Hoe de ‘regering’ of een bedrijf hypnose tactieken toepassen
(Doordat je dit stuk bestudeerd, herken je de toepassing van hypnose en kun je groeien in jouw onderscheidingsvermogen)

Het doel van het toepassen van hypnose technieken

Het directe doel van de ‘regering’ (en ook bedrijven passen hypnose toe met dit doel) is het veroorzaken van angst en lijden.


Propaganda en verdeel en heers

Doordat je weet hoe propaganda werkt, kun je de waarnemer in het geheel blijven waardoor je je niet laat manipuleren en beïnvloeden en dus in jouw rustige zelf blijft.


Hoe kan de ‘regering’ of het bedrijf mensen ertoe brengen te doen wat de ‘regering’ (of het bedrijf) wil?

Er wordt een proces / ritueel toegepast dat begint met ‘reclame maken‘ voor hetgeen de ‘regering’ of het bedrijf wil en dat gaat in stappen. Met uiteindelijk doel het bereiken van een ‘onbewuste’ staat bij degene die gehypnotiseerd wordt, die daarna doet wat de ‘regering’ of het bedrijf wil. ONGEACHT implicaties van dat gedrag voor gezondheid en welzijn en/of de eigen portemonnee, én dat van de medemens.

1. De ‘regering’ (of het bedrijf) begint met ‘reclame maken’ door middel van aankondigingen gedurende een periode van weken dan wel zelfs aantal maanden. Hierbij wordt de emotionele staat van de ontvanger opgevoerd naar angst: er wordt geprobeerd verwarring en chaos te veroorzaken door gebruik te maken van bijvoorbeeld ‘er komt een vierde variant’ of ‘de (geld)systemen gaan omvallen’ of ‘er komt iets aan deze week, blijf kalm’ of ‘zonder goud en zilver ga je het niet redden’.
2. Dan laat de ‘regering’ (of het bedrijf) iets plaatsvinden wat de emotionele staat van angst en opwinding verder opvoert. Er worden beelden gebruikt, geluiden, en kleuren van de lagere chakra’s.
3. Als gevolg van bovengenoemde technieken wordt de fantasie en verbeelding aangewakkerd ‘wat gaat er toch allemaal gebeuren?’ of ‘hoe kan ik me voorbereiden?’ of ‘hopelijk vinden ze een oplossing’ of ‘ik moet me wel verzekeren’ of ‘ik moet die geheimhoudingsverklaring tekenen ter bescherming van mezelf en anderen’ of ‘ik moet dat v.cc.n nemen ter bescherming van mezelf en anderen’.
4. Daarna worden mensen in een staat van onzekerheid gebracht doordat de ‘regering’ (of het bedrijf) het ene moment dit zegt en het andere moment dat en er wordt een sfeer van geheimzinnigheid gecreëerd. Dit alles om de emotionele staat van angst en onzekerheid zo hoog mogelijk te laten oplopen.
5. Iemand die in een hoge piekstaat van emotionele angst en onzekerheid is gebracht, is zeer ontvankelijk / beïnvloedbaar voor suggestie!
6. De ‘regering’ (of het bedrijf) gaat testen wat mensen accepteren aan bijvoorbeeld maatregelen en door hen gewenst gedrag.
7. De ‘regering’ (of het bedrijf) past psychologische suggestie (door middel van rituelen) toe: er wordt gesuggereerd wat er komen gaat. En daarna doen ze wat eerder gesuggereerd is. Degenen die braaf volgen, zijn degenen die beïnvloedbaar zijn en daar wordt verder beleid (propaganda / marketing) op gemaakt.
8. Mensen, die eerder zeiden ‘ik laat dit nooit doen’ of ‘ik trap hier nooit in’ etc. draaien om als een blad aan een boom: je ziet ze 180graden ander gedrag vertonen… gedrag dat aansluit bij wat de ‘regering’ (of het bedrijf) wil.
9. Er worden beperkende maatregelen getroffen (social distancing, geheimhoudingsverklaring) om nog meer chaos te veroorzaken: gevoel van veiligheid in mensen wordt volledig ondermijnd, waardoor mensen blijven zoeken naar een weg uit de chaos. Als die weg dan vervolgens aangeboden wordt, wordt deze door velen als zodanig geaccepteerd, zonder zélf logisch na te denken wordt braaf opgevolgd.
10. Als gevolg van deze indoctrinerende hypnose technieken kan de ‘regering’ (of het bedrijf) mensen (zeer) agressief maken, (zeer) angstig, (zeer) volgzaam, in een staat brengen waarin ze (zeer) veel pijn kunnen verdragen
11. De gehypnotiseerde wordt dieper en dieper in trance gebracht door uitspraken als ‘iedereen gaat iemand van heel dichtbij in de familie verliezen’ of ‘als je dit niet doet, dan…’ om vervolgens grotere angst en chaos te veroorzaken.
12. Er worden zichtbare (mondkapje, social distancing, interessant uitziende reclame video’s) en hoorbare (stemmen uit luidsprekers dat je je handen moet wassen, muziek onder interessant uitziende reclame video’s) triggers toegepast om gewild gedrag te triggeren. Steeds bij het zien of horen van deze trigger opgeroepen.
13. Bij niet opvolgen van gewild gedrag boetes in het vooruitzicht stellen, zoals bijvoorbeeld een boete van 100.000,00 bij overtreden van geheimhoudingsverklaring of boete bij niet dragen van mondkapje, etc.
14. Verdeel en heers wordt opgevoerd, zodat je een tweedeling in de samenleving veroorzaakt: zowel voor- als tegenstanders ervaren hoge intense emotionele staat, waardoor beiden beïnvloedbaar zijn.
15. Vanuit een hoge intense emotionele staat neem je de wereld waar VANUIT die emotie.
16. Alledaagse situaties worden gebruikt om de emotie van angst en verwarring hoog te houden.
17. Jou de indruk! (het is niet waar) geven dat JIJ er de oorzaak van bent dat mensen dood gaan, in een ernstige (levensbedreigende) situatie terecht komen, iets verliezen.
18. Gedachten inprenten dat je dit of dat moet doen, aan moet bijdragen, moet deelnemen aan, want anders kom jij in een (levensbedreigende) ongewenste (echter bedachte!) situatie.
19. Ervoor zorgen dat je mensen isoleert van anderen, zoals bijvoorbeeld via social distancing of informatie behandelen alsof het geheim is ter bescherming van jou en de ander. Terwijl indien je je gezond verstand gebruikt roept dit logische pertinente vragen op, want hoe meer mensen op de hoogte zijn van dat wat waar is hoe sneller er een kantelpunt VANUIT bewustzijn ontstaat en een ‘halt en correct’ toegepast wordt door vele enen van de Ene.
20. Inbedding in moraal en ethiek (wat geen wezenlijke moraal en ethiek is) en religie.
19. Met ‘grote’ namen strooien, zoals voetballer … of zangeres … hebben ‘corona’ of is autonoom.
20. Doen ALSOF de ‘regering’ of het bedrijf de ENIGE is met KENNIS vanwege het hebben gedaan van wetenschappelijk onderzoek. Bij zelfstudie blijkt echter dat er GEEN sprake is van wetenschappelijk onderzoek maar frauduleuze aannames. Jij gaat de wereld dus waarnemen VANUIT de frauduleuze aannames.Hypnotiseur Brian Halliday
Brian Halliday legt in een video presentatie haarfijn uit hoe de ‘regering’ bovenstaande hypnose technieken toepast. Neem tijdens het luisteren en kijken naar deze video presentatie ook bedrijven in gedachte, waarvan jij vermoedt dat die wel eens hypnose tactieken zouden kunnen toepassen.

Let op: Brian lijkt niet op de hoogte van het feit dat ziekmakende virussen en besmettingen niet bestaan!

Als je op de afbeelding klikt, ga je naar de video presentatie en weg van deze website. Na het bekijken en beluisteren van de video kun je terug naar deze website door op pijltje naar links in linker bovenhoek te klikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...