Gezondheid en Welzijn waargenomen vanuit het Organisch Paradigma
We kunnen collectief niet verder het ‘organische’, dat het meer oorspronkelijke is, laten ontvouwen op oude belast(end)e en corrupte (geld)systemen en geloofsovertuigingen / innerlijke programma’s. Het ‘organische’ (meer oorspronkelijke) vraagt een fundament voorbij de ‘verborgen’ agenda’s: met voorbij bedoel ik niet dat de ‘verborgen’ agenda’s overstegen, dienen te worden… maar juist vanuit doorleving geheeld. Innerlijke moraal en ethiek voorbij alle geschreven legale regels en wetten (onwettig vanuit natuurlijke wetten gezien). Heel belangrijk om (je) kinderen daarmee in verbinding te laten zijn. Een kind in verbinding met zijn / haar innerlijke moraal en ethiek schaadt niet, maar aanvaardt ook geen shit. Zij laten leven in haar eigen context stromen. Vanuit het organisch gezondheidsparadigma, wat een aspect is van het Levensparadigma, kunnen we direct voorbij alle collectieve issues gaan, waaronder het vaccinatie issue ‘wel / niet’ nodig’ en/of ‘wel / niet veilig’, het frauduleuze germ-theorie paradigma, en meer dan 80% van de huidige vrijheidsbeperkende (geld)systemen lossen op of dienen te transmuteren.


Besmettingen bestaan niet

De germ theorie is frauduleus / onjuist. Er bestaan geen kleine gevaarlijke beestjes / virussen die besmettelijk ziekmakend zijn. De letterlijke vertaling van virus is gif. Gif kan ziekmakend zijn, maar is niet besmettelijk. Er is niets dat ziekmakend van mens op mens, of van dier op mens ziekmakend overgedragen wordt.

“Andere onderzoekers dan virologen verwijzen naar dezelfde structuren die virologen als virus vrijgeven, hetzij als typische celcomponenten zoals villi (amoebe-achtige uitsteeksels waarmee cellen zich aan het substraat hechten en zich verplaatsen), hetzij als exosomen of ‘virusachtige deeltjes’. Dit is een ander onafhankelijk bewijs dat de beweringen van de virologen dat virussen onder de elektrische microscoop te zien zijn, wetenschappelijk zijn weerlegd.”

“Vergissing en zelfmisleiding zijn menselijk, begrijpelijk en te verontschuldigen. Wat niet te verontschuldigen valt, zijn de constante beweringen van virologen dat hun uitspraken en acties wetenschappelijk zijn. Dit is duidelijk verkeerd, gemakkelijk te controleren en begrijpelijk voor iedereen. Daarom moeten de virologen die beweren dat er coronavirussen of andere pathogene virussen zijn, arbeidsfraudeurs worden genoemd en worden vervolgd, zodat ze hun valse, ontkrachtte en gevaarlijke verklaringen intrekken.

Zo kunnen en zullen de coronacrisis en andere ‘virale’ rampen met dodelijke gevolgen zoals “AiDS”, “ebola” en andere ongegronde ‘virale’ pandemieën niet alleen worden gestopt, voorkomen in de toekomst, maar worden omgezet in een kans voor iedereen.”
~Dr. Stefan Lanka

Uit: De oorzaken van de coronacrisis zijn duidelijk geïdentificeerd. Virologen, die ziekteverwekkende virussen claimen, zijn wetenschapsfraudeurs en moeten strafrechtelijk vervolgd worden.
WiSSeNSCHAFFtPLUS magazin 4/2020 · Uitreksel

Onomstotelijk is vast komen te staan dat virussen niet bestaan
Virussen bestaan niet: Dr. Stefan Lanka heeft controle-experimenten gedaan
Voormalig arts Thomas Cowan legt in een interview met Gareth Icke uit dat de viruskeizer geen kleren aan heeft. Samen met Andrew Kaufman en Stefan Lanka heeft Cowan voldoende geld ingezameld om eindelijk de controle-experimenten uit te voeren die in 70 jaar virusonderzoek nooit zijn gedaan, maar wel gedaan hadden moeten worden. Door deze controle-experimenten, die Stefan Lanka heeft uitgevoerd, is nu onomstotelijk vast komen te staan dat de theorie dat virussen ziekte veroorzaken niet klopt: 1. nog nooit is een virus geïsoleerd aangetoond, en 2. nog nooit is aangetoond dat besmettingen bestaan.

Op deze pagina vind je een interview met Dr. Tom Cowan waarin hij vertelt over de bevindingen.


Black field microscoop

Dr. Barre Lando werkt met de ‘black field’ microscoop en onder een ‘black field’ microscoop is lévend materiaal en het gedrag van dat materiaal te zien. Onder een elektronen microscoop is alleen dood materiaal te zien. Dr. Barre Lando leeft en werkt vanuit het biologisch gezondheidsparadigma sinds jaren en is op de hoogte, en werkt daar ook mee, van de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine (Dr. Ryke Hamer).


Ik houd iedere arts, verpleegkundige, verzorgende, etc. etc., iedere advocaat, en ook ieder mens die de germ theorie leugen laat bestaan, mede-verantwoordelijk aan wetenschappelijke fraude en dus medeplichtig aan het plegen van misdaden tegen de mensheid
Zolang de frauduleuze ziekmakende ‘virus’ theorie inclusief het onwetenschappelijke geloof in besmettingen bestaat, kan de mensheid gemanipuleerd worden in beperkende maatregelen (zoals het dragen van mondkapje, testen, 1,5meter afstand bewaren, sluitingen van bedrijven, etc.) en zogenaamde oplossingen zoals vaccinaties (het huidige ‘vaccin’ bevat voor meer dan 95% Graphene wat een gif is) en zogenaamde behandelingen.

Zodra de frauduleuze ziekmakende ‘virus’ theorie inclusief het onwetenschappelijke geloof in besmettingen is doorzien en weerlegd, en die is WETENSCHAPPELIJK onderbouwd weerlegd, is de enige vraag die blijft “Waarom maatregelen of ‘behandelingen’ voor iets dat NIET BESTAAT?”

Projekt Immanuel
Link naar een video (het is een serie: dus zoek verder voor andere delen).

Playlist waaronder de vertaling van Dr. Stefan Lanka’s onderzoek, belangrijke infomatie over het Phizer vaccin, en de inzichten vanuit German New Medicine


Linken naar websites die gezondheid en welzijn ondersteunen
Het Gekruide Pad
Kruiden uit de vrije natuur met geneeskrachtige werking gegroepeerd in kruidgroepen
Ontgiften met kruiden uit de vrije natuur
Oorzakelijkheid van ‘ziekte’ vanuit de 5 biologische natuurwetten gezien (German New Medicine): vanuit de 5 biologische natuurwetten begrijp je dat voeding en straling (etc.) niet oorzakelijk zijn aan ‘ziekte’, maar dat er een correlatie bestaatInzichten vanuit de 5 biologische natuurwetten van German New Medicine

Een heerlijke serie gesprekken op het kanaal van Kathleen Dudley met dr. Chris Lowthert (dit is het 3de gesprek)
Aan de hand van dagelijkse voorbeelden worden de 5 biologische natuurwetten en de oorzakelijkheid van ‘ziekte’ (onbalans) ‘in beeld’ gebracht.

En wat voor mensen geldt, geldt ook voor dieren. Kathleen vertelt over een adoptie hondje dat halverwege de zwangerschap was toen het bij haar kwam. Het hondje had ergens gelopen, verlaten en achter gelaten.

Het hondje ontwikkelde een huidprobleem. Iets wat veel huisdieren blijken te ontwikkelen. Kathleen is holistisch therapeut en ze probeerde van alles van homeopathische druppeltjes tot aanpassen van de voeding. Niets hielp.

In dit gesprek legt dr. Chris uit wat de oorzakelijkheid is van de huidproblemen van het hondje. Wat voor honden moeders geldt, geldt ook voor moeder van kindjes, en voor de kindjes zelf.

Verder komen tijdens dit gesprek, en de overigen, de huidige maatregelen aan de orde en de implicaties daarvan: een lopende neus, hoesten, pijn, koorts? De ziekenhuizen lopen vol?

Luister maar eens: een zeer verhelderende en inzichtgevende serie gesprekken. Leer je eigen biologisch oer systeem en dat van jouw kinderen, en van je medemensen.LET OP: een combinatie van gif (het huidige ‘vaccin’), EMF straling door o.a. 5G, gemodificeerde (ofwel giftige: DNA modificatie is onmogelijk) voeding
De combinatie van bovenstaande man-made levenNemende technieken is LEVENSBEDREIGEND en dient met klem ontraden te worden.

“Many people are afraid: and the vaccinated person is contagious? First of all, I don’t know. We can’t prove it and from the mechanics of biology, I don’t see it possible because… Let’s see. Let’s assume that really the vaccine, the mRNA, gives the instruction… Let’s assume this, okay? If they instruct the cell to produce the famous protein S. Guys, think about it. That protein is produced by the cells inside our organism, it is processed, it is processed. And how is it going to be excreted to the outside? In other words, how is it that it arrives intact when you cough it up and the other person catches it and you infect him? In other words, what are they thinking? How? How? How? How do many people who are in the line of protein S and the contagion of the vaccinated realize this? I mean, you have to think for two minutes. The cells in your body, which ones would produce protein S? The ones in the immune system? No. No. I mean, all the cells, but mostly the ones that have a high turnover. So what happens to the protein once it’s released? It’s processed. It’s processed. So, can it go outside intact? No, certainly not. And besides all of this has to be absolutely shot down, because I’m going to say in plain English, that given that no coronavirus has ever been isolated, no coronavirus has ever been purified. And it’s the truth because to know that you have to go through the entire virological literature. And I did that. That is why I speak as I speak and then I meet Lanka, who comes to ratify everything I had seen. “We have taken a protein S, we put it inside monkey kidney cells, let’s see what we catch. Ah, look! It is ACE2 that we got!” They did a little test by comparing fragments by weight, by mass spectroscopy, not by nucleotide sequence, and by functional analysis of the fragments. I’m talking tough so that those who have to listen can hear me. And again for the “checkers”, because I have become disgusted and sympathetic to the “checkers”, sympathetic because they even deny me personal audios. Gentlemen, they start denying leaked audios. And all the kids that you name today, who I do not even know who they are, I google them and they do not exist. Come to debate if you want to be “checked”, take a seat and debate with me and with all my colleagues. Checkers, Chequeado, and AFT Factual and all that bunch of motherfuckers. So bring those guys into a debate. Okay? Protein S has never existed. Let’s stop fucking around with protein S and contagion to the vaccinated. Now, if a vaccinated person generates some sort of electromagnetic distortion in his environment for some time, some sort of effect in the very near environment could be expected. We strongly recommend to the vaccinated that they become aware of their situation and first of all, try to do as much grounding as possible and then appeal to different tools to try to start purifying. The body is being purified, gentlemen, everyone just relax, you will not remain magnetic forever. If you have become aware of this, do not take the second dose. Respect your body, do not get vaccinated ever again. And your body will be purified. Don’t be afraid, don’t be frightened by magnetism. In a moment you can generate some distortion by the electromagnetic field in the near environment and maybe you can. Remember that we are facing unprecedented situations. We do not have the answer to everything. We are deducing and we are reasoning in the most logical way possible. Remember first of all: do not be afraid of anything. Do not be afraid of anything, of anything at all, of anything, because our organism is very strong, very tough. There is no machine with adaptive capacity, malleability, capacity for renewal. Eh… Sophisticated as the human-machine. You have no idea of the natural technology that we are. We marvel at a cell phone: “Look at all the applications it has”, “Look at this car, the number of things it has”. You know what? The number 1 machine in the universe is us. The number 1 machine in the universe, as I say, the best of the best. In some books, it says that we are made in the image and likeness of God. And it is true because if there is someone who is thinking this whole scenario with us, he sent the ultimate work. We are an absolutely perfect machine. I say this as a doctor and as a person who looks in awe at what we are, and why? Because I have seen the whole process from the time we were two separate cells until we formed an egg and until we die.”
~Dr. Luis Marcelo Martínez
Genetist

Leer meer

Hieronder een vrij lange video met Poornima Wagh over de jab, wat er in zit, hoe het je lichaam beïnvloedt, en waarom het koste wat kost te vermijden. Ze geeft ook een gedetailleerd onderzoek van elk van de bekende jabs: ze zitten vol met chemicaliën en deeltjes die het lichaam schaden. Als je je overweldigd voelt door de details, ga dan direct naar de de 50ste minuut en bekijk de laatste 30 minuten.