Enige Erfgenaam heeft succes in Gemeente Tilburg en hoeft de teveel betaalde Bbz uitkering niet terug te betalen
Wij hebben begin januari 2021 onze documenten set naar de gemeente Tilburg gestuurd. Waarop een telefoontje kwam van het hoofd van de juridische afdeling. Na het voorstellen onder de nieuwe naam, kreeg ik meteen te horen dat ze ging zorgen dat de papieren op de juiste afdeling kwamen. Met een vriendelijke tot ziens. Nu 4 weken later zijn alle openstaande schulden op €0 gezet en is dit per brief bevestigd: op alle papieren staat NIET INVORDERBAAR.

Het gaat hier om teveel ontvangen ondersteuning van de Bbz uitkering (bijstand onderneming van 2019) na berekening jaar cijfers waar Enige Erfgenaam begin december 2020 melding van had ontvangen. Terwijl Enige Erfgenaam begin november 2020 contact had gehad over het definitieve bedrag van terug betalen. Hij zou er alle tijd voor krijgen, als hij maar bleef voldoen aan de betalingstermijnen ook al was het niet elke maand.


Pad dat Enige Erfgenaam gegaan is en gaat
Enige Erfgenaam vertelt dat zijn documenten set op 1 december 2020 in Heerlen is afgeleverd. Op 11 januari jl. is de documenten set ontvangen door gemeente Tilburg.


WOZ-belasting
Enige Erfgenaam vertelt dat de Gemeente Tilburg één van de weinige zelfstandige gemeentes is met betrekking tot bijvoorbeeld WOZ-belastingen. Enige Erfgenaam heeft nog geen antwoord ontvangen van gemeente met betrekking tot (niet)betaling WOZ-belasting.


Een Enige Erfgenaam
(Naam bij mij bekend.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...