Door laten stromen van geldmiddelen ten behoeve van bestaansgeld van je medemens

Wat levende mensen van vlees en bloed NODIG hebben
Eén ieder heeft toegang tot eerste levensbehoeften nodig. De DIRECTE toegang tot de aarde, haar middelen, én elkaars talenten ligt in geroofde staat doordat geschreven regels en wetten over DIRECT samen leven heen geplempt zijn.

In crowdpower kunnen we deze roof en in beslagname corrigeren.

En natuurlijk zelf STOPPEN met roven en in beslag nemen wat AL vrijelijk beschikbaar was en dan vervolgens een ‘go fund me’ actie organiseren om toegang beschikbaar te maken
Zie je de idioterie van wat ik in de zin hierboven schrijf? Iets dat AL vrijelijk beschikbaar was, onbeschikbaar maken door het achter een betaalmuur te zetten, en dan vervolgens een ‘go fund me’ actie organiseren om toegang beschikbaar te maken voor hen die toegang niet kunnen betalen.

Dit onbeschikbaar maken, is van het oude / huidige tekortenparadigma en het elkáár belasten.

Het Overvloedsparadigma laat toegang in vrijelijk beschikbare staat.


Ga eens na hoeveel geldmiddelen daardoor beschikbaar blijven voor het laten doorstromen van deze geldmiddelen als bestaansgeld van jouw medemensen
Tienduizenden euro’s (en dollars, etc.) blijven hierdoor beschikbaar voor het laten doorstromen als bestaansgeld van je medemensen!


Zelf-samen kunnen we in het NU het tekortenparadigma transmuteren naar het Overvloedsparadigma
Er is geen wachten ergens op om bij te dragen aan deze transitie: het wachten is op jou… en jou… en jou… en jou.

Wat ik hierboven schrijf kan openbaar en volledig transparant toepasbaar gemaakt worden!


Bedenk zelf eens andere voorbeelden
1) In plaats van elkaar fysiek ontmoeten voor een vergadering (oid) een Zoom meeting organiseren: de bespaarde brandstofkosten laten doorstromen als bestaansgeld naar je medemens.
2) Informatie vrijelijk beschikbaar houden en niet achter een betaalmuur zetten: de bespaarde lidmaatschapskosten laten doorstromen als bestaansgeld naar je medemens.
3) Geen onnodig dure organisatie en promotie structuren optuigen en daardoor je product en/of dienst duurder laten worden en daardoor niet langer beschikbaar voor een groep mensen.
4) …

Ik ben benieuwd naar jullie inventiviteit en lees jullie voorbeelden en respons op deze post graag in de comments.

Uiteindelijk dient de roof en in beslagname hersteld te worden.


Oorspronkelijke betekenis van geld is betaalmiddel
De oorspronkelijke betekenis van geld is betaalmiddel / ruilmiddel (niet goud). De oorspronkelijke functie van geld is, ruilen faciliteren. En geld kan haar oorspronkelijke functie weer krijgen. Directe ruil is lang niet altijd mogelijk, want als ik een appel heb, die jij wilt, en jij hebt een peer maar ik wil een ei, dan komen we niet tot ruilen. Een ruilmiddel maakt het mogelijk dat jij mijn appel ruilt met jouw ruilmiddel en van dat ruilmiddel kan ik dan vervolgens een ei ruilen = betalen.

Schelpen, cijfertjes in een schriftje of luciferhoutjes kunnen van waarde zijn indien de (lokale) samenleving daar waarde aan toekent. Geld als verdienmodel is uitbuiting. Ook de euro kan transmuteren naar vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel, indien euro (en dollar etc) onbelast(end) aangemaakt wordt. Én indien euro (en dollar etc) onbelast(end) doorstroomt als bestaansgeld.


We zitten in een transitiefase en die kunnen we gaan VIA geld
De transitiefase gaat VIA geld, niet OVER geld. De veroorzaakte afstand ‘rijk’ vs ‘arm’ dient gecorrigeerd te worden. Is geld de oorzaak van alle shit op de wereld? Nee, lees dit artikel maar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...