Foto voorbeelden van het Exoneratie Arrest HRK PDF document pagina’s 1 t/m 4
Het originele Exoneratie Arrest HRK document vind je op de website Hoge Raad van de Kinderen.

Enige Erfgenamen, hierbij de notificatie postverwerking d.d. 20 Januari 2021 (als Belgische schrijvende Enige Erfgenamen nemen jullie deze datum over) met in de foto voorbeelden de documenten van het EXONERATIE ARREST HRK met Track en Trace verzendcode 010541288500452621 220 306 890 419. Deze Track en Trace mag je in je Diplomatieke Paspoort toevoegen in het notatieveld onder de ‘minister’ pagina 2/64. Onder de post ‘foto voorbeelden Diplomatieke paspoort’ vind je uitgelegd waar je de track en trace code noteert.

Het EXONERATIE ARREST van de HOGE RAAD VAN DE KINDEREN is aan het HOF VAN CASSATIE verzonden.

Iedere Enige Erfgenaam kan het PDF document uitprinten en versturen, of mailen. Kijk bij het artikel ‘Exoneratie Arrest video‘ voor nadere uitleg zegelen van het document en verzendadres, c.q. -wijze.

#iure_hereditario
#hogeraadvandekinderen
#capitis_diminutio_maxima
#hogeraaddernederlanden

Zie de foto voorbeelden van het Exoneratie Arrest voor Nederland: deze link gaat naar de foto voorbeelden ‘Exoneratie Arrest’ pagina’s 1 t/m 4 van 4. Hou deze foto voorbeelden erbij per pagina.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.

Buiten de aanpassingen voor België wijzig je niets aan het Exoneratie arrest
Lees ook het onderschrift onder de foto voorbeelden.


Aanwijzingen voor aanpassingen Exoneratie Arrest (zie de gele arceringen)

Pagina 1/4
1. Ons kenmerk wijzigen in HRK_20.01.2021.CQV.LLC.BE (dit kenmerk blijft zo staan)
2. 2021 toevoegen (ook het jaartal blijft zo staan)
3. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE”
4. De tekst “Postbus 100, 6400 AC te Heerlen” vervangen door “Koning Albert II laan 33, bus 10, 1030 Brussel”

Pagina 2/4
1. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE”
2. De tekst “HOGE RAAD DER NEDERLANDEN” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE”
3. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË CORPORATIE”
4. De tekst “Postbus 20303, 2500 EH te ‘s-Gravenhage” vervangen door “HET HOF VAN CASSATIE, Poelaertplein 1, 1000 Brussel”
5. De tekst “HRK 8 December 2020” vervangen door “HRK 20 Januari 2021”
6. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË HANDELSCORPORATIE”


Aanwijzingen voor aanpassingen Exoneratie Arrest (zie de gele arceringen)

Pagina 3/4
1. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
2. De tekst “Staat der Nederlanden Corporatie” vervangen door “Koninkrijk België Corporatie”
3. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
4. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
5. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”
6. De tekst “Staat der Nederlanden Handelscorporatie” vervangen door “Koninkrijk België Handelscorporatie”

Pagina 4/4
1. De tekst “STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE” vervangen door “KONINKRIJK BELGIË HANDELSCORPORATIE”
2. De tekst “de Hoge Raad der Nederlanden” vervangen door “het Hof Van Cassatie”
3. De tekst “Staat der Nederlanden Handelsonderneming” vervangen door “Koninkrijk België Handelsonderneming”
4. De tekst “M. Rutte, CEO ” vervangen door “Alexander De Croo, CEO”
5. De tekst “de Hoge Raad der Nederlanden” vervangen door “het Hof Van Cassatie”
6. De tekst “de Staat der Nederlanden” vervangen door “het Koninkrijk België”
7. De datum in het kenmerk onderaan de pagina aanpassen naar 20 Januari 2021

Hoewel België geen RIVM heeft, kan de tekst RIVM blijven staan, omdat RIVM een partner is van het Belgische SCIENSANO.


	

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikekelen...