GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Gezondheid en Welzijn waargenomen vanuit het Organisch Paradigma
We kunnen collectief niet verder het ‘organische’, dat het meer oorspronkelijke is, laten ontvouwen op oude belast(end)e en corrupte (geld)systemen en geloofsovertuigingen / innerlijke programma’s. Het ‘organische’ (meer oorspronkelijke) vraagt een fundament voorbij de ‘verborgen’ agenda’s: met voorbij bedoel ik niet dat de ‘verborgen’ agenda’s overstegen, dienen te worden… maar juist vanuit doorleving geheeld. Innerlijke moraal en ethiek voorbij alle geschreven legale regels en wetten (onwettig vanuit natuurlijke wetten gezien). Heel belangrijk om (je) kinderen daarmee in verbinding te laten zijn. Een kind in verbinding met zijn / haar innerlijke moraal en ethiek schaadt niet, maar aanvaardt ook geen shit. Zij laten leven in haar eigen context stromen. Vanuit het organisch gezondheidsparadigma, wat een aspect is van het Levensparadigma, kunnen we direct voorbij alle collectieve issues gaan, waaronder het vaccinatie issue ‘wel / niet’ nodig’ en/of ‘wel / niet veilig’, het frauduleuze germ-theorie paradigma, en meer dan 80% van de huidige vrijheidsbeperkende (geld)systemen lossen op of dienen te transmuteren.


Besmettingen bestaan niet

De germ theorie is frauduleus / onjuist. Er bestaan geen kleine gevaarlijke beestjes / virussen die besmettelijk ziekmakend zijn. De letterlijke vertaling van virus is gif. Gif kan ziekmakend zijn, maar is niet besmettelijk. Er is niets dat ziekmakend van mens op mens, of van dier op mens ziekmakend overgedragen wordt.

“Andere onderzoekers dan virologen verwijzen naar dezelfde structuren die virologen als virus vrijgeven, hetzij als typische celcomponenten zoals villi (amoebe-achtige uitsteeksels waarmee cellen zich aan het substraat hechten en zich verplaatsen), hetzij als exosomen of ‘virusachtige deeltjes’. Dit is een ander onafhankelijk bewijs dat de beweringen van de virologen dat virussen onder de elektrische microscoop te zien zijn, wetenschappelijk zijn weerlegd.”

“Vergissing en zelfmisleiding zijn menselijk, begrijpelijk en te verontschuldigen. Wat niet te verontschuldigen valt, zijn de constante beweringen van virologen dat hun uitspraken en acties wetenschappelijk zijn. Dit is duidelijk verkeerd, gemakkelijk te controleren en begrijpelijk voor iedereen. Daarom moeten de virologen die beweren dat er coronavirussen of andere pathogene virussen zijn, arbeidsfraudeurs worden genoemd en worden vervolgd, zodat ze hun valse, ontkrachtte en gevaarlijke verklaringen intrekken.

Zo kunnen en zullen de coronacrisis en andere ‘virale’ rampen met dodelijke gevolgen zoals “AiDS”, “ebola” en andere ongegronde ‘virale’ pandemieën niet alleen worden gestopt, voorkomen in de toekomst, maar worden omgezet in een kans voor iedereen.”
~Dr. Stefan Lanka

Uit: De oorzaken van de coronacrisis zijn duidelijk geïdentificeerd. Virologen, die ziekteverwekkende virussen claimen, zijn wetenschapsfraudeurs en moeten strafrechtelijk vervolgd worden.
WiSSeNSCHAFFtPLUS magazin 4/2020 · Uitreksel


Black field microscoop

Dr. Barre Lando werkt met de ‘black field’ microscoop en onder een ‘black field’ microscoop is lévend materiaal en het gedrag van dat materiaal te zien. Onder een elektronen microscoop is alleen dood materiaal te zien. Dr. Barre Lando leeft en werkt vanuit het biologisch gezondheidsparadigma sinds jaren en is op de hoogte, en werkt daar ook mee, van de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine (Dr. Ryke Hamer).


Ik houd iedere arts, verpleegkundige, verzorgende, etc. etc., iedere advocaat, en ook ieder mens die de germ theorie leugen laat bestaan, mede-verantwoordelijk aan wetenschappelijke fraude en dus medeplichtig aan het plegen van misdaden tegen de mensheid
Zolang de frauduleuze ziekmakende ‘virus’ theorie inclusief het onwetenschappelijke geloof in besmettingen bestaat, kan de mensheid gemanipuleerd worden in beperkende maatregelen (zoals het dragen van mondkapje, testen, 1,5meter afstand bewaren, sluitingen van bedrijven, etc.) en zogenaamde oplossingen zoals vaccinaties (het huidige ‘vaccin’ is geen vaccin, maar genetische manipulatie) en zogenaamde behandelingen.

Zodra de frauduleuze ziekmakende ‘virus’ theorie inclusief het onwetenschappelijke geloof in besmettingen is doorzien en weerlegd, en die is WETENSCHAPPELIJK onderbouwd weerlegd, is de enige vraag die blijft “Waarom maatregelen of ‘behandelingen’ voor iets dat NIET BESTAAT?”

Playlist waaronder de vertaling van Dr. Stefan Lanka’s onderzoek, belangrijke infomatie over het Phizer vaccin, en de inzichten vanuit German New Medicine


Linken naar websites die gezondheid en welzijn ondersteunen
Het Gekruide Pad
Kruiden uit de vrije natuur met geneeskrachtige werking gegroepeerd in kruidgroepen
Ontgiften met kruiden uit de vrije natuur
Oorzakelijkheid van ‘ziekte’ vanuit de 5 biologische natuurwetten gezien (German New Medicine): vanuit de 5 biologische natuurwetten begrijp je dat voeding en straling (etc.) niet oorzakelijk zijn aan ‘ziekte’, maar dat er een correlatie bestaat


LET OP: een combinatie van genetische manipulatie (het huidige ‘vaccin’), EMF straling door o.a. 5G, gemodificeerde voeding
De combinatie van bovenstaande man-made levenNemende technieken is LEVENSBEDREIGEND en dient met klem ontraden te worden. Lees ook alles hierboven nog eens na en bekijk de playlist. Luister naar deze arts (Dr. T: medical doctor) uit Engeland.

Medical Doctor uit de UK uit haar zorgen over het huidige ‘vaccin’ ofwel genetische manipulatie techniek met magnetische nano particles