiele rechtbank geen uitspraken hierover.

Alvorens je de Live Life Claim doet.

Live Life CLAIM absurd in meervoud
1. Of je gaat uw overleden natuurlijke persona – placenta – erflater van jouw testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap levend verklaren (de natuurlijk persoon is een dode! fictie en de placenta tweede na-geborene is overleden).
2. Of je gaat jezelf: de levende per stirpes Enige Erfgenaam die je bent, levend verklaren met het corrigeren van je DAS status naar levende mens standing met behulp van de VBA.
3. Of je doet beiden! (Wat zijn de implicaties hiervan denk je: bestudeer de informatie op deze website nog eens zorgvuldig.)
4. Vervolgens gaat een Common Law rechtbank (want linksom of rechtsom: voorkomen voor de rechter zúl je!) in de eeuwenoude jurisprudentie opzoeken of de Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving en de activatie van de afwikkeling van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap weleens eerder door de rechter werd behandeld.
5. Laten we dan vooral eens opzoeken sinds wanneer onderscheid naar geboorte en afkomst NIET GEDULD wordt. Dat kan leuk worden met het kastensysteem der middeleeuwse/Sharia/Sanhedrin rechtspraak!

COMMON LAW KASTEN SYSTEEM
“Het systeem is door Engelse kolonisten geïntroduceerd in de gebieden waarin zij zich vestigden en is met name in Australië, India, de Verenigde Staten en delen van Afrika leidraad voor het nationale rechtsstelsel.”

En Palestina.

KOLONISTEN DIE ZICH IN GEBIEDEN HEN NIET TOEBEHOREND! ‘VESTIGDEN
Kolonisten op hun gemak met Common Law wil zeggen: het procesrecht en de lijdelijke rechter, bieden tal van mogelijkheden om de illegale ontnemingen en vervreemdingen alsnog in extensieve en disproportioneel eeuwigdurende contracten om te zetten.

no consent black adler ultra vires company rule of law

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com

CQV LLC LIVE LIFE COMPETENCE
Enige Erfgenamen claimen niet, zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair.

Enige Erfgenamen zegelen met de wijsvinger in blauwe inkt* in het rond- en ovaal stempel, omdat zij hun ERFLATER VERENIGEN met hun Enige Erfgenaam ofwel mens van vlees en bloed: zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficair (en verwerpen deze niet!) en doen geen afstand van hun rechten noch van hun vereffeningsplicht, zodat de transitiefase van de afwikkeling smooth verloopt.

Surrexi Iure Hereditario De Facto (Latijns)
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).