Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Waarde ering in de vorm van vrije gift klik op button

Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
Het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en het team van de HRM geeft géén lezingen, verkoopt geen documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze online zelfstudie Academy!

Ondersteuning of vragen
Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad.
1. Stuur een mailje naar hrm-support@yourfreedom.one indien je tegen een kleine vergoeding ondersteuning wenst bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten. Via de pagina ‘Producten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) vind je de een beschrijving van de ondersteuning.
2. Heb je vragen met betrekking tot het invullen van de Erfrechtelijke documenten: zoek dan eerst via het zoekvenster naar het antwoord op je vraag, indien je het antwoord niet kunt vinden, kun je een mailtje sturen naar info@hetbewustepad.nl.


De tutorial website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) heeft op haar welkomstpagina ‘Welkom levend mens‘ een disclaimer staan met de tekst dat de gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) uitdrukkelijk NIET bedoeld zijn voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen (betaalde documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: dit vind je allemaal vrijelijk beschikbaar via deze online zelfstudie Academy).

Onderscheid het pad van de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel!
Het autonomiebeginsel vind je uitgelegd op de pagina ‘Welkom levend mens‘.
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling/zekerheidsovereenkomst/ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), etc. liggen NIET in het gebied van het pad van de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel en het corrigeren van je DAS status naar levende mens staat (standing) met behulp van de CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.


De website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is de officiële tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en een vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy.

De Erfrechtelijke documenten zijn doorontwikkeld door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en je vindt ze vrijelijk beschikbaar via de pagina ‘Documenten‘.

Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten, dan kun je een mailtje sturen naar het mailadres info@hetbewustepad.nl . Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad vanuit de Erfrechtelijke documenten.

Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
Het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en het team van de HRM geeft géén lezingen, omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze online zelfstudie Academy!

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) heeft op haar welkomstpagina ‘Welkom levend mens‘ een disclaimer staan met de tekst dat de gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) uitdrukkelijk NIET bedoeld zijn voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen (betaalde documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend materiaal: dit vind je allemaal vrijelijk beschikbaar via deze online zelfstudie Academy).Disclaimer!
De Erfrechtelijke documenten zijn gebaseerd op erfrecht en spreken over CQV Live Life Competence. De oorspronkelijke documenten waren vrijelijk beschikbaar op de website HRK. Dat is niet meer zo en je vindt de Erfrechtelijke documenten nu vrijelijk beschikbaar via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) (Übersetzung von Dokumenten ins Deutsche; translation of the documents into English). De informatie en uitleg op deze tutorial website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is vrijelijk openbaar beschikbaar voor zelfstudie en (zelf)onderzoek. Je hoeft dus niet eerst jouw privacy gegevens af te geven (je te laten registreren), die vervolgens op een website opgeslagen worden (wat een eeuwig durend contract betekent), én een NDA (geheimhoudingsverklaring) te tekenen voordat je toegang hebt tot de Erfrechtelijke documenten en de uitleg. De Erfrechtelijke documenten én de uitleg waren AL vrijelijk openbaar beschikbaar en zijn dat nu weer. De informatie op deze website is wél actueel en update. Lees de ‘Verklaring‘ voor uitleg betreffende vorenstaande. Lees voor meer overwegingen ook de uitspraak op de website de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Doorzie het onderscheid met de soeverein procedure en de Live Life Claim* (scroll helemaal naar beneden voor aanvullende informatie). Enige Erfgenamen claimen niet, maar aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair: daardoor doe je geen afstand van jouw huidige rechten en verwerp je jouw individuele testamentaire geboorte Trust nalatenschap niet, integendeel je aanvaardt beneficiair. Verder is een Enige Erfgenaam NIET politiek. Doorzie verder de frauduleuze nonsens van de One People Public Trust (OPPT), Gesara (voorheen Nesara)
, Manna World Holding Trust, en Swiss Indo.


Cestui Que Vie Live Life Competence zie je in de Erfrechtelijke documenten terugkomen in de afkorting CQV LLC en de betekenis van CQV is ‘Hij Die Leeft’ wat verwijst naar de Enige Erfgenaam. De veronderstellingen dat de Enige Erfgenaam toch nooit meer terugkomt van zee én de aanname dat de Erfgenaam tot in de eeuwigheid zal opdraaien voor alle schuld en schadecreaties van de derde partijen worden gestuit en gecorrigeerd door…

De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding te verzenden en de Algemene Volmacht te verlenen zonder afstand te doen van bestaande rechten.

Een contract met de natuurlijke persoon is handelsrecht en contractrecht maar geen erfrecht. En soevereiniteit is staatsrecht. De Erfrechtelijke documenten zijn geconcentreerd op erfrecht* en Trust Equity Law zodat je als Erfgenaam kan opstaan uit de zeer benarde positie waarin de natuurlijke persoon (als schuldslaaf) verkeert. Die natuurlijke persoon is besmet met juridische presumpties en wederrechtelijke wanorderlijkheden met kinderrazzia’s tot gevolg.

*De documenten zijn erfrechtelijk. Juristen die hun beroepspraktijk wensen te behouden, werken op basis van de maritieme ‘dood en verloren op zee’ presumptie waarmee alle schuld en schade creatie voor jouw rekening, gerechtvaardigd wordt. Zij bevestigen daarmee zelfs de mensenrechten niet. Alleen het recht van de (financieel) sterksten telt.

De vraag is niet óf de levende mens moet handelen door de transitie te gaan, maar wanneer
De vraag is niet óf de levende mens moet handelen door zijn / haar DAS status naar de Levende Mens te corrigeren maar wanneer.

Je DAS status corrigeren naar autonoom levende mens van vlees en bloed standing door middel van het versturen van de Erfrechtelijke documenten set, bestaande uit de Spoed VBA, de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, en (optioneel) het Exoneratie Arrest is één pad dat je kiezen kunt.

Er is sprake van een opzettelijk veroorzaakte crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze opzettelijk veroorzaakte crisis.

Surrexi Iure Hereditario De Facto
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).


Hoe zijn de Erfrechtelijke documenten tot stand gekomen
De totstandkoming van de Erfrechtelijke documenten heeft verschillende aanleidingen gehad.

We schrijven het jaar 2016

Eén daarvan was de bekendmaking van de ‘grondwettelijke’ uitkering van prinses Amalia in 2016 tijdens de troonrede op Prinsjesdag, zoals je eerder hebt kunnen lezen op de Menu pagina ‘Geboorte Trust‘. Tijdens de troonrede op Prinsjesdag in 2016 werden voor het eerst concrete bedragen genoemd dat zij vanaf haar 18de verjaardag zo’n euro 1,5miljoen zou ontvangen. Voorgaande motivatie is gegeven door Vincent Zegel. Wie echter de Troonrede van 2016 leest of beluistert, leest of hoort daar niets over een uitkering van 1,5miljoen euro voor prinses Amalia.

In de media van 2016 kunnen we lezen dat
“Premier Mark Rutte wil niet tornen aan het startsalaris van 1,5 miljoen, dat prinses Amalia op haar 18e op haar bankrekening krijgt gestort. Volgens Rutte is dat bedrag in 2008* al vastgesteld.

Rutte stelde dat de Tweede Kamer destijds al over het inkomen heeft gestemd. Dat bestaat uit een toelage van ruim 2 ton, plus 1,2 miljoen euro voor de kosten voor onder meer een auto met chauffeur en een secretaris. Dat bedrag krijgt Amalia vanaf haar 18e verjaardag, die ze viert op 7 december 2021 – vanaf dan zal de kroonprinses worden klaargestoomd om koningin te worden.”

In de media uit 2021 kunnen we lezen:
“Vanaf dinsdag is daar geen sprake meer van, mocht koning Willem-Alexander om welke reden dan ook afstand doen van zijn troon. Amalia is dan 18 jaar oud en mag volgens de wet zelf koningin zijn. Als de koning dinsdag wat overkomt, is Amalia onze koningin.

1,5 miljoen euro
Op haar achttiende krijgt Amalia ook een riant salaris uit de staatskas. In de wet is vastgelegd dat de koning, maar ook zijn echtgenote en de vermoedelijke troonopvolger recht hebben op een uitkering. Voor Amalia zou dat op haar achttiende neerkomen op ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar. Daarvan is een deel bedoeld als inkomsten en een deel als onkostenvergoeding.”

Wat is er vastgesteld in 2008 en waar kunnen we dat lezen?
In de Staatscourant van 2008 met verwijzing naar stb-2008-535 vinden we informatie betreffende de Wetswijziging van 20 november 2008, houdende technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis met betrekking tot uitkeringen (bezoldigingen) van leden van het Koninklijk Huis.

Meer actuele informatie uit 2021
Meer actuele informatie betreffende de te door prinses Amalia te ontvangen uitkering uit de Staatskas vinden we op de website van Parlement.com
1. Wie krijgen een uitkering?
In de Grondwet is vastgelegd dat de koning(in) jaarlijks een uitkering van het Rijk ontvangt. In de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis is vastgelegd welke leden van het Koninklijk Huis nog meer een jaarlijkse uitkering ontvangen. Het gaat daarbij om de volgende leden:

  • de echtgeno(o)t(e) van de koning(in);
  • de vermoedelijke troonopvolger (vanaf de leeftijd van 18 jaar);
  • de echtgeno(o)t(e) van de vermoedelijke troonopvolger.

Wetten over de uitkering en belastingvrijstellingen van leden van het Koninklijk Huis kunnen volgens de Grondwet alleen aangenomen worden met tweederde meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer.
2. Vrijstelling belastingplicht
In de Grondwet is een aantal belastingvrijstellingen vastgelegd:

  • over de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis hoeven geen persoonlijke belastingen betaald te worden. Met andere woorden over de uitkeringen wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald;
  • de leden van het Koninklijk Huis die een uitkering genieten hoeven geen persoonlijke belastingen te betalen over de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie;
  • wat de koning(in) of vermoedelijke troonopvolger erft of krijgt van een lid van het Koninklijk Huis is vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander hoeven dus geen successierechten te betalen over hun erfenissen of schenkingen van andere leden van het Koninklijk Huis;
  • er bestaat een mogelijkheid om via de wet verdere belastingvrijstellingen toe te kennen.

Over andere inkomsten dan de uitkering en over privé-vermogen moeten de betreffende leden van het Koninklijk Huis wel belasting betalen.

De belastingvrijdom stond al in 1815 in de Grondwet.

De volledige tekst kun je vinden op Parlement.com.
De wet- en regelgeving met betrekking tot Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

Conclusie van bovenstaande
Uit bovenstaande kunnen we niet afleiden dat de uitkeringen / bezoldigingen van de leden van het Koninklijk Huis uit hun geboorte Trust nalatenschap komen. De uitkeringen / bezoldigingen worden betaald uit de Staatskas. Daarnaast gelden voor de koning en het Koningshuis ándere juridische geschreven regels en wetten: dat is geen interpretatie, dat is feitelijk zo. In de artikelen van de UVRM kunnen we onder andere lezen dat er naar afkomst en geboorte geen onderscheid gemaakt mag worden, en deze artikelen worden gerelateerd aan de interpretatie dat prinses Amalia haar uitkering ontvangt vanuit haar individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Echter de UVRM zijn binnen het legale rechtssysteem niet bindend, of met andere woorden ze hebben geen rechtskracht. Zie voor meer informatie betreffende de ‘geldigheid’ van de UVRM op de pagina ‘Principes vs Wetten‘.

We hebben uit bovenstaande informatie kunnen vaststellen dat we geen onderbouwing vinden dat 1. prinses Amalia haar uitkering ontvangt vanuit haar individuele geboorte Trust nalatenschap en dat zij op tijd was om haar DAS status te corrigeren, en 2. de UVRM artikelen bindend zijn binnen het legale rechtssysteem. Vanuit bovenstaande informatie in documenten rechtvaardigen dat er naar geboorte en afkomst geen onderscheid gemaakt mag worden (UVRM), en omdat prinses Amalia 1,5miljoen per jaar zou ontvangen vanuit haar individuele geboorte Trust nalatenschap (ze ontvangt een uitkering / bezoldiging uit de Staatskas), iedere Enige Erfgenaam daar ook recht op heeft, houdt geen stand in de rechtszaal van de Roman Court. Oók niet als je de kennis hebt, die nodig is om als levend mens Enige Erfgenaam binnen het private domein je natuurlijk persoon te vertegenwoordigen voor de rechter.

Aanleiding voor de VBA in 2018
De aanleiding voor de VBA in 2018 was de vernieuwde donorwet rondom orgaandonatie (bodysnatching door de overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun documenten aangetekend en gelegaliseerd door een notaris deed verzenden.

Alle documenten van vóór de corona crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte Trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar de minister van Financiën: Wopke Hoekstra.

De documenten volgden de politieke schuinsmarcheerderij van de vermeende bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

In 2020 was het de, in het vooruitzicht gestelde, (verplichte) vaccinatie (total control en let op: dit ‘vaccin’ is geen vaccin maar vergiftiging met o.a. grafeen oxide) tijdens een opzettelijk veroorzaakte ‘corona’ ‘crisis’, die steeds meer Erfgenamen ertoe bracht, de vrijelijk beschikbaar gestelde documenten, in gereedheid te brengen én te versturen. Vanwege de tijdsdruk als gevolg van de ‘corona’ crisis is de Spoed VBA ontwikkeld, die niet meer door een notaris gelegaliseerd hoeft te worden. De Spoed VBA uit 2020 steunt op de VBA uit 2018 en dat vind je terug op pagina 1/8 van de Spoed VBA waar gerefereerd wordt naar de verzending uit 2018 naar de Fiduciary en de Minister.

Doorontwikkeling vanaf oktober 2021
Vanaf oktober 2021 worden de documenten verbeterd en doorontwikkeld door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Daarnaast brengt de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) zelf documenten uit.

In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).

Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout
1. In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) maakt de Enige Erfgenaam zich bekend.
2. De Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied.
3. In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, aan het woord.
4. Omdat de erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.
5. Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vormvereiste terwijl een vormfout dit wel kan zijn.
6. Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.
7. De vormvereisten voor de documenten zijn:
a. De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied: de Enige Erfgenaam, wordt in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel: ‘Vdf’ (‘van de familie’ ofwel ‘in afstamming van’).
b. De gelijknamige Erflater wordt aangeduid in hoofdletters.
c. In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments.
d. De nalatenschap wordt Beneficiair aanvaard: derhalve is de Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de Enige Erfgenaam belast maar zijn of haar batige geboorte Trust nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken belast.
e. De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
f. De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
g. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de individuele geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.

“Leer als Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap te (door)denken, voelen, en hándelen vanuit jouw bron-essentie ofwel jouw eigen integriteit en authenticiteit: leer, als individu, stevig met beide voeten op de grond te staan en hoofd in de wolken. Leer onafhankelijk te worden en zijn van groepsdenken en conformisme.

Kortom: leer een zelfstandig zelfredzaam individu te worden / zijn en je te gedragen als waardige Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Sommigen verwijzen naar dit bewustzijn als 5D bewustzijn en vanzelfsprekend word jij op alle mogelijke manier verhinderd om naar dit 5D bewustzijn ‘te bewegen / groeien / verbreden’ door zij die belang hebben bij 3D volgzame personen. Ikzelf zie de multi-dimensionele werkelijkheden niet als afgescheiden. Wel kun je aan de hand van mijn beschrijving leren onderscheiden wie en wat poortwachters zijn in het laten ontstaan / ontvouwen van een organische samenleving.”

~mascha Vdf roedelof


Beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap

Wanneer de Enige Erfgenaam zijn of haar paraaf en legale handtekening (met blauwe pen) niet met zijn of haar rechter wijsvingerafdruk (index ruler) in blauwe inkt verenigt, kunnen de waarden van de, bij de fiduciary bank en de overige fiduciary derde partijen zonder erfrecht, getekende hypotheekakten, notariële akten, registergoederen en geregistreerde commitments, niet aan de afwikkeling van de beneficiair aanvaarde, individuele geboorte Trust nalatenschap worden toegevoegd, hetgeen een vorm van verwerping van het vermogen zou inhouden.

1. Aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap: je verenigt je beneficiair met de geboorte Trust nalatenschap.
2. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf Enige Erfgenaam: verenigd in het rondschrift stempel Durable Power of Attorney In Fact links bovenaan de pagina.
3. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf Enige Erfgenaam: verenigd in het ovaalschrift Land Air Water het natuurlijk recht LAW om te leven rechts bovenaan de pagina.
4. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf zijn naar de levende hand van de levende Enige Erfgenaam herleidbaar.
5. De dood en verloren op zee – presumptie was een fictie, de zuivere hoofdelijke aansprakelijkheid – assumptie was een fictie, de Erflater en de Enige Erfgenaam waren nimmer een fictie.
6. No Rights Waived. Van jouw goed recht om te wonen, te (ver)zorgen, jezelf te onderhouden, te beschikken bijv. over eigen vervoer etc. doe je géén afstand. Recht op vrijwaring van onteigening en separatie van de levenden kinderen ouderen dieren en ontneming van lopende contractuele rechten en handelsrechten.
7. Cestui Qui Vie: voor geen ander dan de levende Enige Erfgenaam.
8. De geboorte Trust nalatenschap verwerpen: scheiding van de naam van de Erflater.
9. Niet scheiden maar onderscheiden: de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de kapitale geboorte Trust nalatenschap van de Erflater in kapitalen en de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de gelijknamige Enige Erfgenaam, in kleine letters en de onderscheiding in Doopna(a)m(en) ofwel Voorna(a)m(en) en Familienaam met Vdf (zie de pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘.
10. Per Stirpes (Latijns): Vdf (van de familie / in directe afstamming van de bio-organische placenta ofwel ‘je wortels’).Betekenis van de Zegels

Zegels / rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt in rondschrift en ovaalschrift op Erfrechtelijke documenten: verklarend, reconciliation / vereniging met nalatenschap, behoud van bestaande rechten en uitoefening feitelijke bevoegdheid.

Zegel / duimafdruk op blanco achterzijde: attestatie Live Life Competence, DEED (daad). Durable Power of Attorney In Fact – feitelijke bevoegdheid.

Net als het gebruik van taal zijn ook vorm en kleur van de Zegels van betekenis
Er is een verschil in vorm (ovaal/rond):
• Sola Scriptura – alleen door schrift en door de Schrift: rondschrift is een stempel van de Enige Erfgenaam.
• Sola Natura – alleen door de Natuur. Land Air Water LAW – Sacred Law of One: ovaalschrift is een stempel van de Enige Erfgenaam.

Rond of cirkelvormig definieert een middelpunt, waarbij alle punten dezelfde afstand tot het middelpunt hebben. Een cirkel heeft echter maar één symmetriemiddelpunt. Het middelpunt van de cirkel is de Enige Erfgenaam. Aan de goede kant is de meerderheid.
Law of One. Anders dan bij een ellips is er geen precieze wiskundige definitie van een ovaal. De Natuur overstijgt alle definities voorbij het onuitsprekelijke.

Er is een verschil in kleur (blauw / rood):

• Sola Scriptura (Latijn voor ‘alleen door de schrift’): blauw rondschrift wijst op de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam. In het Engels is feitelijke bevoegdheid: Durable power of attorney in fact.
• Sola Natura (Latijn voor ‘alleen door de natuur’): het rood ovaalschrift ‘Law of One’ is een verwijzing naar de bio organische placenta (erflater) naam ‘in kardinalen’: de naam in KAPITALEN ofwel HOOFDLETTERS.

In de zegels zult u soms woorden zien staan (als Executor, Agent) en soms niets. Ook dit heeft verschillende betekenis:
Betekenis CQC LLC is Cestui Que Vie Live Life Competence
• Live Life Competence: Living Man ofwel levende mens van vlees en bloed.
• Enige Erfgenaam: Executor General, Executor van de handtekening en het organische Zegel van de vingerafdruk.
• Enige Erfgenaam: Agent en vertegenwoordiger van de erflater (placenta).

Het kantoor (office) is het kantoor van Algemeen Executeur (General Executor) en de Agent is de Algemeen Executeur. De Algemene Executeur is het hoogste ereambt over het beheer van een Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Wanneer uitgedrukt in een duurzame volmacht (Durable Power of Attorney), is er geen vermoeden dat kan worden gemaakt om dat feit te weerleggen. Met deze duurzame volmacht en het juiste mandaat is de levende mens Enige Erfgenaam vrijgesteld van schuldvorderingen tegen de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, maar heeft hij wel de plicht om de zaken behoorlijk te beheren (administrate). Een duurzame volmacht kan uitdrukking geven aan onze bevoegdheid om het wettelijk vermogen van een fictieve persoon te beheren boven dat van iemand anders.

Op een CQV LLC document waarmee een standpunt van de Enige Erfgenaam wordt gepubliceerd, blijven het rondschrift en het ovaalschrift leeg omwille van de leesbaarheid van de stempels ten behoeve van, met name, de institutionele geadresseerde(n).


Waarom de (rechter)wijsvinger en waarom op de achterzijde de (rechter)duim?
De Enige Erfgenaam activeert de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap. Hij/zij wijst de derde partijen zonder erfrecht aan en verstrekt aanwijzingen (instructies) aan de (gouvernementele / politieke) vermeende bevoegden. Dit ‘wijzen’ wordt aldus met de index finger ofwel de wijsvinger gedaan.

Activatie van de afwikkeling van de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap gebeurt letterlijk onder de duim van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam Levende Mens van vlees en bloed.

De Zegels zijn in de Engelse taal, omdat de eerste Erfrechtelijke documenten opgesteld waren in de Engelse taal.


Het verschil tussen een gevolmachtigde, een executeur en een trustee met betrekking tot de beslissingsbevoegdheid

Volmacht
Indien je een Duurzame Volmacht hebt ondertekend, dan heb je een document ondertekend waarbij een persoon wordt aangesteld om financiële beslissingen in jouw naam te nemen. Het document heet een Volmacht, en de persoon die wordt aangewezen om namens jou beslissingen te nemen wordt een ‘gevolmachtigde’ genoemd (ook bekend als een agent). Het gebruik van de juiste naam is minder belangrijk dan het begrijpen van de grenzen van de macht van een gevolmachtigde. De persoon die je als gevolmachtigde benoemt, is belast, als jouw zaakwaarnemer, met het nemen van financiële beslissingen met gebruikmaking van de hoogste normen van goede trouw, eerlijk zakendoen, en onverdeelde loyaliteit bij het nemen van beslissingen in jouw beste belang en jouw doelen en wensen te allen tijde in gedachten te houden. De macht van jouw gevolmachtigde is echter op twee belangrijke manieren beperkt. Ten eerste mag een gevolmachtigde alleen handelen zolang jouw erflater nog in ‘leven’ is. Zodra jouw erflater ‘overlijdt’, verliest de gevolmachtigde alle macht. Ten tweede heeft een gevolmachtigde alleen zeggenschap over de bezittingen die niet in een Trust zijn ondergebracht, aangezien de bezittingen van een trust door een trustee worden beheerd.

Executeur
De executeur leidt het proces van successie en brengt de tegoeden uiteindelijk naar jouw als begunstigde bij het ‘overlijden’ van je erflater. Vermoedelijke tegoeden zijn die tegoeden die alleen op jouw naam staan, in tegenstelling tot tegoeden die gezamenlijk worden gehouden, in een Trust, of op een rekening die gebruik maakt van aangewezen begunstigden. Waar de bevoegdheid van de gevolmachtigde ophoudt, begint de bevoegdheid van de executeur. Met andere woorden, een executeur heeft alleen macht bij het ‘overlijden’ van jouw erflater over jouw probate tegoeden alleen.

Trustee
Als je een Trust hebt, heb je een trustee aangesteld om de tegoeden in jouw Trust te beheren, te beleggen en te verdelen. In tegenstelling tot een gevolmachtigde, wiens bevoegdheden beperkt zijn tot de periode dat jouw erlater ‘leeft’, of een executeur, wiens bevoegdheden beperkt zijn tot een periode na het ‘overlijden’ van je erflater, kan de trustee zowel tijdens het ‘leven’ van jouw erflater als na het ‘overlijden’ van je erflater optreden. De bevoegdheden van een trustee zijn echter beperkt tot de tegoeden die in de Trust worden gehouden. Een Trustee heeft geen macht over tegoeden buiten de Trust.

Het eerstgeboren kind (de Enige Erfgenaam) en de tweede geborene
met hoorbare zelfde naam de juridische legale entiteit
De in beginsel énige weldoener van het eerstgeboren kind is de placenta, wiens énige intentie het is om gedurende de gehele ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap het kind te voeden, te beschermen en te begunstigen.

Over de laatste wil van de overleden erflater kan overeenkomstig zijn onveranderlijke bio-organische natuur geen enkele twijfel bestaan: de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is voor niets anders bestemd dan voor de onvoorwaardelijke begunstiging van de Enige Erfgenaam ofwel het eerstgeboren kind dat levend ter wereld is gekomen en dat op wonderbaarlijke wijze met zijn / haar individuele levensboom verbonden is en zowaar aantoonbaar beschikt over de directe meest zuivere afstammingslijn (navelstreng) van de erflater (placenta) en dat terwijl het nu juist de directe afstamming (Vdf = van de familie) is.


Wat doen de erfrechtelijke documenten nu precies?

Activeren van de afwikkeling van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap
Met de Erfrechtelijke documenten: Spoed VBA en de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, activeer je de afwikkeling van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, herstel je jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag. Jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap draagt namelijk alleen JOUW naam en van niemand anders! Politieke meerderheden zijn dus bedrog en in het geheel niet aan de orde. Dat zijn politieke bedenksels zodat de politiek jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap kan uitgeven aan nog méér politieke schuld en schade creaties en jij daarenboven hun politieke belastingen nog moet betalen ook!

Niemand anders dan de individuele Enige Erfgenaam kan de politieke dwingelandij tot stilstand brengen en corrigeren.

De uitoefening van jouw individuele feitelijke bevoegdheid en gezag als Enige Erfgenaam is de enige manier om de bedrijfspolitieke vermeende bevoegden te stoppen.

Je doet géén afstand van geregistreerde rechten en voorzieningen door het versturen van jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA): je hebt dus gewoon recht op AOW, WAO, WW, en andere bijstanden. Je doet geen afstand van jouw juridische legale entiteit natuurlijk persoon en je BSN, op basis waarvan jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is gevestigd.

Pas indien de activatie van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap volledig afgewikkeld is, verandert er iets voor je. Lees ook bij de Algemene Volmacht waartoe jij de (Trust)Belastingdienst volmacht geeft. (Indien je individueel maandelijks 4.000,00euro vanuit jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap ontvangt, komen de toeslagen te vervallen: je hebt ze dan ook niet meer nodig.) De volledige afwikkeling van de activatie van jouw geboorte trust kan, zeker vanwege de huidige corona situatie, behoorlijke tijd in beslag nemen.


Spoed VBA
1. Je maakt je met de Spoed VBA bekend als de Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Resultaat: je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorte aangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

De Spoed Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) heeft tot doel
1. De Zuivere aanvaarding (als zou jij het wel best vinden dat alle politieke schuld en schade creatie direct voor jouw rekening komt) – assumptie (aanname) van de politiek te stuiten.
2. Je maakt een einde aan de politieke veronderstelling dat jijzelf de burger/borger met het burgerservicenummer zou zijn, terwijl dat jouw batige! geboorte Trust nalatenschap is!
3. Je maakt je kenbaar als de Enige Erfgenaam. Je bent namelijk géén slaaf en jouw levensenergie is geen slavenburgerbank voor slavendrijvers en politieke dwingelanden.
4. Je aanvaardt jouw geboorte Trust nalatenschap Beneficiair dus: onder voorbehoud.
5. Met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) overschrijf je en corrigeer je, de, door de overheid, middels de verplichte geboorte aangifte, afgedwongen onteigening van jouw feitelijke bevoegdheid en van jouw (ouderlijke) gezag.
6. Je herstelt jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag.
7. Vervolgens voldoe je als Enige Erfgenaam aan jouw vereffeningsplicht. De rechtmatige schulden dienen te worden betaald uit jouw geboorte Trust nalatenschap en dus niet uit jouw huishoudbeursje.
8. Niemand anders dan de Enige Erfgenaam kan de politieke Belastingdienst veranderen in niet-politieke TrustBelastingdienst: de Belastingdienst hanteert op basis van de afgedwongen geboorte aangifte, de aanname dat jij jouw geboorte Trust nalatenschap Zuiver zou hebben aanvaardt en daarom wordt je als politieke belastingschuldslaaf bejegend en misbruikt.
9. Als niet-politieke Enige Erfgenaam die louter Beneficiair heeft aanvaardt, geef je de bindende aanwijzing, dat de Belastingdienst niet jou, maar jouw Trust dient te belasten. Jouw Trust is batig.

2. Uitoefening feitelijke bevoegdheid De geboorte aangifte is onder valse voorwendselen verkregen (desinformatie en dwang) en derhalve vernietigbaar.
Resultaat: Je oefent jouw feitelijke bevoegdheid uit en vernietigt daarmee de aanname dat, de inwoner van het grondgebied, met het, te goeder trouw, gehoor geven aan de verplichte geboorte aangifte, zou hebben aanvaardt en goedgevonden, dat alle schuld en schade creatie, direct hoofdelijk aan hem of haar wordt doorberekend.

Surrexi Iure Hereditario De Facto
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).

3. Activatie De Enige Erfgenaam bereddert de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: het vermeende mandaat voor schuld en schade creatie van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is overschreven.


Algemene Volmacht
De Enige Erfgenaam verleent de Algemene Volmacht en aanwijzing dat de schuld en schade – Belastingdienst als TrustBelastingdienst moet handelen. Niet de Enige Erfgenaam maar de geboorte Trust nalatenschap voldoet de rechtmatige vorderingen door deze of als onrechtmatig door te halen of als rechtmatig te voldoen.
Resultaat: de TrustBelastingdienst is gevolmachtigd om aan de individuele geboorte Trust nalatenschap, de erfrechtelijke voorziening van euro 4.000,00 per maand te onttrekken met de Enige Erfgenaam als begunstigde.


Promissory note
Drukt de intentie van de Enige Erfgenaam uit, om, uit de batige individuele geboorte Trust nalatenschap, aan de rechtmatige vorderingen te voldoen.
Resultaat: de rechtmatige vordering wordt aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, door gevolmachtigde TrustBelastingdienst, toegevoegd.

De Promissory note is ook van toepassing op issues in het buitenland
Schulden/leningen op bijvoorbeeld onroerend goed in het buitenland voeg je toe aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap met een Promissory note of meerdere Promissory notes per vordering als dat jouw voorkeur heeft: je vermeldt alleen de kenmerken van de schuld / leningen / vorderingen.

Je kunt de Promissory note direct mee sturen met de Spoed VBA, de Algemene Volmacht, en het Begeleidend schrijven (er is ook een begeleidend schrijven ten behoeve van de Promissory note beschikbaar: zoek via zoekvenster naar Promissory note).

Stuur de Promissory note eventueel vergezeld van het Cede Maiori document en haar begeleidend schrijven.


Exoneratie Arrest
Zoek in de linkermarge naar de categorie ‘Exoneratie arrest’ en bestudeer hoe en met welke reden deze tot stand is gekomen.

Het advies is om het Exoneratie Arrest mee te sturen naar de (Trust)Belastingdienst.


Tijdsbestek
Het afwikkelen van iedere nalatenschap kost tijd. Indien er bijvoorbeeld onroerend goed behorend tot een nalatenschap moet worden verkocht onder de omstandigheid van een internationale krediet en huizencrisis zoals in 2008, dan ondervindt het liquide maken van de waardecomponent van de nalatenschap daar vertraging van. De huidige corona crisis is van invloed op de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam is geactiveerd op de dag dat de Erfrechtelijke documenten zijn ontvangen. De ondermijning van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam, onder dwang van de afgekondigde corona crisis van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is, middels de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid door de Enige Erfgenaam, formeel gestuit.


Aanwijzing
De (Trust)Belastingdienst moet nu eerst, intern, het veronderstelde mandaat van de schuld en schade – Belastingdienst herzien. De Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd en heeft de geboorte Trust nalatenschap niet ‘zuiver’ maar louter beneficiair aanvaard.

Instructie video’s invullen van de Erfrechtelijke documenten
Je vind een instructie video voor het invullen van de meeste Erfrechtelijke documenten. Let op: per document vind je in de linker marge een categorie: je leest waar je het document vinden / downloaden kunt, de uitleg van het document boven ieder document, fotovoorbeelden, én aanwijzingen ónder de fotovoorbeelden. Bestudeer vooral ook de aanwijzingen goed: de instructie video en de foto voorbeelden zijn moment opnames, de aanwijzingen ónder de fotovoorbeelden zijn update.

Verklarende woordenlijst Erfrechtelijke documenten
Eenvoudige uitleg voor woorden in de Spoed VBA, Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven Algemene Volmacht.


Naast bovengenoemde documenten set, die je naar de (Trust)Belastingdienst verstuurt, zijn er vervolg documenten: in het Stappenplan lees je alle beschikbare Erfrechtelijke documenten. Verder zijn er brieven beschikbaar via de categorie ‘Voorbeeld brieven‘ vind je verdere ondersteunende brieven / documenten. Inmiddels wordt gesuggereerd dat er fase 1 en fase 2 documenten zijn: op deze website vind je ALLE beschikbare Erfrechtelijke documenten. Daarnaast stellen Enige Erfgenamen hun eigen samengestelde documenten vrijelijk beschikbaar.


Diplomatiek paspoort
Het Diplomatiek paspoort geldt niet als vervanging van het ID van overheidswege, want het wordt niet door de legale fictie erkend.

Het Diplomatieke paspoort is geen ‘soevereinen’ paspoort
Soevereinen kiezen voor een politieke status als soeverein, zo ook de koning dit is en daarmee is men aan de koning ondergeschikt want waar men dezelfde positie heeft als de koning, is men slechts dan koning op basis van de omvang van zijn materiële bezit en macht.

1. Enige Erfgenamen zijn derhalve uitdrukkelijk NIET politiek!
2. Enige Erfgenamen zijn, onafhankelijk van bezit en macht, AUTONOOM.
3. Enige Erfgenamen maken zich met de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke paspoort bekend. Jeugdzorg legt beslag op kinderen vanwege de batige! individuele geboorte Trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde kinderen. Met de Erfrechtelijke documenten maakt u zichzelf en uw kinderen als Enige Erfgenamen van de individuele geboorte Trust nalatenschap bekend.

1. Koninkrijk verwijst naar een staatsvorm met aan het hoofd een soeverein (koning).
2. De staat der Nederlanden is een bedrijf en omdat het een bedrijf is, zijn alle crises en maatregelen, bedrijfscrises en bedrijfsmaatregelen.
3. De mondkap is verplichte bedrijfskleding.
4. Winkels worden openbaar terrein genoemd (maar zijn dat niet!).
5. De koning regeert bij (bedrijfsmatig) Koninklijk Besluit.
6. Het staatsbedrijf voert de Koninklijke Besluiten uit.
7. De Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal zijn ledenkamers van de koning.
8. De Staten Generaal is een besloten ledenvereniging van de koning.
9. De koning staat aan het hoofd van een staatsvorm welke als een bedrijf functioneert.
10. De inwoners van het grondgebied worden door het staatsbedrijf als werknemer van het staatsbedrijf aangemerkt en aan alle bedrijfsmaatregelen onderworpen.
11. Erfrechtelijk is een bedrijf een commerciële en/of institutionele derde partij zonder erfrecht.
12. Pas als de Enige Erfgenaam de individuele geboorte Trust nalatenschap Beneficiair aanvaardt, wordt duidelijk, dat het staatsbedrijf geen professioneel contract heeft met de autonome inwoner van het grondgebied en derhalve kan het staatsbedrijf de inwoner van het grondgebied niet aan de bedrijfsmaatregelen, bedrijfskleding voorschriften en het bedrijfscrisis protocol onderwerpen.
13. De Enige Erfgenaam heeft vereffeningsplicht en voldoet aan de vereffeningsverplichting door de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap te activeren.
14. Het staatsbedrijf is gehouden om alle onverschuldigde betalingen welke het staatsbedrijf met voorkennis en dwang (racketeering) aan de Enige Erfgenaam heeft opgelegd, zonder dat hier een professioneel contract aan ten grondslag lag, aan de Enige Erfgenaam terug te betalen omdat de Enige Erfgenaam de individuele geboorte trust nalatenschap niet Zuiver voor eigen rekening, maar Beneficiair (onder voorbehoud) heeft aanvaardt.
15. De Enige Erfgenaam schikt met het staatsbedrijf en het koninkrijk, de hoofdsom van de onder dwang en met voorkennis opgelegde onverschuldigde betalingen, door middel van het doen bezorgen van het CQV LLC Schikkingsdocument.
16. De Enige Erfgenaam is geen burger, geen persoon maar mens.
17. De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Rechten van de mens.
18. Zowel het staatsbedrijf als het koninkrijk der Nederlanden, zijn derhalve, in hun bedrijfsvoering en bedrijfsmaatregelen altijd aan de Rechten van de Mens en aan de eerbiediging van de menselijke waardigheid gehouden.
19. De Enige Erfgenaam ziet op de eerbiediging van de Rechten van de mens toe.
20. De Enige Erfgenaam is Aantoonder van het Diplomatiek Paspoort dat de Rechten van de Mens bundelt.
21. De Enige Erfgenaam is Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding.
22. De soeverein is aan de soeverein / koning ondergeschikt en maakt op basis van aanzien en omvang van bezit en macht, deel uit van de rangorde der soevereinen.
23. Zo zijn bijvoorbeeld ‘bekende Nederlanders’ soevereinen onder de koning. Daarom zien we de koning soeverein en de koningin soeverein bij een succesvolle deejay soeverein op het podium feesten.
24. Het succes van “bekende Nederlanders” positioneert hen in de ranglijst der soevereinen onder de koning.
25. Soevereinen voeren het beleid van de koning uit. Vandaar dat de hele mediawereld het beleid van de koning opvolgt. Het beleid van de koning is conform het bedrijfsbeleid van het World Economic Forum.
26. De Enige Erfgenaam is geen bedrijf en geen soeverein maar autonoom. Onderscheid naar geboorte en afkomst, (met andere woorden: man of vrouw, aanzien, bezit en macht) wordt niet geduld.
27. De economische waarden in de individuele geboorte Trust nalatenschap, zijn opgebouwd via de beurshandel en de liquiditeit is gebaseerd op de vereffening door de Enige Erfgenaam.
28. Zonder vereffening door de Enige Erfgenaam, creëren de soevereinen, bedrijfsmatige schuld en schade, ten koste en voor rekening van de Enige Erfgenaam.
29. Met de activatie van de vereffening door de Enige Erfgenaam, komen kosten en schuld en schade creaties voor rekening van de individuele geboorte Trust nalatenschap van de Enige Erfgenaam en niet meer voor rekening van de Enige Erfgenaam.
30. De rente op rente individuele geboorte Trust nalatenschap is batig.
31. Met de Erfrechtelijke documenten van de Enige Erfgenamen worden de schulden uit de baten met de soeverein/koning vereffend.
32. De Enige Erfgenaam wijst de Belastingdienst van de soeverein/koning aan, als de gevolmachtigde.
33. De Belastingdienst belast voortaan niet meer de Enige Erfgenaam maar de individuele geboorte Trust nalatenschap van de Enige Erfgenaam.
34. Als gevolmachtigde van de Enige Erfgenaam is de Belastingdienst, TrustBelastingdienst.
35. Wie zich als Enige Erfgenaam bekend maakt, geniet Diplomatieke onschendbaarheid en autonomie.
36. De Enige Erfgenaam is hoofd van de individuele CQV LLC zending: het conform de Rechten van de Mens: stuiten en corrigeren van de maritieme ‘dood en verloren op zee’- presumptie en de ‘Zuivere aanvaarding’ – assumptie, kortgezegd het stuiten en corrigeren van alle aannamen en exoneraties van en tussen de commerciële en/of institutionele derde partijen onderling en het staatsbedrijf onder de koning.

Het is niet nodig om tegelijk met je partner de VBA in te vullen. Indien één partner hiertoe besluit, wordt de gehele hoofdsom van de gezamenlijke hypotheek in de vereffening van de individuele geboorte Trust nalatenschap, betrokken.Aanpassing Euribor rente per januari 2021
Per januari 2021 wordt de Euribor rente aangepast.

Met de Erfrechtelijke documenten activeren we de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
1. De hypotheeklast is met voorkennis van de bank, ten koste en voor rekening van de Enige Erfgenaam onder valse voorwendselen verkregen.
2. De hypotheek is derhalve nietig.
3. Vervolgens stellen we niemand aansprakelijk maar we kijken wie ons de hypotheek met voorkennis verstrekte.
4. Omdat handel met voorkennis strafbaar is, gaan we direct over tot formulering van de schikking.
5. We verstrekken de bank het mandaat om de hoofdsom van de woning rechtstreeks aan onze geboorte trust te onttrekken en schikken de voorkennis door onze onverschuldigde hypotheeklast betalingen door middel van terugvordering.*Live Life CLAIM
MAGNA CARTA CORONA CROWN = COMMON LAW
Common law (via deze link vind je de uitleg van de verschillende rechtssystemen) is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law). In het common law-systeem is jurisprudentie leidend, wat inhoudt dat bij wetsvorming uitgegaan wordt van gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions). Het is het tegenovergestelde van continentaal recht, dat is gebaseerd op wetgeving die door de landelijke overheid wordt opgelegd.

Common law (gewoonterecht) wordt veelal onjuist toegepast binnen de soeverein beweging en gepusht door overheidsagenten, het werkt niet zoals Trust Law en Equity Law werkt, omdat het tekort komt op meer dan 50 punten: common law biedt geen remedie en is de wet van slavernij. Het is de wet voor degenen zonder eigendomsrechten. Common Law is ‘at law’ ofwel ‘bij wet’, Equity Law is ‘in law’ ofwel ‘in rechte’. Equity Law is supreme en prevaleert boven Common Law.

Jurisprudentie afwikkeling geboorte Trust nalatenschap
Omdat de afwikkeling van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap een aangelegenheid is in het private domein, vind je in het publieke domein van de civiele rechtbank geen uitspraken hierover.

Alvorens je de Live Life Claim doet.

Live Life CLAIM absurd in meervoud
1. Of u gaat uw overleden natuurlijke persona – placenta – erflater van uw individuele geboorte Trust nalatenschap levend verklaren.
2. Of u gaat uzelf: de levende Enige Erfgenaam die u bent, levend verklaren.
3. Of u doet beiden!
4. Vervolgens gaat een Common Law rechtbank (want linksom of rechtsom: voorkomen voor de rechter zúlt u!) in de eeuwenoude jurisprudentie opzoeken of de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de afwikkeling van uw individuele geboorte Trust nalatenschap weleens eerder door de rechter werd behandeld.
5. Laten we dan vooral eens opzoeken sinds wanneer onderscheid naar geboorte en afkomst NIET GEDULD wordt. Dat kan leuk worden met het kastensysteem der middeleeuwse/Sharia/Sanhedrin rechtspraak!

COMMON LAW KASTEN SYSTEEM
“Het systeem is door Engelse kolonisten geïntroduceerd in de gebieden waarin zij zich vestigden en is met name in Australië, India, de Verenigde Staten en delen van Afrika leidraad voor het nationale rechtsstelsel.”

En Palestina.

KOLONISTEN DIE ZICH IN GEBIEDEN HEN NIET TOEBEHOREND! “VESTIGDEN”
Kolonisten op hun gemak met Common Law wil zeggen: het procesrecht en de lijdelijke rechter, bieden tal van mogelijkheden om de illegale ontnemingen en vervreemdingen alsnog in extensieve en disproportioneel eeuwigdurende contracten om te zetten.

no consent black adler ultra vires company rule of law

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com

CQV LLC LIVE LIFE COMPETENCE
Enige Erfgenamen claimen niet, zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair.

Enige Erfgenamen zegelen met de wijsvinger in blauwe inkt* in het rond- en ovaal stempel, omdat zij hun ERFLATER VERENIGEN met hun Enige Erfgenaam ofwel mens van vlees en bloed: zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficair (en verwerpen deze niet!) en doen geen afstand van hun rechten noch van hun vereffeningsplicht, zodat de transitiefase van de afwikkeling smooth verloopt.

Surrexi Iure Hereditario De Facto
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).


Converteerprogramma
Converteerprogramma voor converteren van PDF naar Word: je kunt echter de documenten ook printen en handmatig invullen.

Een Word document.docx kan je met <opslaan als> dan kiezen voor document.pdf: let wel… zonder abonnement op Adobe kan je deze *.pdf dan niet meer bewerken.

Een tip voor Mac gebruikers: de ‘PDF Reader Pro light’ op de Apple App store doet hetzelfde gratis.

Je kunt ook proberen: rechts klikken, copy, dan wordt tekst opgeslagen, en kun je plakken in Word. Werkt over het algemeen heel goed!