GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Algemene Volmacht document pagina 7/8
Het originele Algemene Volmacht document (‘oud’ document) vind je op Dropbox.

In de foto voorbeelden van de Algemene Volmacht, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Aanwijzingen voor pagina 7/8 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 7/8
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Legale namen van de erflater daarmee wordt bedoelt: de naam in kapitalen. Eén notatie variant impliceert alle notatie varianten in kapitalen. Legaal heeft betrekking op erflater. Naam in kleine letters met ‘Vdf’ en alle notatie varianten in kleine letters, hebben betrekking op de Enige Erfgenaam. Op deze pagina dus Familienaam in hoofdletters.
3) Met betrekking tot DigiD:Als je DigID hebt vul je niets in, heb je het niet dan vul je n.v.t. in.
4) Er wordt gevraagd om een ‘Echtscheidingsbeschikking’ en je kunt een ‘Echtscheidingsconvenant’ hebben met een ‘aktenummer’ er op: het echtscheidingsconvenant is bij echtscheidingsbeschikking vastgesteld. Gebruik het aktenummer wat je hebt.
5) Als je ooit gescheiden bent, vul je in ‘gescheiden’: scheiden is ook een geregistreerd commitment, er is een beschikking, een echtscheidingscovenant, en een onderhoudsplicht. Je doet géén afstand van zorgrechten, zorgplichten, commitments, gebruiksrechten registergoederen en onroerend goed.
6) Inwonende kinderen boven de 18jaar* dienen zelf de afwikkeling van hun geboorte trust te activeren. Natuurlijk kun je hen daarbij ondersteunen. Inwonenden (ook zij, die niet je kinderen zijn) laten het invulveld van Wooncontract(en) kenmerk(en) leeg.
7) Invulveld BSN schrijf je voor de schuine streep het documentnummer van je legitimatie en het BSN-nummer na de schuine streep. Indien je een verblijfsvergunning hebt, kun je dat nummer invullen als documentnummer van je legitimatie.
8) Bij het invulveld wooncontracten vermeld je hypotheek contract, huurcontract, bruikleenovereenkomst. Maak een keus uit wat voor jou van toepassing is en noem daarbij het kenmerk of contractnummer en naam hypotheekverstrekker of woningcorporatie. Je doet van deze contractrechten nl. géén afstand. Indien je een briefadres hebt, vul je in n.v.t.
9) Bij ‘naam bank’ vul je de bank in waar jouw bankrekening loopt, ook als deze in het buitenland is.
10) Indien je een samenlevingsovereenkomst hebt, kun je ruimte maken in je document voor de tekst samenlevingsovereenkomst en daar achter aktenummer vermelden.
11) Indien je geen eigen bankrekening hebt en wel een en/of rekening dan kun je het bankrekeningnummer van je en/of vermelden.
12) Indien je het aktenummer van je huwelijksinschrijving bij de gemeente niet hebt, kun je dit aktenummer bij de gemeente opvragen: dit is het nummer dat je vermeldt in je document.
13) Het invulveld verzekeringen kun je leeg laten.
14) Op deze pagina wordt het documentnummer van je rijbewijs gevraagd. (Let op: want op een andere pagina van je documenten gaat het om je geboortedatum en dat wordt in de aanwijzingen onder het foto voorbeeld van die pagina vermeld.)


*Je bent als ouder van (een) kind(eren) vanaf 0 jaar tot 18 jaar, gemachtigd om de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap te activeren. Laat je kind(eren) zelf de documenten invullen, zegelen, paraferen, en tekenen nadat je ze uitgelegd hebt waartoe de documenten dienen. Zie het artikel ‘Procedure kinderen‘.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikekelen...