GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Foto voorbeeld van de handmatig ingevulde Antwoordbrief (1)
De originele Nederlandstalige Antwoordbrief (1) aan de TrustBelastingdienst vind je via Dropbox.

De fotovoorbeelden vind je op de pagina ‘Belastingdienst belt‘ (scrollen naar Antwoordbrief (1) ) voor de Nederlandse procedure.

Voor verzendadres zie pagina ‘Verzendadres documenten’ scroll naar TrustBelastingdienst België.


In dit artikel aandacht voor de aanpassingen die je dient te maken voor België
Zie bij het artikel ‘Inleiding‘ hoe je de documenten kunt aanpassen.


Hieronder vind je de wijzigingen die Belgen moeten maken in de brief

Volg verder de aanwijzingen bij de fotovoorbeelden op bovengenoemde pagina.


Pagina 1/4
Aan de: Fiduciary of the Trustee
Directeur (Trust)Belastingdienst
Koning Albert-II laan 33 bus 10
1030 Brussel

BELGIUM
Settlor Ship Estates
SS Global Placenta Trust
Trust of persons / Testator

Uw Company vestigingsnummer 0252.796.351

De Hoofdgriffier Gregory DeLannay

Belgische Staat


Pagina 2/4
Bij punt 4. Belgische Staat


Pagina 3/4
Bij punt 16. MyMinFin


Pagina 4/4
Geen wijzigingen.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...