GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten
Nu ligt toegang tot de aarde / land opgeslagen in geschreven legale wetten en regels. De directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten dient hersteld te worden voor eenieder.

Toegang tot de aarde / land kan ook opgeslagen liggen bij een handjevol rijke mensen, die dan de regels gaan bepalen wie wel en niet toegang mogen krijgen en onder welke voorwaarden.

Dit is het ene spel(l) vervangen door het andere.

Het is NU tijd om vanuit gelijkwaardigheid goed samen te spelen: niet vanuit een afstand ‘rijk’ en ‘arm’
.

Leven Laten Leven
Een plek waar ALLE (mensen)kinderen toegang tot LEVEN ontvangen.
En we deze toegang in gedeelde staat laten (en haar dus niet langer roven).

Organisch Samen Leven op Aarde
Een ‘Free Spirit’ verlangt er naar om gewoonweg samen te leven op Aarde.
Samen met andere ‘Free Spirits’.
Een ‘Free Spirit’ heeft zichzelf bevrijd van de patrix op vele lagen.
Daarom staat een ‘free spirit’ voor zijn / haar Vrije Bestaan én het Vrije Bestaan van zijn / haar medemens.


Vrij en onbelast(end) samen leven

Ik zie een prachtig ‘moeder-ruimteschip’ voor me met de naam aarde. Op haar een weelderige diversiteit aan planten, gewassen, medicinale kruiden, bomen, en dieren. In haar een diversiteit aan grondstoffen die onuitputtelijk zijn. Verder zie ik de mens in al haar diversiteit in grootte, dikte, kleur, en talenten. De aarde is er voor ons allemaal. Niet ván ons. Vóór ons. De aarde heeft voldoende ruimte voor ons allemaal. Er is overvloed in en op de aarde. Genoeg voor alle aardbewoners, mens en dier. Als de mens gebruik wil maken van de aarde en wat de aarde voortbrengt, draagt de mens verantwoordelijkheid voor goed beheer. De aarde kun je niet bezitten. We kunnen niets bezitten. We hebben de aarde in bruikleen, in beheer. We mogen haar gebruiken, benutten. En we hebben allemaal hetzelfde recht: toegang tot de aarde en haar middelen. Dat recht is van ons allemaal.


Ons recht op onvoorwaardelijke toegang tot de aarde en haar middelen kunnen we op verschillende manieren tot uiting brengen
We hebben nu de aarde, haar middelen, het plantenrijk, dierenrijk, en de mens, die haar talenten komt brengen. Ieder heeft geheel eigen en unieke talenten. Wat elk mens nodig heeft, is fysiek in leven zijn en daarvoor is nodig: gezonde voeding en drinkwater, een dak boven het hoofd, warmte en licht wat ons geboden wordt door de zon, die van oudsher herkend wordt als de belangrijkste energie-bron. Meer heeft een mens niet nodig. De rest is vrije creatie.

Als de mens vrij toegang heeft tot de aarde en haar middelen kan de mens een huis bouwen op een plekje grond waar ze graag wil zijn, voor kortere of langere tijd. De mens kan de aarde gaan bewerken, grondstoffen uit de aarde gaan halen, of gebruik maken van moderne, niet schadelijke, technologische ontwikkelingen om energie op te wekken. Ieder mens doet wat hij of zij goed vindt om te doen. Er is een grote diversiteit aan activiteit. Ieder in eigen flow. De één bakt brood, de ander verbouwt graan, weer een ander maakt een mooi schilderij, weer een ander schrijft prachtige gedichten. Nog weer een ander componeert de mooiste muziekstukken. En zo is eenieder lekker bezig met leven. Samen levend met degenen waarmee je wilt samen leven. Vanuit ontspanning samen leven is zo eenvoudig.


Hoe een samenleving er uit kan zien
Vanuit de bron kan ik een aantal mogelijkheden van samen leven benoemen:
Je kunt er voor kiezen zelfvoorzienend te zijn, waarmee ik bedoel dat je je eigen graan verbouwt, het van het land haalt, en er brood van bakt; je eigen groenten verbouwt, ze oogst, zaden wint voor het volgende seizoen, hout hakt voor warmte of een andere manier van energie-opwekking.
Je kunt er voor kiezen in een zelfvoorzienende gemeenschap te leven, waar ieder bijdraagt wat hij/zij bij wil dragen en neemt wat hij/zijn nodig heeft en niet meer dan dat.
Je kunt er ook voor kiezen met elkaar te ruilen. Je kunt vrij ruilen met elkaar: een brood voor een boerenkool. Of wat je maar afspreekt met elkaar. Direct ruilen met elkaar dus.
Je kunt er samen voor kiezen een ruilmiddel te gebruiken, zodat je onderling met elkaar gemakkelijk kunt ruilen. Evenals bij de directe ruil spreek je samen af wat de waarde van een brood is. Je ruilt dan een brood voor bijvoorbeeld 10 eenheden. Ik noem maar wat. Degenen die willen ruilen met een ruilmiddel kunnen met elkaar afspreken op welke manier het ruilmiddel dient te werken. Hoe het beschikbaar komt. Hoeveel er van beschikbaar komt. Een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel, zoals luciferhoutjes (of cijfertjes in een schrift) bijvoorbeeld.

Wat ik in deze punten beschrijf, zijn mogelijkheden van samen leven ná de transitie, waarbij geld geen issue meer is. De transitie kan echter niet overgeslagen worden, want de veroorzaakte ongelijkheid tussen mensen onderling dient hersteld te worden: alleen vanuit rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid kunnen we met elkáár besluiten wat we willen laten ontstaan en wat niet… alleen als niemands vrije bestaan ter discussie staat.


De werkelijkheid van de wereld is anders, maar we kunnen naar een onbelast(end)e samenleving bewegen
De directe toegang tot de aarde, haar middelen, en onze levenskrachten is niet vrij. De toegang is in beslag genomen door geschreven regels en wetten, die heersers over natuurlijk direct samen leven heen gelegd hebben. Via geldelijke belastingen worden we financieel belast. Daarnaast belasten we elkaar fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, en spiritueel als gevolg van de manier waarop we nu samen leven.

Vanuit de bron zie je dat het diepste herstel van de inbeslagname is de vrije toegang herstellen door de geschreven regels en wetten, die onbelast leven belemmeren, op te heffen of te laten vervallen. Omdat de tegenkrachten (the powers that be) sterk zijn, zie ik dat in het hier-en-nu (nog) niet plaatsvinden: het kantelpunt is dáár als voldoende mensen het Organisch Paradigma leven.


Wel kunnen we elkaar in het hier-en-nu een maandelijkse inbeslagname-vergoeding bieden
Een maandelijkse inbeslagname-vergoeding ter compensatie van de inbeslagname. Vanzelfsprekend lost deze gekunstelde compensatie de inbeslagname niet op. De tegenwaarde van de inbeslagname-vergoeding (bestaansgeld) zijn we zelf (niet goud of zilver of aandelen…): we brengen het geld naar de bakker, de slager, betalen onze energierekening ermee, de huur of hypotheek, etc. Met de maandelijkse inbeslagname-vergoeding (bestaansgeld) kun je fysiek in leven zijn. En we creëren dit bedrag (Euro/USD) zelf. Dit kost niets. Slechts één programmeerregel bij de bank, zodat eenieder maandelijks voldoende eenheden ontvangt, waarmee hij/zij fysiek in leven kan zijn. Hiervoor hoeven we niet belast te worden: belastingen heffen is onnodig.

Daarnaast kunnen we vanuit het besef dat we autonome levende (womb)man zijn het huidige belastende systeem zoveel mogelijk verlaten. Door er niet langer aan mee te doen en er geen energie meer naar toe te laten stromen. Vanuit volwassen bewust-Zijn kun je hiervoor vele manieren bedenken. Zonder bewustzijn is er geen transmutatie naar het Organisch Paradigma.


Vanuit de bron zie je dat het diepste herstel van de inbeslagname is de vrije toegang herstellen door de geschreven regels en wetten, die onbelast(end) samen leven belemmeren, op te heffen of te laten vervallen.