Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

De Producten van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)
De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) bied je onderstaande Producten:
1. Nederlandstalig Diplomatiek paspoort voor Nederlanders.
2. Nederlandstalig Diplomatiek paspoort voor Belgen.
3. Engelstalig Diplomatiek paspoort.
4. Ambassade legatie bordjes in twee verschillende uitvoeringen.

Voor de producten en bestellingen volg je de link naar Producten.


——————————————————————————————————-


ONLINE TRAINING

Vrijelijk beschikbaar gestelde online Training ‘Transitie van slaaf naar levende man (m/v) staat’
Deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is een vrijelijk beschikbaar gestelde online ZELFSTUDIE training hoe je (innerlijk) kunt bewegen van je slaaf status naar de levende man (m/v) staat én hoe je jouw levende man (m/v) staat toepast.

Studeer in jouw eigen private thuissituatie in jouw eigen ‘tijd’. Gebruik je keukentafel (bijvoorbeeld) voor het ont-moeten van gelijkgestemden, gezinsleden, familie, vrienden, collega’s, etc. om betekenissen helder te krijgen en toe te passen, waarbij je deze website als gespreksleidraad kunt gebruiken: dit proces ga je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. Wees gewoon zorgvuldig met je privacy gevoelige gegevens en geef deze niet af aan wie dan ook. Niemand anders dan jijzelf en jouw Schepper hebben autoriteit over jou.

Sessie via Zoom
Wil je dat ik met je mee kijk in wat er innerlijk in je gaat ‘bewegen’ als gevolg van het in jezelf door laten werken van de aangereikte handvatten, dus ánders dan het invullen en versturen van de documenten (want daartoe dient de vrijelijk beschikbaar gestelde online training: zie hierboven), dan kun je een sessie met me afspreken. Je kunt me gedeeltelijk in Florijn betalen: energie-uitwisseling en datum spreken we af in onderling overleg. Mail naar mascha Vdf roedelof email: info@hetbewustepad.nl .

Vroedvrouw van jouw bewustzijn vanuit de innerlijke waarde(n) vanuit Universal en Natural Law