Heb ik mijn originele geboorte akte nodig voor de juiste schrijfwijze op de documenten
1. In de documenten gaan we bewust niet in op de raadpleging van de originele geboorteakten, om de uniformiteit en de algemene toepasbaarheid te waarborgen.
2. Zonder onderscheid van welke aard dan ook, zijn alle geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied, onvoorwaardelijk en in gelijke mate erfgerechtigd.
3. Als de originele geboorteakte onderdeel zou zijn van de procedure, komt er weer ongelijkheid. Immers de één slaagt erin om tot de bewaarplaatsen door te dringen, de ander wellicht niet.
4. We weten dat de letter- en cijfercombinaties op de legitimatiebewijzen van overheidswege, naar de geboorte Trust nalatenschap te herleiden zijn.
5. In de documenten is daarom voor de herleidbaarheid gekozen.
6. De schrijfwijze is alleen van belang met betrekking tot het onderscheid tussen erfgenaam (Kleine Vdf Letters) en de erflater (ERF LATER) geschreven in kapitalen.

Schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)

Het gaat om de geboorte geregistreerde naam
Je gebruikt jouw geboorte geregistreerde naam voor het invullen van de Erfrechtelijke documenten set bestaande uit Spoed VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven Algemene Volmacht, en het Exoneratie Arrest. Een gehuwde, c.q. getrouwde vrouw gebruikt dus haar meisjesnaam.

Als je de stukken op deze website gaat lezen, ga je begrijpen waarom het om de geboorte geregistreerde naam gaat.


Naamswijziging
Een officieel geregistreerde naamswijziging blijft herleidbaar naar de individuele geboorte Trust nalatenschap: je gebruikt dus jouw officieel geregistreerde naamswijziging. Stel dat je naam wijzigt op je 18de levensjaar dan kan het zijn dat er op je nieuwe naam een nieuwe Trust gevestigd wordt. Nádat de naamswijziging volledig is, raden wij je aan om voor eventuele nieuwe Trust een documenten set te versturen.|


Legaal heeft betrekking op de erflater
Met legale namen van de erflater wordt bedoelt de naam in KAPITALEN OFWEL HOOFDLETTERS. Eén notatie variant impliceert alle notatie varianten in kapitalen ofwel hoofdletters.

Namen van de Enige Erfgenaam
Naam in kleine letters met “Vdf” en alle notatie varianten hebben betrekking op de Enige Erfgenaam.

– Initialen verwijzen naar de eerste letter(s) van de doopnamen;
– Familienaam verwijst naar de achternaam, waarmee je bij geboorte geregistreerd bent;
– Roepnaam verwijst naar de voornaam: een roepnaam kun je vrij kiezen en veranderen;
– Familienaam KAPITALEN schrijf je jouw familienaam voluit in kapitalen ofwel hoofdletters;
– Eerste letter familienaam schrijf je de eerste letter van jouw familienaam in kapitalen;
– Vdf is de afkorting van “Van de familie” en heeft betrekking op de Enige Erfgenaam;
– Sig-nature known to the Trustee verwijst naar de legale handtekening die je gebruikt op contracten etc.;
– Autograph is je paraaf: je autograph schrijf je niet in je zegel ofwel seal (zie uitleg seal hieronder);
– Paraaf schrijf je in je zegel ofwel seal daar waar het aangegeven staat (zie uitleg seal hieronder);
– Seal is je rechter wijsvinger afdruk in blauwe inkt met een stempelkussen (blauw stempelkussen);
– INI zijn je initialen.

Voorbeeld Arnout Berend Cornelis
– Roepnaam: Arnout;
– Initialen: A.B.;
– Doopnamen: Arnout Berend;
– Familienaam: Cornelis;
– Familienaam KAPITALEN: CORNELIS;
– INI: A.B.;
– Initialen familienaam KAPITALEN: A.B. CORNELIS;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B. C.;
– Arnout Berend Vdf Cornelis;
– A.B. Vdf Cornelis.

Voorbeeld Arnout Berend van de Cornelis
– Arnout Berend Vdf van de Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.vd of ABCvd;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cvd daar waar je / ziet staan, anders ABCvd;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. vd CORNELIS of A.B. VAN DE CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf vd Cornelis,

Voorbeeld Arnout Berend van Cornelis
– Arnout Berend Vdf van Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.van of ABCvan;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cvan daar waar je / ziet staan anders ABCvan;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. van CORNELIS of A.B. VAN CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf van Cornelis.

Voorbeeld Arnout Berend de Cornelis
– Arnout Berend Vdf de Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.de of ABCde;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cde daar waar je / ziet staan anders ABCde;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. de CORNELIS of A.B. DE CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf de Cornelis.

Voorbeeld Arnout Berend van het Cornelis

– Arnout Berend Vdf van het Cornelis;
– Initialen eerste letter familienaam: A.B.C.vh of ABCvh;
– Initialen eerste letter familienaam als kenmerk: AB / Cvh daar waar je / ziet staan anders ABCvh;
– Initialen familienaam in KAPITALEN ofwel hoofdletters: A.B. vh CORNELIS of A.B. VAN HET CORNELIS (volg schrijfwijze van de belastingdienst);
– A.B. Vdf van het Cornelis.


Voor wat betreft de na(a)m(en) wees consequent bij het invullen van jouw documenten
Heb je de initialen voluit geschreven Arnout Berend, herhaal dat dan steeds in je documenten. Heb je de initialen afgekort naar A.B. herhaal dat dan steeds. Met andere woorden: beide notatie varianten zijn goed.

Handvatten bij invullen van je documenten
Kijk voor verdere handvatten bij het invullen van je documenten bij de foto voorbeelden en de aanwijzingen onder de afzonderlijke foto voorbeelden.


Schrijfwijze Enige Erfgenaam
Het is van belang dat de Christian name (Doopna(a)m(en) ofwel wettig) onderscheiden wordt (worden) van de Surname (Familienaam ofwel legaal). Dat doe je door “Vdf” te schrijven tussen de Doopna(a)m(en) en de Familienaam. “Vdf” staat voor “van de familie” (per stirpes: (Latijns naar de stammen: bijvoorbeeld erven) ofwel in directe afstammingslijn (de navelstreng) van de bio-organische placenta ofwel de ERFLATER. “Vdf” heeft dus niets te maken met jouw familie, maar met jouw individuele zelf.

Schrijfwijze van de Enige Erfgenaam is Doopna(a)m(en) Vdf Familienaam of INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Vdf Familienaam. Of je verwijst naar de Enige Erfgenaam als roepnaam Vdf familienaam. De schrijfwijze van de naam van de Enige Erfgenaam kan ook zijn op de wijze van ‘Notabel Sui Juris’ waarmee je aangeeft dat je vrijheid van handelen hebt: schrijfwijze ziet er dan als volgt uit Notabel Roepnaam Vdf Familienaam vader: Familienaam Moeder Sui Juris.

In het Notificatie Politieke stempas document schrijven we de naam van de Enige Erfgenaam ofwel levende mens van vlees en bloed als :(Initialen) Doopna(a)m(en) Vdf Familienaam :Roepnaam: . Deze schrijfwijze komt ook terug in je Diplomatiek Paspoort. Indien je documenten gaat schrijven naar private commerciële Derde handelspartijen zonder erfrecht kun je deze schrijfwijze aanhouden. In het veld van de ondertekening schrijf je links jouw legale handtekening en rechts je autograaf met een wijsvingerafdruk ernaast (zie afbeelding hieronder).

Schrijfwijze na(a)m(en) levende man of vrouw erkend binnen het legale systeem
Voorna(a)m(en) Achternaam (dus niet VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM of INITIALEN ACHTERNAAM of Initialen Achternaam: dit is de legale schrijfwijze van de ‘natuurlijk persoon’).
In Amerika: Achternaam, Voorna(a)m(en).
Je kunt de erkende schrijfwijze terug vinden op documenten van de rechtbank. De rechtbank schrijft de levende man of vrouw aan, omdat h/zij de opdrachtgever is van de obligatie. De legale ‘natuurlijk persoon’ is de verweerder. Kijk ook maar op de obligaties als je gearresteerd wordt. Voorna(a)m(en) Achternaam is geschreven als de ondertekenaar/verzekeraar en VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM is de verdachte. Dat zou op zich al genoeg bewijs moeten zijn. Blijf echter kijken in verschillende overheidsdocumenten. De enige keer dat je Voorna(a)m(en) Achternaam ziet, is wanneer de levende man zijn krediet naar voren moet brengen, zoals op de borg.

De betekenis van het colon ofwel het leesteken :

In de Chicago Manual of Styles pagina 391 lezen we dit “The colon usually conveys or reinforces the sense of “as follows”; see also 6.64.) The colon may sometimes be used instead of a period to introduce a series of related sentences”.

Naar het Nederlands vertaald: “De dubbele punt geeft gewoonlijk de betekenis weer of versterkt deze van “zoals volgt”: zie ook 6.64.) De dubbele punt kan soms gebruikt worden in plaats van een punt om een reeks samenhangende zinnen in te leiden”. Vandaar dat het colon gebruikt wordt in de schrijfwijze na(a)m(en) van de Enige Erfgenaam als volgt: :(Initialen) Doopna(a)m(en) Vdf Familienaam :Roepnaam: . Verder gebruik je het colon in de schrijfwijze van je autograaf (zie afbeelding hieronder).


Schrijfwijze ERFLATER ofwel natuurlijk persoon ofwel juridische entiteit

Let op en voorkom verwarring
De ‘overheid’ en zijn uitvoerende private corporaties in vermeend publieke dienst, de vermeend bevoegden en hun vermeende gezagsuitoefening ultra vires, kúnnen de ERFLATER (c.q. natuurlijk persoon, c.q. juridische entiteit) niet alleen aanspreken in KAPITALEN maar óók in de volgende schrijfwijze INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Familienaam of Doopna(a)m(en) Familienaam (vaak voorafgaand door de titel de heer, mevrouw, etc.). Ook op je rijbewijs kun je de laatste schrijfwijze terug vinden en die is nog steeds van de juridische entiteit ofwel natuurlijk persoon. Post van het CJIB en/of het CAK en/of de belastingdienst bijvoorbeeld kan in KAPITALEN aan je gericht zijn of als INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Familienaam (eventueel voorafgaand door de heer of mevrouw, etc.).


Schrijfwijze na(a)m(en) minderjarigen tot 18 jaar
Zie de Menu pagina ‘Procedure kinderen‘ voor de schrijfwijze van de na(a)m(en) voor minderjarigen tot 7jaar en vanaf 7jaar tot 18jaar.


Legale handtekening ‘naar je toehalen’
Wil je jouw legale handtekening ‘naar je toehalen’ dan kun je boven jouw legale handtekening ‘Alle rechten voorbehouden’ (All rights reserved) schrijven. Je kunt ook met goudkleurige watervaste viltstift (fijnschrijver) All rights reserved schrijven boven je handtekening op je legale ID en rijbewijs, indien je dit wenselijk vindt.
Je handtekening ziet er dan als volgt uit:
Alle rechten voorbehouden (All rights reserved)
Door: (Initia(a)l(en) ) Doopna(a)m(en) of Voorna(a)m(en) Familienaam, general executor

De legale handtekening
Iemand zet zijn handtekening onder een document om duidelijk te maken dat hij akkoord gaat met de inhoud daarvan. Het zetten van een handtekening gebeurt meestal schriftelijk. Er wordt dan gesproken over de ‘natte handtekening’ of de authentieke handtekening.

Authentieke handtekening
In de wet wordt heel weinig geregeld over de authentieke handtekening. De wet bepaalt nergens hoe een handtekening eruit moet
zien of hoe de handtekening van iemand herkend kan worden. Een handtekening heeft niets te maken met de naam.

Volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ga je door het ondertekenen van een document akkoord met de inhoud daarvan.

Handtekening op alle pagina’s van een document
Het is verstandig om altijd op alle pagina’s van een document je handtekening te zetten. Dit is belangrijk om gemaakte afspraken na de ondertekening te kunnen afdwingen.

De wet zegt dat de handtekening altijd onderaan de pagina moet staan
Alle tekst die onder een handtekening staat, heeft volgens de wet geen dwingende bewijskracht. Dat is de reden dat je ‘Alle rechten voorbehouden’ (All rights reserved) of ‘Zonder vooringenomenheid’ (Without prejudice) boven de handtekening zet. Je kunt een document ook ‘ondertekenen’ met ‘Alle rechten voorbehouden’ alleen (zonder handtekening).

Een authentieke handtekening heeft een dwingend karakter, waardoor je na ondertekening niet zomaar onder een afspraak uitkomt. Bij een digitale handtekening is dit anders. Om dan een afspraak te kunnen afdwingen is het belangrijk om een gekwalificeerd certificaat te gebruiken. Anders heeft een elektronische handtekening minder juridische kracht dan een authentieke handtekening.

Word je gedwongen je legale handtekening te schrijven terwijl je dat feitelijk niet wilt dan kun je V.C. (Vi Coactus = getekend onder dwang) voor je handtekening schrijven. Of je kunt boven of voor je handtekening schrijven ‘Without prejudice’ (meaning).

Word je gedwongen een betaling te doen dan kun je bij je betaling vermelden ‘betaling geschiedt onder protest en onder voorbehoud van alle rechten’. Op deze manier kun je er later nog op terug komen. Maak een print screen van je betaling.

Onderscheid signature (handtekening) en autograaf
Een signature (handtekening) is een sign (teken) dat slechts het bestaan suggereert van iets anders dat er niet werkelijk is – het is geen bewijs van inhoud en levende hoedanigheid. Iemand die een handtekening zet is een borgsteller in verbintenis met een artificiële juridische persoonsNAAM, met Dode Status, die als borg dient voor de corporate nationale schuld in de Admiraliteit Maritieme Jurisdictie – het Internationale Recht van de Zee.

Terwijl een autograaf een afbeelding is van je levende hand als een levende man of vrouw met gevoel, van vlees en bloed – het levert bewijs van inhoud en levende capaciteit, en daarom is een wijsvingerafdruk de ultieme autograaf voor een levende man of vrouw. Iemand die een autograaf maakt, verklaart dat hij of zij een levende man of vrouw is, met Living Standing, in de Common Law Jurisdiction – de Nationale Wet van het Land.

Op elk document is het, om het vermoeden van verbintenis aan de dode fictieve natuurlijk persoon te vermijden, op zijn minst noodzakelijk om correcte grammatica te gebruiken, en idealiter al uw rechten voor te behouden. Zet ‘general executor’ achter je naam: daarmee laat je weten dat jij, de levende mens, de agent bent voor de legale entiteit. Een executeur met betrekking tot een nalatenschap, of zelfs in een organisatie, is vrijgesteld van alle vorderingen tegen die organisatie, die nalatenschap, die andere persoon.
Alle rechten voorbehouden (All rights reserved)
Door: Arnout Berend Cornelis, general executor of
Door: ABC, general executor of
Door: AB (initialen doopna(a)m(en) ), general executor of

Door (By): Familienaam, Doopna(a)m(en), general executor aka Doopna(a)m(en) Vdf Familienaam
In Amerika wordt de schrijfwijze Door (By): Familienaam, Doopna(a)m(en) herkend als de schrijfwijze van de levende mens.

Plaats een rechter wijsvinger afdruk in blauwe inkt als teken van SEAL=zegel, omdat je de ‘overheid’ wilt binden aan de inhoud van je document of brief, of het woord ‘zegel’. Gebruik niet de kleur rood: je bent geen soeverein burger. Het woord ‘vertrouwelijk’ ofwel ‘in privaat’ kun je wél in rood schrijven: kijk maar hoe de ‘overheid’ de kleur rood gebruikt.

‘Door:’ verklaart dat je genoemd wordt ‘bij monde van’ Arnout Berend Cornelis. Het gebruik van ‘door’ stelt naar behoren vast dat je onafhankelijk van enige naam bestaat, zodat je niet in verbinding staat, en alleen ‘door de naam’ kan de levende agent en executeur gevonden worden, en dat je al jouw onvervreemdbare rechten hebt voorbehouden van het moment van geboren zijn als eerstgeborene.
Alle rechten voorbehouden zonder vooringenomenheid (UCC 1-308): alle rechten voorbehouden + dat niets van wat je in een brief of document geschreven hebt in de toekomst tegen je kan worden gebruikt. Gebruik de UCC tekst voluit en refereer niet naar het artikel, omdat dat laatste je niets brengt!

Zonder verhaal (without recourse)
bij financiële transacties
Als je een financieel document van de ‘overheid’ ontvangt (een rekening of boete bijvoorbeeld), kun je tekenen met ‘zonder verhaal’ (without recourse). Je maakt je handtekening hiermee een gekwalificeerde aantekening en je zegt hiermee dat je hen gemachtigd hebt om betaald te krijgen, maar dat je de verantwoordelijkheid niet hebt genomen om uit je eigen zak te betalen.

Een levende man of vrouw wordt niet bewezen door een handtekening. Sectie 3-401 van de Uniform Commercial Code (UCC) bepaalt dat een handtekening kan worden gezet (i) met de hand of door middel van een apparaat of machine, en (ii) door het gebruik van een naam, met inbegrip van een handels- of veronderstelde naam, of door een woord, merk of symbool, uitgevoerd of aangenomen door een persoon.


Translation in English

A signature is a sign that merely suggests the existence of something else not actually there – it is not evidence of substance and living capacity. Someone who makes a signature is an accommodation party (borgsteller) in “oinder to an artificial legal person NAME, with Dead Status, serving as surety for the corporate national debt in the Admiralty Maritime Jurisdiction – the International Law of the Sea.

Whereas an autograph is a graphic from your living hand as a sentient, flesh and blood man or woman – it provides evidence of substance and living capacity, which is why a fingerprint is the ultimate autograph for a living man or woman. Someone who makes an autograph declares that they are a living man or woman, with Living Standing, in the Common Law Jurisdiction – the National Law of the Land.

On any document, to avoid the presumption of joinder to one of those dead fictional things, it is at least necessary to use proper grammar, and ideally reserve all your rights. Place ‘general executor’ behind your name: which means that you, as the living man, are the agent for the legal fiction.
All rights reserved
By: Arount Berend Cornelis, general executor or
By: ABC, general executor

Declares that you are called forth ‘by way of’ Arnout Berend Cornelis. The use of ‘by’ properly establishes that you exists from any appelation or name, so you are not in joinder, and only ’through the name’ is found the living agent and executor, and that you have reserved all your Unalienable Rights from where you were born as the first born.
All rights reserved without prejudice (UCC 1-308): all rights reserved ánd nothing you have written herein can be used against you in the future. Use the full text and do not refer to the article, because that will bring you nothing!


A living man or woman is not evidenced by a signature. Section 3-401 of the Uniform Commercial Code (UCC), states that a signature can be made (i) manually or by means of a device or machine, and (ii) by the use of any name, including any trade or assumed name, or by any word, mark, or symbol executed or adopted by a person.


Omdat je geboren bent als onafhankelijk levend mens in je eigen recht zonder meester, besluit je zelf hoe je jouw autograph schrijft in een bepaalde situatie.

Since you are born a ‘sovereign’ in your own right without a master, you decide how best to make your autograph in any given situation.

Write/print/stamp under your autograph: WITHOUT PREJUDICE pursuant to UCC 1-308

When you use “Without Prejudice” in connection with your autograph, you are saying: “I reserve my right not to be compelled to perform under any contract, commercial agreement or bankruptcy, that I did not enter knowingly, voluntarily and intentionally. And furthermore, I do not and will not accept the liability of the compelled benefit of any unrevealed contract or commercial agreement or bankruptcy.”

Uniform Commercial Code, Article 1, Sub-Section 1-308:
1-308. Performance or Acceptance Under Reservation of Rights.
(a) A party that with explicit reservation of rights performs or promises performance or assents to performance in a manner demanded or offered by the other party does not thereby prejudice the rights reserved. Such words as “without prejudice,” “under protest,” or the like are sufficient.

UCC 1-308 (old 1-207) also states:
The making of a valid Reservation of Rights preserves whatever rights the person then possesses, and prevents the loss of such rights by application of concepts of waiver or estoppel. (UCC 1-308 (old 1-207).7)
When a waivable right or claim is involved, the failure to make a reservation thereof, causes a loss of the right, and bars its assertion at a later date. (UCC 1-308 (old 1-207).9)
The Sufficiency of the Reservation – Any expression indicating an intention to reserve rights, is sufficient, such as “WITHOUT PREJUDICE.” (UCC 1-308 (old 1-207).4)


Behalve de tekst ‘Alle rechten voorbehouden’ etc. gebruik je de UCC niet

UCC is voluit Uniform Commercial Code. Indien je de UCC gebruikt, zeg je dat je handel (commerce) wilt drijven binnen de huidige belast(end)e economie, maar wil je dat? Je wilt UCC kunnen begrijpen, zodat je begrijpt hoe ‘zij’ het doen onder UCC. Als je UCC gebruikt om je schulden te ‘vereffenen’, doe je dat volgens hun spelregels. God, The One, Schepper heeft heerschappij over de Aarde. Jij als levend mens van vlees en bloed hebt het rentmeesterschap onder de regels van God, The One, Schepper, niet onder de door-de-mens-gemaakte regels en geschreven wetten, zoals de UCC. Je wordt voortdurend verleid om je binnen het legale slavensysteem te begeven, maar wil je dat?

Het slavensysteem eindigt, zodra jij en jij en jij en jij stopt met bijdragen aan het slavensysteem.

The Uniform Commercial Code (UCC) is a comprehensive set of laws governing all commercial transactions in the United States. It is not a federal law, but a uniformly adopted state law. Uniformity of law is essential in this area for the interstate transaction of business. Because the UCC has been universally adopted, businesses can enter into contracts with confidence that the terms will be enforced in the same way by the courts of every American jurisdiction. The resulting certainty of business relationships allows businesses to grow and the American economy to thrive. For this reason, the UCC has been called “the backbone of American commerce.”

Bron: uniformlaws.org