Veelgestelde vragen beantwoord
Via deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot het beneficiair aanvaarden van jouw geboorte Trust nalatenschap. Je kunt verder het zoekvenster gebruiken om antwoord te vinden op jouw vraag.

Je ziet op websites steeds vaker staan ‘juridisch advies’ of ‘juridisch adviseur’

Wees je bewust dat één ieder zich kan uitgeven als juridisch adviseur en/of jurist en/of private notary en dat niets zegt over iemands kennis
De belangrijkste reden om iemand jurist te kunnen noemen is zijn bezigheden, niet zijn opleiding. ‘Jurist’ is geen beschermde titel, dus in principe kan iemand die nooit rechten heeft gestudeerd zich zonder meer jurist noemen, al heeft hij de opleiding niet en al is hij misschien slechts een klein gedeelte van zijn tijd bezig met juridische zaken. Het is om bovenstaande reden belangrijk om goed te kijken naar de jurist die u op het oog heeft om uw zaken te behartigen. Kijk naar zijn opleiding, naar zijn opleidingsniveau en naar zijn werkzaamheden. U wilt immers geen ‘jurist’ die eigenlijk stratenmaker is, maar het liefst een jurist die een juridische opleiding heeft gehad.”
Bron: Wet en Recht

Je wilt immers geen ‘jurist’ die eigenlijk stratenmaker of marketingman/vrouw of recruitment specialist is. Dit geldt ook voor particuliere notarissen en particuliere verkopers, etc.

Wat weer niet wil zeggen dat een stratenmaker niet óók heel veel van recht kan afweten: check het dus en blijf zélf eigenaar van je keuzes!

Dat is de reden dat wij een disclaimer op onze websites hebben staan

“Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen.”

Wel zo duidelijk!
Ook al hebben wij ons sinds jaren verdiept in recht en houden wij ons er dagelijks mee bezig!

Als je deze disclaimer niet begrijpt dan heb je het spel(l) van de matrix niet begrepen.

Wat is het kader waarbinnen de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen haar handvatten aanreikt?

Autonomie vs afhankelijkheid
Het autonomiebeginsel
Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: één ieder in Nederland is autonoom en vrij volgens Art. 1 Bw.
Bron: Wikipedia

‘Het pad van autonomie VANUIT de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten’ brengt het autonomiebeginsel belichaamd tot expressie.

Onderscheid het pad vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling/zekerheidsovereenkomst/ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen, etc. liggen NIET in het gebied van het pad van de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel en het corrigeren van je DAS status naar levende man of vrouw staat (standing) met behulp van de CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.


Sta op in jouw Erfrecht!


De missie
Het is de missie jou de handvatten aan te reiken om met behulp van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten
1. je DAS status (debtor) te corrigeren naar levende man of vrouw staat standing (creditor),
2. de zuivere assumptie veronderstelling te stuiten en corrigeren naar beneficiaire aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving,
3. de afwikkeling van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap te activeren,
4. de erfrechtelijke bestaansgeld voorziening tijdens de transitiefase te activeren,
5. je het onderscheid te bieden in het Private Domein en het publieke domein, en hoe te handelen vanuit het Private Domein, en
6. jou als levend mens op eigen autonome benen te zetten ofwel jou je innerlijke autonomie te laten herinneren: met de aangereikte handvatten kun jij jouw eigen autonomie (gaan) belichamen en ernaar handelen in de praktijk.

Zijn de documenten uit 2017-2018, 2020 en verder geldig?
Sinds mei 2021 neemt de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen de belangrijke en verantwoordelijke taak op zich om de Erfrechtelijke documenten, en de uitleg en onderbouwing ervan aansluitend bij de realiteit van het nu aan te reiken. Sinds mei 2021 zijn deze aangevuld en verdiept. Zo zijn bijvoorbeeld alle pagina’s van het Menu aangevuld en verdiept, zijn er aanvullingen bijgekomen op de pagina’s van de verschillende documenten, zijn er aanvullende documenten vrijelijk beschikbaar, en is de tutorial website aangevuld met een pagina ‘Nieuwsbrief‘ en zijn er vele artikelen vindbaar op de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website.

Documenten vanaf oktober 2022
In augustus 2022 deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen als gevolg van diepgaand onderzoek een essentiële ontdekking met betrekking tot de grond onder de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten. In de documenten vanaf 2018 staat dat iedere per stirpes Enige Erfgenaam recht zou hebben op een jaarlijkse uitkering uit de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap vanaf zijn of haar 18de levensjaar omdat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen per jaar zou ontvangen vanuit haar testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap en dat naar afkomst en geboorte geen onderscheid gemaakt mag worden (UVRM): prinses Amalia zou echter vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen uitkering / bezoldiging op jaarbasis gaan ontvangen uit de Staatskas. Ze had deze overigens geweigerd. Daarnaast kreeg HRM in mei van dit jaar een bevestiging van de essentiële ontdekking met betrekking tot de rechtskeuze die van toepassing is op de Erfrechtelijke documenten.

Deze ontdekkingen leidden tot voortschrijdend inzicht en het diepgaande noodzakelijke besluit om de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten te corrigeren en aan te vullen. Op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ vind je beschreven wat onze ontdekkingen waren met betrekking tot de onjuiste onderbouwing van de uitkering van prinses Amalia in de oude documenten. Daardoor diende de grond van de Erfrechtelijke documenten, en de Erfrechtelijke voorziening, vanaf nu Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening genoemd, herzien te worden. De nieuwe documenten vind je terug op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen. Met betrekking tot de aansluitende rechtskeuze vind je onderbouwing in het document Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht. Via het zoekvenster van deze website kun je zoeken op de termen, die je vindt in de Algemene Volmacht hoofdje ‘rechtskeuze’ voor meer uitleg.

Deze ingrijpende veranderingen onderbouwen we ook tijdens een Webinar met het Thema ‘Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan. Je kunt de pagina ‘Webinar‘ in de gaten houden voor de actuele agenda.

Vanwege deze essentiële diepgaande correcties en wijzigingen zijn de oude documenten verplaatst naar de map ‘Archief’ op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de HRM en worden de oude documenten niet langer ondersteund door de initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen.

Ondersteuning nodig bij invullen of vragen over het in private invullen van de Erfrechtelijke documenten
Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad.
1. Indien je tegen een kleine vergoeding (kostendekkend) ondersteuning wenst bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten vind je via de pagina ‘Ondersteuning’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen een beschrijving van de ondersteuning.
2. Heb je vragen met betrekking tot het invullen van de Erfrechtelijke documenten: kijk dan eerst bij het betreffende document via de linkermarge van deze website of zoek via het zoekvenster naar het antwoord op je vraag. Je vindt voorbeelddocumenten en -brieven met aanwijzingen daaronder. Indien je het antwoord niet kunt vinden, kun je een mailtje sturen naar info@hetbewustepad.nl.

Zijn de in private Erfrechtelijke documenten notariële documenten?

Nee, de in private Erfrechtelijke documenten zijn géén notariële documenten. De notaris is onderdeel van de BAR.

In 2018 werd de handtekening van de levende mens onder de Erfrechtelijke documenten notarieel gelegaliseerd. De notaris beoordeelde de inhoud van de Erfrechtelijke documenten pertinent niet: dat was (en is) zijn of haar taak ook niet.

Notarieel gelegaliseerd, zegt dus niets over de inhoud van de Erfrechtelijke documenten. Het zegt slechts dat een notaris getuige is dat de handtekening van de levende mens is. De waarde hiervan is niet heel groot en een Affidavit geschreven door de levende mens met een autograaf van de levende mens heeft eenzelfde waarde.

Een notaris maakt de in private Erfrechtelijke documenten, inclusief het Diplomatiek Paspoort, niet juridisch geldig. Een apostille doet dat ook niet! De enige feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam levend mens maakt de in private Erfrechtelijke documenten, inclusief het Diplomatiek Paspoort, geldig.

Sinds 2020 is het niet langer nodig om de handtekening onder de in private Erfrechtelijke documenten notarieel te laten legaliseren. Lees verder op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.

Hoe meld ik mij aan bij het forum ‘Autonomie in de praktijk’?
Het forum ‘Autonomie in de praktijk’ is een besloten private online ont-moetingsplaats voor gelijkgestemden. Via de berichtenpagina ‘Forum Autonomie in de praktijk‘ kun je de richtlijnen voor het forum lezen en je kunt er vinden hoe je je aanmeldt voor het forum.

Welke ervaringen hebben Enige Erfgenamen nádat ze hun documenten verstuurd hebben?
Via de categorie ‘Ervaringsverhalen‘ kun je verschillende ervaringsverhalen van Enige Erfgenamen vinden.

Voor zover ik weet, is er op dit moment (juli 2024) niemand die het betalen van ‘schulden’ aan derden heeft kunnen afwikkelen uit de geboorte Trust nalatenschap in plaats van uit eigen huishoudbeursje. Wel zijn er mensen die meer tijd hebben gekregen voor een betalingsregeling, zelfs nadat de deurwaarder al ingeschakeld was.

Voor zover ik weet, is er op dit moment (juli 2024) niemand die met behulp van de documenten huisuitzetting heeft kunnen voorkomen. Best laat je het niet zover komen dat er sprake gaat zijn van een huisuitzetting.

Voor zover ik weet, is er op dit moment (juli 2024) niemand die haar / zijn geboorte Trust een huis voor haar / hem heeft laten kopen.

Er zijn Enige Erfgenamen, die in gesprek zijn met de leerplichtambtenaar en daarbij gebruik maken / ondersteuning vinden in hetgeen ze geleerd hebben tijdens het proces van activeren van de afwikkeling van hun geboorte Trust nalatenschap.

Er zijn mensen bezig met het CAK, Ziekenfondsverzekeringen, CJIB, Sociale Databank, belastingdienst, gemeenten, maar nog niets afgewikkeld: houd de categorie ‘ervaringsverhalen‘ in de gaten. Zie stap 21 van het Stappenplan voor het stuiten van commerciële derde private partijen zonder erfrecht.

Op regelmatige basis ondersteunen wij Webinars met een Thema: één van de Thema’s is ‘Ervaringen met betrekking tot omgang met het CAK, Ziekenfondsverzekering, CJIB, Sociale VerzekeringsBank’, een ander Thema is ‘Omgaan met de (Trust)Belastingdienst’. Via voornoemde pagina vind je een volledige Agenda.

Wat is de geboorte Trust en op welk moment wordt deze gevestigd?

Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Geboorte In Trust‘.
Op de pagina ‘Nieuwsberichten‘ lees je de meest recente informatie betreffende een geboorte Trust.

Vanaf welk moment worden er bedragen in de Trust ‘gestort’? Ik meen te weten direct al zodra de Trust gevestigd wordt, dus moment van aangifte. Iemand zegt in zijn video vanaf 7de levensjaar. Wat klopt?
Zodra de Trust gevestigd wordt. Je Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap wordt gevestigd OP BASIS VAN je geboorteakte en meer specifiek OP BASIS VAN je legale na(a)m(en). Meer uitleg op de Menu pagina ‘Geboorte In Trust‘.

De Cestui Que Vie geboorte Trust is géén expressed trust, maar een implied trust: dit heeft diepgaande implicaties. In de ‘freedom’ community, zowel in Nederland als in het buitenland, wordt er uitgegaan van een expressed trust: dit is dus pertinent onjuist. Op voornoemde pagina ‘Geboorte In Trust’ vind je hier meer informatie over. Zie ook de pagina ‘Nieuwsberichten‘.

Is Nederland een bedrijf?

Nee, Nederland (en andere landen) is een Cestui Que Vie Trust. Feitelijk zijn alle trusts Cestui Que Vie Trusts.

Waartoe dienen de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.

Wat is het onderscheid tussen de soeverein procedure en het onder voorrecht van boedelbeschrijving beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap?

Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘. Via het zoekvenster kun je de overige pagina’s vinden waar het woord ‘soeverein’ gebruikt wordt.

Wat vul ik in op de verschillende in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je per Erfrechtelijk document, per pagina door middel van voorbeelddocumenten en -brieven, én aanwijzingen onder de voorbeelddocumenten en -brieven. Daarnaast zijn er van de nodige Erfrechtelijke documenten instructie video’s beschikbaar. Let op: gebruik de voorbeelddocumenten en de instructie video’s naast de aanwijzingen onder de voorbeelddocumenten, want de laatsten zijn actueel en update (de voorbeelddocumenten en instructie video’s zijn van een moment en kunnen daarna zijn aangevuld). De verschillende Erfrechtelijke documenten vind je door in de linker marge te zoeken naar de categorie van het betreffende Erfrechtelijke document.

Wat zijn de schrijfwijze van de na(a)m(en) voor de Enige Erfgenaam en de erflater?

De schrijfwijze van de na(a)m(en) voor volwassenen vind je op de Menu pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘. De schrijfwijze van de na(a)m(en) voor minderjarigen tot 7jaar en vanaf 7jaar tot 18jaar vind je op de Menu pagina ‘Procedure Kinderen‘.

Naar welke adressen verstuur ik mijn in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten?

Het antwoord op deze vraag vind je via de Menu pagina ‘Verzendadres documenten‘ en bij de afzonderlijke documenten.

Verstuur ik de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten aangetekend of als brievenbuspakketje?

Het antwoord op deze vraag vind je via de Menu pagina ‘Verzendadres documenten‘.

Is het van belang dat ik de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten met de Koninklijke PostNL verstuur?

Het antwoord op deze vraag vind je via de Menu pagina ‘Verzendadres documenten‘.

Wat dienen Belgen in te vullen op hun Erfrechtelijke documenten en naar welke adressen versturen zij hun documenten?

De aangepaste Belgische documenten vind je via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen.

Kan iemand met verlopen ID Erfrechtelijke documenten invullen?
Ja. Je het nummer op je ID verwijst naar jouw BNS.

Kan iemand met alleen BSN Erfrechtelijke documenten invullen?
Ja. Op de pagina ‘Geboorte In Trust‘ leer je dat de Cestui Que Vie geboorte Trust gevestigd is op jouw legale na(a)m(en). Op voornoemde pagina lees je een disclaimer betreffende de term ‘Cestui Que Vie’ en ‘geboorte In Trust’.

Hoe geeft een Enige Erfgenaam wijzigingen zoals bankrekeningnummer, verhuizing, nieuw ID nummer door aan de TrustBelastingdienst nadat de Erfrechtelijke documenten verzonden zijn naar de (Trust)Belasingdienst?
Pas als de TrustBelastingdienst inderdaad als gevolmachtigde in werking treedt, kun je deze wijzigingen doorgeven.

Is het een vormfout indien iemand een paraaf vergeten is te zetten bij een ondertekening op pagina 6/8 van de Algemene Volmacht naast het zegel en wel de legale handtekening gezet heeft?
Nee.

Is het een vormfout als iemand bij ondertekening brief aan Raad van State paraaf in wijsvingerafdruk zet? (hoort daar niet)
Nee een vergissing is geen fout.

Een ouder heeft zowel kindzegel als eigen zegel en paraaf samen in de rond en ovaal stempels gezet: dus ouder niet ernaast… is dit een vormfout?
Nee.

Promissory Note is betalingsbelofte: je wilt wel betalen maar er is een ernstig structureel liquiditeitsprobleem
Is er geen ernstig liquiditeitsprobleem dan MOET je je bestaande gebruikelijke betalingen voorlopig voortzetten, net als bij iedere batige nalatenschap, treden er pas gunstige veranderingen op als de afwikkeling volledig voltooid is.

Onverschuldigde betalingen voeg je met een Promissory Note toe aan de afwikkeling van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

Schikkingsdocument schikt de handel met Cestui Que Vie voorkennis
Voorkennis van banken en overige derden zonder erfrecht en de onverschuldigde betalingen die uit het misbruik en de afpersing op basis van deze voorkennis is voortgekomen.

Hoe je het Schikkingsdocument toepast, vind je op de pagina ‘Schikkingsdocument‘.

Duur afwikkeling trust 11 maanden of 11jaar?
Dat zijn termijnen die voor minderjarige Enige Erfgenamen gelden die wél tijdig hun geboorte Trust nalatenschap hebben aanvaard en die dus met het bereiken van hun 18e jaar estate planning hebben ofwel private wealth management. (kaste systeem)

Voor ons die opzettelijk door onderscheid naar geboorte en afkomst, geen deel aan de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap hebben gekregen, dient MijnTrustBelastingdienst te worden geactiveerd als aanvulling op MijnBelastingdienst.

Zijn er Enige Erfgenamen die de maandelijkse Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening ontvangen?

Voor zover ik weet, is er op dit moment (juli 2024) niemand die de maandelijkse Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening ontvangt.

Iedere bank met bankgarantie (en dat is iedere bank waar je fiat geld, zoals euro, kunt ontvangen en overschrijven) heeft toegang tot jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Maar jijzelf hebt én krijgt geen toegang. Ook niet nadat de afwikkeling volledig geactiveerd zou zijn. Zie ook de vraag Het verhaal gaat dat je zelf directe toegang tot de Trust krijgt. Klopt dit?

Indien jij iets anders hoort of leest met betrekking tot de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening dan hetgeen je hier bovenstaand aangereikt wordt, vraag dan altijd door, zoek zelf goed uit wat beweerd wordt, want er gaan nogal wat ‘broodje aap’ verhalen rond met de bedoeling jou te verwarren en misleiden, of te verleiden tot het aangaan van een (duur) betaald lidmaatschap en/of duur betaalde documenten en/of duur betaalde ondersteuning bij invullen van documenten.

Onderzoek bijvoorbeeld de Beobank uit België en zie hoe je bij hen met jouw elektronische! ID-kaart op afstand kunt bankieren. Ga na wat er aan gegevens op jouw elektronische! ID-kaart staan. Besef dat iedere bank met bankgarantie en dus ook de Beobank directe toegang heeft tot de geboorte Trusts, maar jij niet! Besef daarnaast dat vele banken ‘privaat bankieren’ bieden via een ‘private wealth manager’. Op de pagina ‘geboorte In Trust‘ kun je de waarschuwing lezen nooit zelf te proberen je geboorte Trust account-rekening te kraken: dat is nog nooit iemand gelukt en mensen, die dit probeerden zijn in de gevangenis belandt.


Zijn er per stirpes Enige Erfgenamen die hun belastingen niet meer uit huishoudbeursje betalen?
Voor zover ik weet, is er op dit moment (juli 2024) niemand die haar / zijn (gemeentelijke) belastingen uit de geboorte Trust laat betalen. Er zijn wel per stirpes Enige Erfgenamen hiermee bezig. Zie hiervoor ook de Menu pagina ‘Transitiefase‘.

Op regelmatige basis ondersteunen wij Webinars met een thema: één van de thema’s is ‘Ervaringen met betrekking tot omgang met de Belastingdienst’.

Bestaat de TrustBelastingdienst al?

Nee, de TrustBelastingdienst bestaat zowel in Nederland als in België nog niet: per stirpes Enige Erfgenamen geven de belastingdienst aanwijzingen te transmuteren naar TrustBelastingdienst. Zie ook de Menu pagina ‘Tranisitiefase‘.

De volmacht aan de directeur van de (Trust)Belastingdienst geven? Als autonoom iets uit handen geven? Hoe denk jij daarover? Ik ben een juridische leek en vroeg me af of je dan niet juist weer je trust weggeeft
Allereerst is er grote verwarring over het autonoom wórden binnen de freedom community: je kunt niet autonoom wórden, je kunt al dan niet autonoom (zelfstandig) hándelen!

Met de Algemene Volmacht geef je als feitelijk geautoriseerde PRIVAAT levende man of vrouw van vlees en bloed Enige Erfgenaam, Agent en General Executor van de erflater, een PRECIEZE AANWIJZING aan de (Trust)Belastingdienst wat je van hen verwacht. Je geeft niets uit handen: jij geeft hen de PRECIEZE AANWIJZING, omdat je als per stirpes Enige Erfgenaam feitelijk bevoegd bent. De (Trust)Belastingdienst heeft een ministeriële taak: deze taak kun je terug lezen in jouw Erfrechtelijke documenten set, die je naar de (Trust)Belasting verstuurt.

Het verhaal gaat dat je zelf directe toegang tot de Trust krijgt. Klopt dit?

Nee, na volledige afwikkeling van de activatie van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap heb je private wealth management nodig om het niet-politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap te beheren. Jouw niet-politieke deel wordt middels een Schikkingsdocument ‘vrij gemaakt’ wat jij via private wealth management laat beheren. Het politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap blijft daarnaast gewoon bestaan. (Zoek via zoekvenster op de term ‘private wealth management’.)

Voor zover ik weet, is er nog niemand wiens geboorte Trust afgewikkeld is (juli 2024). Op de pagina ‘Nieuwsberichten‘ lees je de meest recente informatie betreffende een geboorte Trust.

Wie is de strawman en hoe zijn de verschillende wetsstructuren te onderscheiden?
Het begrip ‘strawman’ wordt voornamelijk gebruikt binnen de zogenaamde Soeverein beweging en verwijst naar de legale persoon ofwel de artificiële persoonsconstructie van de Staat.

Echter vanuit Erfrecht, Trust Law en Equity Law wordt het begrip ‘strawman’ niet gebruikt en benoemen we de artificiële persoonsconstructie de organische erflater placenta na-geborene tweede geborene, die de Staat voor jou verborgen houdt, zodat zij van jouw geboorte Trust nalatenschap profiteren en jij hun schuldslaaf bent.

Via de Menu pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je een docu (Engelstalig) met de titel ‘Strawman’ (naar beneden scrollen op de pagina).

Wat is het onderscheid tussen Live Life Competence en Live Life Claim?
Het antwoord op deze vraag vind je op de Menu pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘. Zoek via het zoekvenster op de zoekterm ‘Live Life Claim’. De ‘Live Life Claim’ zien we meestal in combinatie met Common Law. De Soeverein beweging maakt gebruikt van Common Law en de ‘Live Life Claim’. Op de pagina ‘Wat is communisme?‘ vind je meer verdieping en voortschrijdend inzicht betreffende Common Law.

Steeds meer mensen zeggen dat het invullen van de documenten niet rechtsgeldig is. Klopt dit?
Rechtsgeldig als geldig volgens legale geschreven regels of wetten ingesteld door het establishment dat jou in het gewisse heeft gelaten dat het niet-politieke deel van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van jou geroofd is? Rechtsgeldig als geldig volgens het legale systeem? Als je deze vraag hebt, raad ik je aan om alle stukken gerelateerd aan de geboorte Trust nalatenschap nog eens goed te bestuderen. Lees daarnaast ook nog weer even de disclaimer op de pagina ‘Geboorte Trust’ met betrekking tot de term ‘Cestui Que Vie’ en ‘geboorte Trust’.

Worden mijn gegevens geregistreerd op deze website?
Als je een vraag stelt via deze website dan vul je jouw mailadres in. Je mailadres voeg ik toe aan een mailinglijst, zodat ik je via de Nieuwsbrief kan informeren over nieuwe artikelen die op deze website verschijnen. Als je niet wilt dat ik jouw mailadres toevoeg aan de mailinglijst dan kun je bij jouw vraag toevoegen ‘geen mail’.

Mailadressen en vragen worden niet bewaard op deze website. Noch worden mailuitwisselingen bewaard in mijn mailprogramma, noch op enige andere wijze.

Het toevoegen van jouw mailadres aan de mailinglijst is geen officiële registratie en je kunt me altijd een mailtje sturen dat je niet langer mails wilt ontvangen. De mails worden je op basis van ‘toegang vrijelijk beschikbaar laten‘ aangeboden.

Waarom werd de zelfstudie facebookgroepen verwijderd?
De eerste zelfstudie facebook groep met de titel ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ deed ‘poef’ met daarin 5000 leden. De tweede zelfstudie facebook groep met de titel ‘Geboorte Trust Nederland en België’ was direct de dag daarna al weer behoorlijk ingericht en de link naar de groep werd breed gedeeld. Binnen een week had deze groep weer zo’n 2000 leden. Na zo’n twee weken alweer 3000. Begin april 2021 deed deze groep met 3000 leden ‘poef’.

Een facebook groep kan niet door toedoen van een beheerder ‘poef’ doen: met ‘poef’ bedoel ik dat de groep gewoonweg weg is, foetsie. Dat kan alleen facebook zélf doen. Een beheerder kan een openbare facebook groep naar besloten zetten (dan zijn de leden van buitenaf wel zichtbaar, maar de posten niet) of naar geheim (dan zijn zowel de leden als de posten van buitenaf niet zichtbaar). Als de zichtbaarheidsstatus van een groep gewijzigd wordt, dan krijgen de leden daarvan een melding. Leden hebben de link van de groep, zodat ook een geheime groep gewoon vindbaar is voor de aanwezige leden. Bovendien gaat het plaatsen van posten gewoon door en dat ervaren de leden vanzelfsprekend.

Nadat de tweede facebook groep met 3000 leden ‘poef’ deed, was de derde groep met gelijknamige naam alweer snel ingericht met een reserve facebook account van mij: mijn facebook account werd namelijk geblokkeerd voor 3 dagen op hetzelfde moment dat de groep ‘poef’ deed. De link naar deze groep werd niet zo breed gedeeld vreemd genoeg: zelfs niet door de maker (let op: de maker is niet de bron van de informatie) van de documenten. Een ambassadeur postte de link onder een post op de pagina van de maker van de documenten. Als backup voor de derde zelfstudie facebook groep werd een spiegel groep op facebook gemaakt (er was nu de ervaring van 2x ‘poef’ doen van een facebook groep), een spiegel groep op Telegram (met zo’n 2300 leden), en een spiegel groep op GAB.

Op het moment dat de officiële tutorial website offline ging (via deze link vind je de aanleiding van het offline gaan van de officiële tutorial website), zaten er zo’n 1300 leden in de facebook groep, die op hetzelfde moment van naam veranderde naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma‘. De aanwezige leden in de groep ontvingen een notificatie van de naamswijzing van de groep én de naamswijziging staat als post zichtbaar in de groep: zo werkt facebook.

Is deze website en/of zijn de initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen gelieerd aan andere platforms en/of websites?
De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen, ofwel de elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie, zijn niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en de initiators van de HRM geven géén lezingen, omdat álle informatie en te nemen autonome stappen die nodig zijn om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt worden via deze website ofwel de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy!

Is deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ gelieerd aan Bossmaker?

Nee, deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en de maker ervan zijn op geen enkele manier gelieerd aan Bossmaker en de reden daarvan lees je in de ‘Verklaring‘ van het in april 2021 ‘in onderhoud’ gaan van deze website, die tot april 2021 de officiële tutorial website was. ALLE informatie, die bij Bossmaker achter een betaalmuur én NDA (geheimhoudingsverklaring) ging, was AL vrijelijk en transparant beschikbaar.

Deze informatie én de Nederlandstalige in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten voor Nederlanders én Belgen zijn via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen nog steeds vrijelijk en transparant beschikbaar. De Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten waren zelfs voor april 2021 al vertaald naar het Engels en Duits.

Meer en meer mensen ontdekken deze waarheid en beëindigen hun lidmaatschap bij BM, waarna ze een mail ontvangen vol laster en smaad over mij en degenen die de leugens, het bedrog en de misleiding van BM en VZ, én het verdienmodel wat BM beschermt met zijn NDA, al vanaf het allereerste moment doorzien. Het kan niet anders dan dat degenen die aanwezig waren in de zelfstudie facebook groepen, die ik initieerde en faciliteerde, én mijn officiële tuturial website gebruikten als ondersteuning bij het invullen en versturen van de documenten, en nu lid zijn van BM en toegang hebben tot het kenniscentrum, deze waarheid kennen vanuit ervaring.

Update: inmiddels heeft BM per 1 november 2021 de samenwerking met VZ opgezegd. Waar ik VZ begin voorjaar 2021 voor waarschuwde zien we nu uitgespeeld worden.
Update: 10 juni 2024 is op de facebook pagina van Vincent Zegel (Mirthe Sleper) te lezen dat het publieke domein van de Hoge Raad van de Kinderen Non Public en de webwinkel thans gesloten zijn wegen Beneficiair AHB Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid. Verder laat Mirthe weten dat er géén documenten meer naar de Koning dienen te worden verzonden. Daarnaast schrijft ze dat Beneficiairs AHB de gemeentelijke legale BRP entiteit, waarvoor gebruikelijke betalingsverplichtingen gelden, uiteraard naar allerbeste vermogen blijven beredderen, schikken en voldoen. Ze ondertekent met Hoge Raad van de Kinderen Non Public Vincent Zegel Aequitas Equity Ethios Ordinaal Definitor en schrijft ze dat Mirthe de publieke rechtspersoonlijkheid van de gehavende coöperatie, wegens het plotse vertrek van de beide medebestuursleden zonder overdracht van de bescheiden behorend bij hun bestuursfuncties (respectievelijk de penningmeester en de secretaris), sedert februari 2023, verder zal ontvlechten. Het e-mailadres bureau@vincentzegel.nl is vervallen. Volgens Mirthe zullen er géén HRK SAC producties meer geleverd worden. Een volger van VZ schrijft onder een openbare post op facebook “Heb aardig bedrag aan documenten gekocht en ingevuld verstuurd, enkel onder dwang van een drammer… en altijd tegen mijn zin… zonder dat ik er echt in geloofde… […] De cjib en (wegen)belastingen bleven wel komen… dus op dat gebied zakte mijn vertrouwen wel weg. Enkel bij een individuele boa of agent kan deze materie wel van pas komen. VZ was al ruim een jaar aan het tijdrekken met honderden loze nietszegende berichten, enkel een tiental harde kern bleven nog hartjes of 🙏 geven… ze geloven dat de koning ze komt redden. Ze kon niet langer meer tijdrekken en maakt zich er met een smoesje uit de voeten… met anderen altijd de schuld gevend om het gezichtsverlies te besparen.”

De ‘Verklaring‘ is aangevuld met een update naar aanleiding van voornoemde gebeurtenis.