GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Instructie video’s ten behoeve van het invullen van de Erfrechtelijke documenten

Al een tijdje denken wij na over hoe het invullen van de Erfrechtelijke documenten meer visueel te maken, zodat je in staat bent om ze zelf in eigen proces in te vullen. Dat laatste is belangrijk omdat je:
1) het proces zelf moet doorleven, zodat je kunt (gaan) leven als Enige Erfgenaam;
2) jouw individuele situatie uniek is voor jou en niemand jou in jouw proces dient te interfereren, waardoor verwarring in jou kan ontstaan;
3) de documenten zijn gebaseerd op erfrecht en niet op andere procedures, die meegesleept worden naar de documenten;
4) ter bescherming van jouw individuele privacy gegevens.

Wij hebben nagedacht over groepssessies via Zoom, maar om bovenstaande redenen, gaan wij daartoe niet over. En wij raden af dat je aan groepssessies gaat deelnemen om bovenstaande redenen. Nazorg op groepssessies gaat niet door ons geboden worden en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor wat voortvloeit uit groepssessies.

Ondersteuning vanuit ons komt via deze instructie video-serie. Door visueel te maken hoe je de documenten invult, ondersteunen wij je in het ze zelf te kunnen invullen.

Erfrechtelijke taal
Deze taal is voor de meesten van ons onbekend en onbekend schrikt af. Er is nu een verklarende woordenlijst van de gebruikte Erfrechtelijke taal in de documenten Spoed VBA, Begeleidend schrijven Algemene Volmacht, en Algemene Volmacht ter ondersteuning van het begrijpend lezen van deze documenten.

Wees wijs en ga het proces van invullen zelf! Succes!


Let op: bekijk de video’s op YouTube en lees ook de beschrijving onder de video’s.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikekelen...