Directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten
Nu ligt toegang tot de aarde / land opgeslagen in geschreven legale wetten en regels. De directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten dient hersteld te worden voor eenieder.

Toegang tot de aarde / land kan ook opgeslagen liggen bij een handjevol rijke mensen, die dan de regels gaan bepalen wie wel en niet toegang mogen krijgen en onder welke voorwaarden, omdat ze menen autoriteit te hebben over jou en mij.

Dit is het ene spel(l) vervangen door het andere. Besef dat er NIEMAND tussen de One Creator en jou en mij in staat: ook geen vermeende autoriteit vanzelfsprekend, want jij bent en hebt jouw eigen autoriteit.

Het is NU tijd om vanuit gelijkwaardigheid goed samen te spelen: niet vanuit een afstand ‘rijk’ en ‘arm’
.

Leven Laten Leven
Een plek waar ALLE (mensen)kinderen toegang tot LEVEN ontvangen.
En we deze toegang in gedeelde staat laten (en haar dus niet langer roven).

Organisch Samen Leven op Aarde
Een ‘Free Spirit’ verlangt er naar om gewoonweg samen te leven op Aarde.
Samen met andere ‘Free Spirits’.
Een ‘Free Spirit’ heeft zichzelf bevrijd van de beslast(end)e patrix op vele lagen.
Daarom staat een ‘free spirit’ voor zijn / haar Vrije Bestaan én het Vrije Bestaan van zijn / haar medemens.


Vrij en onbelast(end) samen leven

Ik zie een prachtig ‘moeder-ruimteschip’ voor me met de naam aarde. Op haar een weelderige diversiteit aan planten, gewassen, medicinale kruiden, bomen, en dieren. In haar een diversiteit aan grondstoffen die onuitputtelijk zijn. Verder zie ik de mens in al haar diversiteit in grootte, dikte, kleur, en talenten. De aarde is er voor ons allemaal. Niet ván ons. Vóór ons. De aarde heeft voldoende ruimte voor ons allemaal. Er is overvloed in en op de aarde. Genoeg voor alle aardbewoners, mens en dier. Als de mens gebruik wil maken van de aarde en wat de aarde voortbrengt, draagt de mens verantwoordelijkheid voor goed beheer. De aarde kun je niet bezitten. We kunnen niets bezitten. We hebben de aarde in bruikleen, in beheer. We mogen haar gebruiken, benutten. En we hebben allemaal hetzelfde recht: toegang tot de aarde en haar middelen. Dat recht is van ons allemaal.


Ons recht op onvoorwaardelijke toegang tot de aarde en haar middelen kunnen we op verschillende manieren tot uiting brengen
We hebben nu de aarde, haar middelen, het plantenrijk, dierenrijk, en de mens, die haar talenten komt brengen. Ieder heeft geheel eigen en unieke talenten. Wat elk mens nodig heeft, is fysiek in leven zijn en daarvoor is nodig: gezonde voeding en drinkwater, een dak boven het hoofd, warmte en licht wat ons geboden wordt door de zon, die van oudsher herkend wordt als de belangrijkste energie-bron. Meer heeft een mens niet nodig. De rest is vrije creatie.

Als de mens vrij toegang heeft tot de aarde en haar middelen kan de mens een huis bouwen op een plekje grond waar ze graag wil zijn, voor kortere of langere tijd. De mens kan de aarde gaan bewerken, grondstoffen uit de aarde gaan halen, of gebruik maken van moderne, niet schadelijke, technologische ontwikkelingen om energie op te wekken. Ieder mens doet wat hij of zij goed vindt om te doen. Er is een grote diversiteit aan activiteit. Ieder in eigen flow. De één bakt brood, de ander verbouwt graan, weer een ander maakt een mooi schilderij, weer een ander schrijft prachtige gedichten. Nog weer een ander componeert de mooiste muziekstukken. En zo is eenieder lekker bezig met leven. Samen levend met degenen waarmee je wilt samen leven. Vanuit ontspanning samen leven is zo eenvoudig.


Hoe een samenleving er uit kan zien
Vanuit de bron kan ik een aantal mogelijkheden van samen leven benoemen:
Je kunt er voor kiezen zelfvoorzienend te zijn, waarmee ik bedoel dat je je eigen graan verbouwt, het van het land haalt, en er brood van bakt; je eigen groenten verbouwt, ze oogst, zaden wint voor het volgende seizoen, hout hakt voor warmte of een andere manier van energie-opwekking.
Je kunt er voor kiezen in een zelfvoorzienende gemeenschap te leven, waar ieder bijdraagt wat hij/zij bij wil dragen en neemt wat hij/zijn nodig heeft en niet meer dan dat.
Je kunt er ook voor kiezen met elkaar te ruilen. Je kunt vrij ruilen met elkaar: een brood voor een boerenkool. Of wat je maar afspreekt met elkaar. Direct ruilen met elkaar dus.
Je kunt er samen voor kiezen een ruilmiddel te gebruiken, zodat je onderling met elkaar gemakkelijk kunt ruilen. Evenals bij de directe ruil spreek je samen af wat de waarde van een brood is. Je ruilt dan een brood voor bijvoorbeeld 10 eenheden. Ik noem maar wat. Degenen die willen ruilen met een ruilmiddel kunnen met elkaar afspreken op welke manier het ruilmiddel dient te werken. Hoe het beschikbaar komt. Hoeveel er van beschikbaar komt. Een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel, zoals luciferhoutjes (of cijfertjes in een schrift) bijvoorbeeld.

Wat ik in deze punten beschrijf, zijn mogelijkheden van samen leven ná de transitie, waarbij geld geen issue meer is. De transitiefase kan echter niet overgeslagen worden, want de veroorzaakte ongelijkheid op de verschillende levensaspecten, inclusief met betrekking tot macht, tussen mensen onderling dient hersteld te worden: alleen vanuit rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid kunnen we met elkáár besluiten wat we willen laten ontstaan en wat niet… alleen als niemands vrije bestaan en bestaanszekerheid ter discussie staat, waardoor de diepe individuele bestaansangst binnen het collectief eindelijk kan oplossen.


De werkelijkheid van de wereld is anders, maar we kunnen naar een onbelast(end)e samenleving bewegen
De directe toegang tot de aarde, haar middelen, en onze levenskrachten is niet vrij. De toegang is in beslag genomen door geschreven regels en wetten, die heersers over natuurlijk direct samen leven heen gelegd hebben. Via geldelijke belastingen worden we financieel belast. Daarnaast belasten we elkaar fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, en spiritueel als gevolg van de manier waarop we nu samen leven.

Vanuit de bron zie je dat het diepste herstel van de inbeslagname is de vrije toegang herstellen door de legale geschreven regels en wetten, die onbelast leven belemmeren, op te heffen of te laten vervallen. Omdat de tegenkrachten (the powers that be) sterk zijn, zie ik dat in het hier-en-nu (nog) niet plaatsvinden: het kantelpunt is dáár als voldoende mensen het Organisch Paradigma léven.


Wel kunnen we elkaar in het hier-en-nu een maandelijkse inbeslagname-vergoeding bieden
Een maandelijkse inbeslagname-vergoeding ter compensatie van de inbeslagname. Vanzelfsprekend lost deze gekunstelde compensatie de inbeslagname niet op. De tegenwaarde van de inbeslagname-vergoeding (bestaansgeld) zijn we zelf (niet goud of zilver of aandelen…): we brengen het geld naar de bakker, de slager, betalen onze energierekening ermee, de huur of hypotheek, etc. Met de maandelijkse inbeslagname-vergoeding (bestaansgeld) kun je fysiek in leven zijn. En we creëren dit bedrag (Euro/USD) zelf. Dit kost niets. Slechts één programmeerregel bij de bank, zodat eenieder maandelijks voldoende eenheden ontvangt, waarmee hij/zij fysiek in leven kan zijn. Hiervoor hoeven we niet belast te worden: belastingen heffen is onnodig.

Daarnaast kunnen we vanuit het besef dat we autonoom levende (womb)man zijn het huidige belastende systeem zoveel mogelijk verlaten. Door er niet langer aan mee te doen en er geen energie meer naar toe te laten stromen. Vanuit volwassen bewust-Zijn kun je hiervoor vele manieren bedenken. Zonder bewustzijn is er geen transmutatie naar het Organisch Paradigma.


Vanuit de bron zie je dat het diepste herstel van de inbeslagname is de vrije toegang herstellen door de geschreven regels en wetten, die onbelast(end) samen leven belemmeren, op te heffen of te laten vervallen.Vroedvrouwen en -mannen van de Organische Aarde
Leven laten Leven. Jijzelf bent de Bron van jouw Leven. Niet iets buiten jou is dat. Jij bent jouw Bron(kracht). Als gevolg van dit inzicht stopt ook het doorbelasten naar de volgende generatie, naar onze kinderen. Kinderen kunnen hierdoor wezenlijk in hun eigen-wijze Bron(kracht) gaan staan, zonder eerst de shit op te moeten ruimen die hun ouders geweigerd hebben op te ruimen.

Ouders, mama’s en papa’s, kunnen hun kinderen een vrije bedding bieden. Dat kan nu AL. De bedding van vrijheid van zelfbeleving en zelfervaring is er. Juist nu zien we kinderen met prachtige bewustzijnskracht en talenten, omdat zij op een vrije bedding van deze tijdsgeest geboren worden, waar ze de ruimte hebben om expressie te geven aan zichZelf.


Organische Aarde waarnemen
Het is mijn waarneming dat als jij jouw verantwoordelijkheid aanvaardt en eigenaarschap neemt voor een vervuld gelukkig leven, niets langer buiten jezelf zoekt, je als vanzelf het hoogst mogelijke voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creëert. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten. Een vervuld mens, manifesteert in co-creatie een vervulde wereld. Je bent een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit Universele Liefde co-creëert. Je gaat als vanzelf meer en meer, lichtere, LevenGevende keuzes maken op jouw levenspad en dat heeft een helende uitwerking op de wereld om je heen. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld geen chaos meer creëert en dat je de chaos buiten jou, met name in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht) verbindt met de ander en het andere creëer je zelf geen chaos meer in jouw wereld. Zo co-creëer je als bewust wakker vrij mens het ‘organische samen leven’. Dat is een natuurlijk gevolg van groeien in bewust (aanwezig) Zijn.

De evolutie van Moeder Aarde en de Mensheid is op het punt aangekomen dat we het Leven in haar volle bewust Zijn mogen en kunnen leven. We mogen en kunnen ons geboorterecht (opnieuw) in onsZelf aannemen.


De Organische Aarde
De Organische Aarde is de Oorspronkelijke Aarde. Wij leven in de Natuurlijke Wereld waar ieder levend Wezen ondersteund is. Armoede en andere collectieve problemen zijn van het oude, deconstructieve, en geconstruëerde paradigma, dat tot een einde aan het komen is. Wij ZIJN de brug naar de Organische, Oorspronkelijke, Natuurlijke Wereld waar we Allemaal welkom zijn. Niemand wordt buitengesloten, nog achtergelaten. We zijn Allemaal welkom in de Natuurlijke Samenleving.

De Organische Aarde is geen plaats. De ‘movement’ naar de Organische Aarde IS de transitie. Maar dit is geen uiterlijke ‘movement’: de ‘movement’ is een innerlijke ‘beweging’, je ‘verschuift’ innerlijk naar een ‘ander gebied’, een geheel ‘nieuwe ontsloten ruimte’ in jouw psyche. De Organische Aarde waarnemen, is een keuze vanuit jouw innerlijk. Je kunt de Organische Aarde alleen beleven wanneer je besluit haar te willen waarnemen en je niet langer te laten afleiden door illusies (wat niet wil zeggen dat er in jou geen illusies meer zijn). Laat jij je aanraken door de resonanties van de Organische Aarde?


De Organische Aarde Leven
De Organische Aarde Leven is een besef gebaseerd op een innerlijke keuze. Het kan heel ontnuchterend zijn de Organische Aarde te Leven. Hier zijn alle verhalen en illusies doorzien en vragen om losgelaten te worden. Niets om je meer aan vast te houden. Zodra je de Organische Aarde Leeft komt in jezelf alles aan het licht dat je weerhoudt te Leven en het Leven te Laten Leven, te laten stromen.

De Organische Aarde is er al en wacht ook op jou!
We Are All Invited
Onze diepste angst is Existentiële Angst: de angst om het bestaan
Dat gaat dieper dan de angst fysiek niet te overleven. Je diepste angst is onvervuld te zijn. Je diepste angst is nietig te zijn. Je diepste angst is dat het er niet toe doet of jij er wel of niet bent (op deze aarde, in een relatie…). Je diepste angst is zinloosheid. Je diepste angst is controle te verliezen. Je diepste angst is niet-Zijn, op te lossen in het niets, het onbekende (en hier komt de angst voor de dood vandaan, de angst om gek te worden, de angst voor een orgasme).

Je diepste leegte is geen verbinding met jeZelf en de Bron voelen. Daar komen gevoelens van tekort vandaan: tekort komen, tekort gedaan, tekort doen.

Deze gevoelens voeden de angst.

Een vervuld Mens weet en doorvoelt diep van binnen dat angst een illusie is. Wat niet wil zeggen dat deze mens geen angst meer kent en/of voelt in zijn lichaam. Deze Mens kan de angst zien voor wat hij is en er ‘doorheen’ gaan, bijvoorbeeld door middel van ‘verbonden ademen‘. En het oprecht kijken naar wat er ‘onder’ de emotie angst ligt aan (aangeleerde) overtuigingen. De angst is daardoor niet meer oorzakelijk aan de manier van re-ageren: er wordt niet langer vanuit angst gereageerd. En op de momenten dat dit nog wel gebeurt, (h)erkent deze Mens het in zichzelf en kan er daardoor opnieuw afstand van nemen en nieuwe, meer levengevende keuzes maken. Vanuit een onversluierd neutraal bewustZijn. Een neutraal bewustZijn is een bewustZijn dat de polariteiten (voorbij de dualiteitsdriehoek) omarmt en er geen oordeel over heeft. Alles mag er Zijn. Onvoorwaardelijk.

De werking van angst doorgronden, brengt je als het ware in een stervingsproces. Werkelijk door je angst heengaan, brengt je in Wezenlijke verbinding met jeZelf, je diepste Zelf, je Ziel, je ZielsVonk (of hoe je deze energie ook maar wilt noemen) oog in oog met je Spirit. Door je diepste angst heengaan, door het gaatje gaan, verbindt jouw Ziel met je Spirit (het Heilig Huwelijk/yin-yang/vrouwelijk-mannelijk), waardoor je volkomen vervuld bent in jeZelf en niets of niemand meer ‘nodig’ (nodig in de zin van afhankelijkheid) hebt van buiten jeZelf.

Op deze plek kun je volkomen vrij en onbelast deelnemen aan het Leven.

Het nieuwe krijgt kans als je Zelf het nieuwe kans geeft door het te bekrachtigen. Het oude zal niet wijken. Het oude mag, wil (moet? omdat je de werkingen (h)erkennen mag van het oude) gezien worden. Maar als je het hebt gezien, mag je het laten voor wat het is: de gekte de gekte laten.

Het oude is een illusie, maar herkent zichzelf als zodanig niet. Er liggen eonen en eonen verstrikkingen en verwarringen opgeslagen in het oude. We mogen naar de kern, naar de Bron, de plaats waar het nieuwe al vormeloos aanwezig is. Het ligt klaar om gemanifesteerd te worden. Het nieuwe mag aangesproken worden en kan zich daardoor ontvouwen.


Innerlijk in ‘beweging’ komen, kan leiden tot diepe angstige emoties

Wil je dat ik met je mee kijk in wat er innerlijk in je gaat ‘bewegen’ als gevolg van het in jezelf door laten werken van de aangereikte handvatten op deze website, dus ánders dan het invullen en versturen van de documenten (want daartoe dient de vrijelijk beschikbaar gestelde online training), dan kun je een sessie met me afspreken. Je kunt me gedeeltelijk in Florijn betalen: energie-uitwisseling en datum spreken we af in onderling overleg. Mail naar mascha Vdf roedelof email: info@hetbewustepad.nl .