Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

De Producten van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)
De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) bied je onderstaande Producten:
1. Nederlandstalig Diplomatiek paspoort voor Nederlanders.
2. Nederlandstalig Diplomatiek paspoort voor Belgen.
3. Engelstalig Diplomatiek paspoort.
4. Ambassade legatie bordjes in twee verschillende uitvoeringen.

Voor de producten en bestellingen volg je de link naar ‘Producten’.


Vrijelijk beschikbaar
De documenten, brieven aan derden, en voorbeeld brieven zijn vrijelijk beschikbaar.


——————————————————————————————————-


ONLINE ZELFSTUDIE ACADEMY

Vrijelijk beschikbaar gestelde online Academy ‘Transitie van slaaf naar levende man (m/v) staat’
Deze officiële tutorial website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is een vrijelijk beschikbaar gestelde online ZELFSTUDIE Academy hoe je (innerlijk) kunt bewegen van je slaaf status naar de levende mens van vlees en bloed staat én hoe je jouw levende mens staat toepast.

Stuur een mailje naar info@hetbewustepad.nl als je hulp nodig hebt bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten.

Waarde ering in de vorm van vrije gift klik op button

Studeer in jouw eigen private thuissituatie in jouw eigen ’tijd’. Gebruik je keukentafel (bijvoorbeeld) voor het ont-moeten van gelijkgestemden, gezinsleden, familie, vrienden, collega’s, etc. om betekenissen helder te krijgen en toe te passen, waarbij je deze website als gespreksleidraad kunt gebruiken: dit proces ga je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. Wees gewoon zorgvuldig met je privacy gevoelige gegevens en geef deze niet af aan wie dan ook. Niemand anders dan jijzelf en jouw Schepper hebben autoriteit over jou.

Sessie via Zoom
Wil je dat ik met je mee kijk in wat er innerlijk in je gaat ‘bewegen’ als gevolg van het in jezelf door laten werken van de aangereikte handvatten, dus ánders dan het invullen en versturen van de documenten (want daartoe dient de vrijelijk beschikbaar gestelde online training: zie hierboven), dan kun je een sessie met me afspreken. Je kunt me gedeeltelijk in Florijn betalen: energie-uitwisseling en datum spreken we af in onderling overleg. Mail naar mascha Vdf roedelof email: info@hetbewustepad.nl .

Vroedvrouw van jouw bewustzijn vanuit de innerlijke waarde(n) vanuit Universal en Natural Law