De levende mens en zijn/haar natuurlijk persoon
Er wordt gesuggereerd dat de levende mens en zijn/haar natuurlijk persoon afgescheiden zijn van elkaar. Niets is minder waar. De natuurlijk persoon is de levende mens van vlees en bloed in zijn/haar hoedanigheid van zijn/haar natuurlijk persoon handelend in Privaatrecht gebruikmakend van zijn/haar wilsverklaring. Een natuurlijk persoon is een rechtssubject dat vertegenwoordigd wordt door een levend mens van vlees en bloed.

De per stirpes feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam scheidt zich niet af van zijn/haar natuurlijk persoon. Vanzelfsprekend!

Je bént een levend mens van vlees en bloed en je hébt een natuurlijk persoon waar je vrij gebruik van mag maken in Privaatrecht. Zodra je gebruik maakt van jouw natuurlijk persoon word je gebonden aan rechten én plichten (anders dan in Publiekrecht waar de natuurlijke wetten: niet doden, niet dwingen, niet stelen, en niet liegen gelden).

Zie de pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)’

NB: let op en onderscheid Privaat Domein en Publiek Domein van Privaatrecht en Publiekrecht. Op de pagina ‘Principes vs Wetten’ vind je halverwege een afbeelding ter verduidelijking.

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...