Voorbeelddocument van het ingevulde Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA) document
Het Nederlandstalige VBA document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).
1. Nadat je op bovenstaande link hebt geklikt, dien je eerst akkoord te gaan met de disclaimer: lees de tekst zorgvuldig.
2. Scroll naar het mapje Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en klik op download.
3. Rechts klik op het Word of PDF bestand, dan komt er een menu.
4. Scroll naar download en klik.
5. Het document wordt nu gedownload naar jouw computer of laptop.
6. Je kunt het Word document online invullen en daarna uitprinten, of het PDF document uitprinten waarna je het handmatig invult.
7. Hieronder vind je het voorbeelddocument.
8. De aanwijzingen voor invullen van jouw document vind je onder het voorbeelddocument.


Dit document is onderdeel van de invulondersteuning service: dit aanbod geldt voor Nederlanders, ook Nederlanders wonend in het buitenland.

Waartoe het VBA document dient vind je uitgelegd op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.
De testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is een registergoed ofwel een geregistreerde waarde representerend. De VBA is een handeling, een daad (Deed), een actie ofwel een activatie van de afwikkeling.

1. De VBA handmatig invullen met blauwe pen.
2. Er staat een Word document en een handmatig in te vullen PDF document voor je klaar.
3. De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving verstuur je als in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten set samen met de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht en haar begeleidend schrijven brief, en optioneel het Exoneratie Arrest naar de (Trust)Belastingdienst. Op de pagina ‘Verzendadres documenten‘ vind je de verschillende verzendadressen en de uitleg hoe je de documenten verstuurt.


Voorbeelddocument Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA)

Let op: het meest recente document heeft het watermerk achter de tekst staan en niet, zoals op het Voorbeelddocument, onder de tekst.


Algemene aanwijzingen voor ingevuld Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving document
1. Gebruik voor het invullen van het VBA document het Invulformulier HRM-documenten dat je vindt op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Print het Invulformulier uit en vul het volledig in. De cijfertjes op het Invulformulier corresponderen met de cijfertjes op het VBA document.
1a. Indien het invulformulier in aanwijzing afwijkt van de aanwijzingen hieronder volg dan de aanwijzingen hieronder!
2. Bepaal zelf hoe je jouw adresgegevens op de laatste bladzijde plaatst. In ieder geval naast jouw handtekening welke jij gebruikt voor contracten, legitimatiebewijs en bankpas van de vermeende bevoegden: de Trustee (overheid) en de Fiduciary Bank. Jouw adresgegevens zijn namelijk eveneens eigendom van de vermeend bevoegde Trustee. Je mag handmatig jouw adres noteren of met jouw adres stempel voor zover je daarover beschikt.
3. Regels waar ‘Vdf’ (van de familie) in voor komt, daar schrijf je (als per stirpes Enige Erfgenaam /i nwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen) jouw naam in kleine letters. Mag geheel in kleine letters en in kleine letters gecombineerd met hoofdletters. De namen in hoofdletters (kapitalen) verwijzen altijd naar jouw erflater-placenta-borger/burger, waarop jouw individuele geboorte Trust nalatenschap gevestigd is.

Aanwijzingen voor pagina 1/7

1) Het is voldoende om achter ‘verblijvende te’, alleen maar Nederland te hebben staan, omdat de letter cijfer combinatie van je legale ID van overheidswege herleidbaar is naar jouw individuele geboorte Trust nalatenschap en al jouw daaraan gekoppelde data die onderdeel zijn van je boedel.
2) Op de pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘ vind je de verschillende notatie varianten na(a)m(en)’.
3) Let op paraaf links boven en rechts boven op de pagina en de wijsvingerafdruk.
4) De opsomming in de romeinse cijfers van I. II.naar ll.a dan in eens naar lll.b en dan naar lV.c is een segment waarvan de onderdelen verwijzen naar de VBA 2018 documenten die notarieel gelegaliseerd aan de Minister van Financiën verzonden zijn.
a. Deze onderdelen zijn, zonder nadere specificaties in de Spoed VBA opgenomen, om ervoor te zorgen dat de Spoed VBA, waarvoor legalisatie van de ondertekening bij een notaris niet meer nodig is en zelfs onwenselijk, verbonden is met de VBA 2018, waarvan de ondertekening wèl ten kantore van een KNB notaris werd gelegaliseerd.
b. Aan de huidige documenten liggen dus de documenten van 2018 ten grondslag.
c. De romeinse cijfers hebben een navigerende functie binnen het onderhavige document en de ‘a. b. c.’ – markeringen, duiden de componenten van de legalisatie van de ondertekening uit 2018 aan.
Meer uitleg vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.

Aanwijzingen voor pagina 7/7
1) Je schrijft jouw paraaf NIET in je wijsvingerafdruk rechts onderaan op deze pagina. De paraaf staat hier naast jouw zegel (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt).
2) Denk aan je legale handtekening: deze legale handtekening is namelijk in gebruik op legitimatie, commitments en contracten waar de per stirpes Enige Erfgenaam géén afstand van doet en moet beneficiair worden verenigd met de autograaf plus wijsvingerafdruk van de per stirpes Enige Erfgenaam die zich beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving verenigt met zijn of haar testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
3) Links van legale handtekening onderaan pagina 7/7 kun je handmatig jouw adres toevoegen. Hoewel postcode en huisnummer op pagina 1/7 van de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht verwijst naar jouw volledige adres en VBA onderdeel is van de documenten set die je verstuurt naar de (Trust)Belastingdienst toch ook hier je volledige adres toevoegen. Heb je dat niet gedaan, dan kun je dat bij vervolgverzendingen alsnog handmatig toevoegen.


mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...