Een economie die vóór ons werkt is een economie waarin de per stirpes Enige Erfgenaam levend mens centraal staat

1. Het financiële stelsel is uitdrukkelijk NIET failliet. Alleen de plutocratie van de Trust rovende oligarchen is in total lock down. Voor hén!
2. De batige! testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust van de rechtmatige per stirpes Enige Erfgenaam, dient nu te worden afgewikkeld en daarmee wordt het bestaande belast(end)e stelsel getransfigureerd.
3. De per stirpes Enige Erfgenaam heeft de sleutel.
4. De per stirpes Enige Erfgenaam bereddert de activatie van de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap daarbij gesteund door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).
5. Alle overige vermeend erkende en / of vermeend bevoegde instanties hebben de menselijke waardigheid ondermijnd en beschaamd en dienen derhalve van binnenuit te transfigureren op basis van ónze in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Activeer de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...