Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Heb ik mijn originele geboorte akte nodig voor de juiste schrijfwijze op de documenten
1. In de documenten gaan we bewust niet in op de raadpleging van de originele geboorteakten, om de uniformiteit en de algemene toepasbaarheid te waarborgen.
2. Zonder onderscheid van welke aard dan ook, zijn alle geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied, onvoorwaardelijk en in gelijke mate erfgerechtigd.
3. Als de originele geboorteakte onderdeel zou zijn van de procedure, komt er weer ongelijkheid. Immers de één slaagt erin om tot de bewaarplaatsen door te dringen, de ander wellicht niet.
4. We weten dat de letter- en cijfercombinaties op de legitimatiebewijzen van overheidswege, naar de geboorte Trust nalatenschap te herleiden zijn.
5. In de documenten is daarom voor de herleidbaarheid gekozen.
6. De schrijfwijze is alleen van belang met betrekking tot het onderscheid tussen erfgenaam (Kleine Vdf Letters) en de erflater (ERF LATER) geschreven in kapitalen.

Schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)

Het gaat om de geboorte geregistreerde naam
Je gebruikt jouw geboorte geregistreerde naam voor het invullen van de Erfrechtelijke documenten set bestaande uit Spoed VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven Algemene Volmacht, en het Exoneratie Arrest. Een gehuwde, c.q. getrouwde vrouw gebruikt dus haar meisjesnaam.

Als je de stukken op deze website gaat lezen, ga je begrijpen waarom het om de geboorte geregistreerde naam gaat.

Naamswijziging
Een officieel geregistreerde naamswijziging blijft herleidbaar naar de individuele geboorte Trust nalatenschap: je gebruikt dus jouw officieel geregistreerde naamswijziging. Stel dat je naam wijzigt op je 18de levensjaar dan kan het zijn dat er op je nieuwe naam een nieuwe Trust gevestigd wordt. Nádat de naamswijziging volledig is, raden wij je aan om voor eventuele nieuwe Trust een documenten set te versturen.

Legaal heeft betrekking op de erflater
Met legale namen van de erflater wordt bedoelt de naam in KAPITALEN OFWEL HOOFDLETTERS. Eén notatie variant impliceert alle notatie varianten in kapitalen ofwel hoofdletters.

Namen van de Enige Erfgenaam
Naam in kleine letters met “Vdf” en alle notatie varianten hebben betrekking op de Enige Erfgenaam.

– Initialen verwijzen naar de eerste letter(s) van de doopnamen;
– Familienaam verwijst naar de achternaam, waarmee je bij geboorte geregistreerd bent;
– Roepnaam verwijst naar de voornaam: een roepnaam kun je vrij kiezen en veranderen;
– Familienaam KAPITALEN schrijf je jouw familienaam voluit in kapitalen ofwel hoofdletters;
– Eerste letter familienaam schrijf je de eerste letter van jouw familienaam in kapitalen;
– Vdf is de afkorting van “Van de familie” en heeft betrekking op de Enige Erfgenaam;
– Sig-nature known to the Trustee verwijst naar de legale handtekening die je gebruikt op contracten etc.;
– Autograph is je paraaf: je autograph schrijf je niet in je zegel ofwel seal (zie uitleg seal hieronder);
– Seal is je rechter wijsvinger afdruk in blauwe inkt met een stempelkussen (blauw stempelkussen);
– INI zijn je initialen.

Voorbeeld Arnout Berend Cornelis
– Roepnaam: Arnout;
– Initialen: A.B.;
– Doopnamen: Arnout Berend;
– Familienaam: Cornelis;
– Familienaam KAPITALEN: CORNELIS;
– INI: A.B.;
– Initialen familienaam KAPITALEN: A.B. CORNELIS;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B. C.;
– Arnout Berend Vdf Cornelis;
– A.B. Vdf Cornelis.

Voorbeeld Arnout Berend van de Cornelis
– Arnout Berend Vdf van de Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.vd of ABCvd;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cvd daar waar je / ziet staan, anders ABCvd;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. vd CORNELIS of A.B. VAN DE CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf vd Cornelis,

Voorbeeld Arnout Berend van Cornelis
– Arnout Berend Vdf van Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.van of ABCvan;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cvan daar waar je / ziet staan anders ABCvan;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. van CORNELIS of A.B. VAN CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf van Cornelis.

Voorbeeld Arnout Berend de Cornelis
– Arnout Berend Vdf de Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.de of ABCde;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cde daar waar je / ziet staan anders ABCde;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. de CORNELIS of A.B. DE CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf de Cornelis.

Voorbeeld Arnout Berend van het Cornelis

– Arnout Berend Vdf van het Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.vh of ABCvh;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cvh daar waar je / ziet staan anders ABCvh;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. vh CORNELIS of A.B. VAN HET CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf van het Cornelis.


Voor wat betreft de na(a)m(en) wees consequent bij het invullen van jouw documenten
Heb je de initialen voluit geschreven Arnout Berend, herhaal dat dan steeds in je documenten. Heb je de initialen afgekort naar A.B. herhaal dat dan steeds. Met andere woorden: beide notatie varianten zijn goed.

Handvatten bij invullen van je documenten
Kijk voor verdere handvatten bij het invullen van je documenten bij de foto voorbeelden en de aanwijzingen onder de afzonderlijke foto voorbeelden.


Schrijfwijze ERFLATER ofwel natuurlijk persoon ofwel juridische entiteit

Let op en voorkom verwarring
De ‘overheid’ en zijn uitvoerende private corporaties in vermeend publieke dienst kunnen de ERFLATER (c.q. natuurlijk persoon, c.q. juridische entiteit) niet alleen aanspreken in KAPITALEN maar ook in de volgende schrijfwijze INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Familienaam of Doopna(a)m(en) Familienaam. Ook op je rijbewijs kun je de laatste schrijfwijze terug vinden en die is nog steeds van de juridische entiteit ofwel natuurlijk persoon. Post van het CJIB kan in KAPITALEN aan je gericht zijn of als INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Familienaam.

Schrijfwijze van de Enige Erfgenaam is Doopna(a)m(en) Vdf Familienaam of INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Vdf Familienaam. Of je verwijst naar de Enige Erfgenaam als roepnaam Vdf familienaam. De schrijfwijze van de naam van de Enige Erfgenaam kan ook zijn op de wijze van ‘Notabel Sui Juris’ waarmee je aangeeft dat je vrijheid van handelen hebt (link in de comments): schrijfwijze ziet er dan als volgt uit Notabel Roepnaam Vdf Familienaam vader: Familienaam Moeder Sui Juris.


Schrijfwijze na(a)m(en) minderjarigen tot 18 jaar
Zie de Menu pagina ‘Procedure kinderen‘ voor de schrijfwijze van de na(a)m(en) voor minderjarigen tot 7jaar en vanaf 7jaar tot 18jaar.