Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Waarde ering in de vorm van vrije gift klik op button

Veelgestelde vragen beantwoord
Via deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot het beneficiair aanvaarden van jouw geboorte Trust nalatenschap. Je kunt verder het zoekvenster gebruiken om antwoord te vinden op jouw vraag.

Wat is de geboorte Trust en op welk moment wordt deze gevestigd?

Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Geboorte Trust‘.

Vanaf welk moment worden er bedragen in de Trust ‘gestort’? Ik meen te weten direct al zodra de Trust gevestigd wordt, dus moment van aangifte. Iemand zegt in zijn video vanaf 7de levensjaar. Wat klopt?
Zodra de Trust gevestigd wordt.

Is Nederland een bedrijf?

Nee, Nederland (en andere landen) is een Cestui Que Vie Trust.

Waartoe dienen de Erfrechtelijke documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.

Wat is het onderscheid tussen de soeverein procedure en het beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap?

Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.

Wat vul ik in op de verschillende Erfrechtelijke documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je per Erfrechtelijk document, per pagina door middel van foto voorbeelden én aanwijzingen onder de foto voorbeelden. Daarnaast zijn er van de nodige Erfrechtelijke documenten instructie video’s beschikbaar. Let op: gebruik de foto voorbeelden en de instructie video’s naast de aanwijzingen onder de foto voorbeelden, want de laatsten zijn actueel en update (de foto voorbeelden en instructie video’s zijn van een moment en kunnen daarna zijn aangevuld). De verschillende Erfrechtelijke documenten vind je door in de linker marge te zoeken naar de categorie van het betreffende Erfrechtelijke document.

Wat zijn de schrijfwijze van de na(a)m(en) voor de Enige Erfgenaam en de erflater?

De schrijfwijze van de na(a)m(en) voor volwassenen vind je op de Menu pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘. De schrijfwijze van de na(a)m(en) voor minderjarigen tot 7jaar en vanaf 7jaar tot 18jaar vind je op de Menu pagina ‘Procedure Kinderen‘.

Naar welke adressen verstuur ik mijn Erfrechtelijke documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je via de Menu pagina ‘Verzendadres documenten‘ en bij de afzonderlijke documenten. Verder vind je de verzendadressen terug in het Stroomdiagram (zowel voor Nederland als België).

Wat dienen Belgen in te vullen op hun Erfrechtelijke documenten en naar welke adressen versturen zij hun documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je via de categorie ‘Aanpassingen documenten Belgen’: de aangepaste Belgische documenten vind je via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Kan iemand met verlopen ID Erfrechtelijke documenten invullen?
Ja.

Kan iemand met alleen BSN Erfrechtelijke documenten invullen?
Ja.

Hoe geeft een Enige Erfgenaam wijzigingen zoals bankrekeningnummer, verhuizing, nieuw ID nummer door aan de TrustBelastingdienst nadat de Erfrechtelijke documenten verzonden zijn naar de TrustBelasingdienst?
Pas als de TrustBelastingdienst inderdaad als gevolmachtigde in werking treedt.

Is het een vormfout indien iemand een paraaf vergeten is te zetten bij een ondertekening op pagina 6/8 van de Algemene Volmacht naast het zegel en wel de legale handtekening gezet heeft?
Nee.

Is het een vormfout als iemand bij ondertekening brief aan Raad van State paraaf in wijsvingerafdruk zet? (hoort daar niet)
Nee een vergissing is geen fout.

Een ouder heeft zowel kindzegel als eigen zegel en paraaf samen in de rond en ovaal stempels gezet: dus ouder niet ernaast… is dit een vormfout?
Nee.

Promissory Note is betalingsbelofte: je wilt wel betalen maar er is een ernstig structureel liquiditeitsprobleem
Is er geen ernstig liquiditeitsprobleem dan MOET je je bestaande gebruikelijke betalingen voorlopig voortzetten, net als bij iedere batige nalatenschap, treden er pas gunstige veranderingen op als de afwikkeling volledig voltooid is.

Schikkingsdocument schikt de handel met Cestui Que Vie
Voorkennis van banken en overige derden zonder erfrecht en de onverschuldigde betalingen die uit het misbruik en de afpersing op basis van deze voorkennis is voortgekomen.

Duur afwikkeling trust 11 maanden of 11jaar?
Dat zijn termijnen die voor minderjarige Enige Erfgenamen gelden die wél tijdig hun geboorte Trust nalatenschap hebben aanvaard en die dus met het bereiken van hun 18e jaar, estate planning hebben ofwel private wealth management. (kaste systeem)

Voor ons die opzettelijk door onderscheid naar geboorte en afkomst, geen deel aan de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap hebben gekregen, dient MijnTrustBelastingdienst te worden geactiveerd als aanvulling op MijnBelastingdienst.

Zijn er Enige Erfgenamen die de maandelijkse erfrechtelijke voorziening ontvangen?

Voor zover ik weet, is er op dit moment (mei 2022) niemand die de maandelijkse erfrechtelijke voorziening van 4.000,00euro ontvangt.

Zijn er Enige Erfgenamen die hun belastingen niet meer uit huishoudbeursje betalen?
Voor zover ik weet, is er op dit moment (mei 2022) niemand die haar / zijn belastingen uit de geboorte Trust laat betalen. Zie hiervoor ook de Menu pagina ‘Transitiefase‘.

Bestaat de TrustBelastingdienst al?

Nee, de TrustBelastingdienst bestaat zowel in Nederland als in België nog niet: Enige Erfgenamen geven de belastingdienst aanwijzingen te transmuteren naar TrustBelastingdienst. Zie ook de Menu pagina ‘Tranisitiefase‘.

De volmacht aan de directeur van de TrustBelastingdienst geven? Als autonoom iets uit handen geven? Hoe denk jij daarover? Ik ben een juridische leek en vroeg me af of je dan niet juist weer je trust weggeeft
Met de Algemene Volmacht geef je als autonoom PRIVAAT levend mens van vlees en bloed een PRECIEZE AANWIJZING aan de TrustBelastingdienst wat je van hen verwacht. Je geeft niets uit handen: jij geeft hen de PRECIEZE AANWIJZING, omdat je als Enige Erfgenaam feitelijk bevoegd bent.

Het verhaal gaat dat je zelf directe toegang tot de Trust krijgt. Klopt dit?

Nee, na volledige afwikkeling van de activatie van jouw geboorte Trust nalatenschap heb je private wealth management nodig om jouw niet-politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap te beheren. Jouw niet-politieke deel wordt middels een Schikkingsdocument ‘vrij gemaakt’ wat jij via private wealth management laat beheren. Het politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap blijft daarnaast gewoon bestaan. (Zoek via zoekvenster op de term ‘private wealth management’ en je vindt posten met citaten van VZ.)

Welke ervaringen hebben Enige Erfgenamen nádat ze hun documenten verstuurd hebben?
Via de categorie ‘Ervaringsverhalen‘ kun je verschillende ervaringsverhalen van Enige Erfgenamen vinden.

Voor zover ik weet, is er op dit moment (mei 2022) niemand die het betalen van ‘schulden’ aan derden heeft kunnen afwikkelen uit de geboorte Trust nalatenschap in plaats van uit eigen huishoudbeursje. Wel zijn er mensen die meer tijd hebben gekregen voor een betalingsregeling, zelfs nadat de deurwaarder al ingeschakeld was.

Voor zover ik weet, is er op dit moment (mei 2022) niemand die met behulp van de documenten huisuitzetting heeft kunnen voorkomen. Best laat je het niet zover komen dat er sprake gaat zijn van een huisuitzetting.

Voor zover ik weet, is er op dit moment niemand die haar / zijn geboorte Trust een huis voor haar / hem heeft laten kopen.

Er zijn Enige Erfgenamen, die in gesprek zijn met de leerplichtambtenaar en daarbij gebruik maken / ondersteuning vinden in hetgeen ze geleerd hebben tijdens het proces van activeren van de afwikkeling van hun geboorte Trust nalatenschap. (Wil je in contact komen met een Enige Erfgenaam met deze ervaring, dan kun je me mailen voor het mailadres.)

Er zijn mensen bezig met het CAK, Ziekenfondsverzekeringen, belastingdienst, gemeenten, maar nog niets afgewikkeld: houd de categorie ‘ervaringsverhalen’ in de gaten. Zie stap 5 van het Stroomdiagram voor het stuiten van commerciële derde private partijen zonder erfrecht.

Wie is de strawman en hoe zijn de verschillende wetsstructuren te onderscheiden?
Het begrip ‘strawman’ wordt voornamelijk gebruikt binnen de zogenaamde Soeverein beweging en verwijst naar de legale persoon ofwel de artificiële persoonsconstructie van de Staat.

Echter vanuit Erfrecht, Trust Law en Equity Law wordt het begrip ‘strawman’ niet gebruikt en benoemen we de artificiële persoonsconstructie de organische erflater placenta, die de Staat voor jou verborgen houdt, zodat zij van jouw geboorte Trust nalatenschap profiteren en jij hun schuldslaaf bent.

Via de Menu pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je een docu (Engelstalig) met de titel ‘Strawman’ (naar beneden scrollen op de pagina).

Wat is het onderscheid tussen Live Life Competence en Live Life Claim?
Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘. Zoek via het zoekvenster op de zoekterm ‘Live Life Claim’. De ‘Live Life Claim’ zien we meestal in combinatie met Common Law. De Soeverein beweging maakt gebruikt van Common Law en de ‘Live Life Claim’. Op de pagina ‘Wat is communisme?‘ vind je meer verdieping en voortschrijdend inzicht betreffende Common Law.

Steeds meer mensen zeggen dat het invullen van de documenten niet rechtsgeldig is. Klopt dit?
Rechtsgeldig als geldig volgens legale geschreven regels of wetten ingesteld door het establishment dat jou in het gewisse heeft gelaten dat het niet-politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap van jou geroofd is? Rechtsgeldig als geldig volgens het legale systeem? Als je deze vraag hebt, raad ik je aan om alle stukken gerelateerd aan de geboorte Trust nalatenschap nog eens goed te bestuderen.

Zijn de documenten uit 2017-2018, 2020 en verder geldig?
Jazeker zijn de huidige documenten geldig: ze steunen op eerder uitgebrachte documenten, waarvan Vincent Zegel de maker is (de maker is niet de bron van de informatie: deze is vindbaar via het internet), en die doorontwikkeld zijn door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Hoe meld ik mij aan bij het forum ‘Autonomie in de praktijk’?
Het forum ‘Autonomie in de praktijk’ is een besloten private online ont-moetingsplaats voor gelijkgestemden. Via de berichtenpagina ‘Forum Autonomie in de praktijk‘ kun je de richtlijnen voor het forum lezen en je kunt er vinden hoe je je aanmeldt voor het forum.

Worden mijn gegevens geregistreerd op deze website?
Als je een vraag stelt via deze website dan vul je jouw mailadres in. Je mailadres voeg ik toe aan een mailinglijst, zodat ik je via mail kan informeren over nieuwe artikelen die op deze website verschijnen. Als je niet wilt dat ik jouw mailadres toevoeg aan de mailinglijst dan kun je bij jouw vraag toevoegen ‘geen mail’.

Mailadressen en vragen worden niet bewaard op deze website. Noch worden mailuitwisselingen bewaard in mijn mailprogramma, noch op enige andere wijze.

Het toevoegen van jouw mailadres aan de mailinglijst is geen officiële registratie en je kunt me altijd een mailtje sturen dat je niet langer mails wilt ontvangen. De mails worden je op basis van ‘toegang vrijelijk beschikbaar laten‘ aangeboden.

Waarom werd de zelfstudie facebookgroepen verwijderd?
De eerste zelfstudie facebook groep met de titel ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ deed ‘poef’ met daarin 5000 leden. De tweede zelfstudie facebook groep met de titel ‘Geboorte Trust Nederland en België’ was direct de dag daarna al weer behoorlijk ingericht en de link naar de groep werd breed gedeeld. Binnen een week had deze groep weer zo’n 2000 leden. Na zo’n twee weken alweer 3000. Begin April deed deze groep met 3000 leden ‘poef’.

Een facebook groep kan niet door toedoen van een beheerder ‘poef’ doen: met ‘poef’ bedoel ik dat de groep gewoonweg weg is, foetsie. Dat kan alleen facebook zélf doen. Een beheerder kan een openbare facebook groep naar besloten zetten (dan zijn de leden van buitenaf wel zichtbaar, maar de posten niet) of naar geheim (dan zijn zowel de leden als de posten van buitenaf niet zichtbaar). Als de zichtbaarheidsstatus van een groep gewijzigd wordt, dan krijgen de leden daarvan een melding. Leden hebben de link van de groep, zodat ook een geheime groep gewoon vindbaar is voor de aanwezige leden. Bovendien gaat het plaatsen van posten gewoon door en dat ervaren de leden vanzelfsprekend.

Nadat de tweede facebook groep met 3000 leden ‘poef’ deed, was de derde groep met gelijknamige naam alweer snel ingericht met een reserve facebook account van mij: mijn facebook account werd namelijk geblokkeerd voor 3 dagen op hetzelfde moment dat de groep ‘poef’ deed. De link naar deze groep werd niet zo breed gedeeld vreemd genoeg: zelfs niet door de maker en grondlegger van de documenten. Een ambassadeur postte de link onder een post op de pagina van de maker van de documenten. Als backup voor de derde zelfstudie facebook groep werd een spiegel groep op facebook gemaakt (er was nu de ervaring van 2x ‘poef’ doen van een facebook groep), een spiegel groep op Telegram (met zo’n 2300 leden), en een spiegel groep op GAB.

Op het moment dat de officiële tutorial website offline ging (via deze link vind je de aanleiding van het offline gaan van de officiële tutorial website), zaten er zo’n 1300 leden in de facebook groep, die op hetzelfde moment van naam veranderde naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma‘. De aanwezige leden in de groep ontvingen een notificatie van de naamswijzing van de groep én de naamswijziging staat als post zichtbaar in de groep: zo werkt facebook.

Is deze website en/of het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) gelieerd aan andere platforms en/of websites?
Het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM), ofwel de elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie, is niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en het team van de HRM geeft géén lezingen, omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze website ofwel de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy!

Is deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ gelieerd aan Bossmaker?

Nee, deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en de maker ervan mascha Vdf roedelof zijn op geen enkele manier gelieerd aan Bossmaker en de reden daarvan lees je in de ‘Verklaring‘ van het in april 2021 ‘in onderhoud’ gaan van deze website, die tot april 2021 de officiële tutorial website was. ALLE informatie, die bij Bossmaker achter een betaalmuur én NDA (geheimhoudingsverklaring) staat, was AL vrijelijk en transparant beschikbaar.

Deze informatie én de Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten voor Nederlanders én Belgen zijn via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) nog steeds vrijelijk en transparant beschikbaar. De Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten waren zelfs voor april 2021 al vertaald naar het Engels en Duits, en ook deze zijn via de websiste van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) vrijelijk beschikbaar.

Meer en meer mensen ontdekken deze waarheid en beëindigen hun lidmaatschap bij BM, waarna ze een mail ontvangen vol laster en smaad over mij en degenen die de leugens, het bedrog en de misleiding van BM en VZ, én het verdienmodel wat BM beschermt met zijn NDA, al vanaf het allereerste moment doorzien. Het kan niet anders dan dat degenen die aanwezig waren in de zelfstudie facebook groepen, die ik initieerde en faciliteerde, én mijn officiële tuturial website gebruikten als ondersteuning bij het invullen en versturen van de documenten, en nu lid zijn van BM en toegang hebben tot het kenniscentrum, deze waarheid kennen vanuit ervaring.

Update: inmiddels heeft BM per 1 november 2021 de samenwerking met VZ opgezegd. Waar ik VZ begin voorjaar 2021 voor waarschuwde zien we nu uitgespeeld worden.

De ‘Verklaring‘ is aangevuld met een update naar aanleiding van voornoemde gebeurtenis.