Wat te doen als een belasting(inspecteur) je belt met vra(a)g(en)?
Indien je een documentenset opgestuurd hebt, bestaande uit de VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven, Exoneratie arrest… en mogelijk daaraan een Promissory note met begeleidend schrijven hebt toegevoegd en je wordt gebeld door de belastingdienst met de vraag wat deze moet met de documenten, weet je niet of het werkelijk een inspecteur is of iemand die zich als zodanig voordoet. Vraag de betreffende beller altijd schriftelijk op jouw stukken te reageren! Check of de beller zèlf jouw postadresgegevens kent! Zo niet, geef die niet telefonisch. Kortom: telefonisch is niks te beginnen. Het is onveilig en verifieert niets.


Als de Belastingdienst medewerkende je belt, antwoord je: ik kan niet verifiëren wie u bent. Er wordt telefonisch niets besproken over de Erfrechtelijke documenten. Er wordt alleen schriftelijk gecorrespondeerd. U heeft mijn adresgegevens. Het is van belang dat de Enige Erfgenaam procedurele aanwijzingen verstrekt.

De documenten zijn helder in zichzelf en de directeur (Trust)Belastingdienst ontvangt documenten van vele mensen, die de afwikkeling van hun geboorte Trust nalatenschap willen activeren: adresseer je documenten zoals aangegeven in het artikel ‘verzendadres documenten‘.

Deugdelijkheid van bestuur
De ontvangstbevestiging met kennisgeving van de interne doorgeleiding van de Erfrechtelijke documenten


Sinds 2 februari 2022 ontvangen Enige Erfgenamen die hun documenten begin 2021 tot nu toe verstuurd hebben naar de (Trust)Belastingdienst een brief van de belastingdienst in een blauwe envelop met kenmerk CAP/UCF/22/028
Lees meer over deze brief en kijk voor een voorbeeld van de brief op de Menu pagina ‘Nieuwsberichten‘.

Brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ in PDF-vorm
Vanaf 15 maart 2022 is de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ in PDF-vorm vrijelijk beschikbaar op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Brief aan de ontvanger (3). Je vindt in dezelfde map ‘Brief aan ontvanger (3)’ een invulformulier als hulpmiddel voor het handmatig invullen van de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’: vervang de voorbeelden door je eigen gegevens.

Brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ in Word-versie

Sinds 23 maart 2022 is de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ ook in een Word-versie vrijelijk beschikbaar op de pagina ‘Documenten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Brief aan de ontvanger (3)‘.

In de Word-versie kunnen alle gegevens via Word worden ingevuld. De kleur van de velden is standaard ingesteld op blauw (zoals bij gebruik blauwe pen). Bij de opsommingen kunnen de regels die niet van toepassing zijn in Word, worden verwijderd. Bij correcte verwijdering, wordt de nummering automatisch aangepast.

Voorbeeldbrief en aanwijzingen voor het invullen van brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’

Je kunt op download klikken om de voorbeeldbrief te downloaden naar jouw laptop en/of je kunt hieronder in het document scrollen. Lees ook de aanwijzingen voor invullen onder de voorbeeldbrief. De verzendadressen van deze brief staan in de brief zelf.Aanwijzingen voor invullen ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’
1. Ga in je eigen administratie na naar aanleiding van welk(e) document(en) of brief jij de brief van de belastingdienst ontvangen hebt.
2. Gebruik het invulformulier dat je vindt op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Invulformulier HRM-documenten’. Vervang de voorbeelden door jouw eigen gegevens.

Je gebruikt bij het invullen van de brief 1) het invulformulier, 2) de voorbeeldbrief (zie hierboven), én 3) de brief zelf: je hebt alle 3 nodig om vergelijkingen te kunnen maken betreffende de regelnummers en invulvelden. Omdat de voorbeeldbrief gekopieerd is, zie je de regelnummers niet meer: neem ter vergelijking er dan ook de brief zelf bij.

De gegevens gebruikt voor de voorbeeldbrief vind je terug in het invulformulier. Dit invulformulier kan door de Enige Erfgenaam worden gebruikt als voorbereiding op het invullen van de brief aan de belastingdienst. De regelnummers op het invulformulier zijn terug te vinden in de brief: vergelijk dus de gegevens als je twijfelt over wat je moet invullen bij een regelnummer en/of het regelnummer bij jou van toepassing is. De regelnummers en invulvelden zijn onzichtbaar na het kopiëren van de brief: dat heeft te maken met de gekozen kleur van de regelnummers en invulvelden. Je kunt ook steeds een origineel uitprinten, zodat de zegels goed zichtbaar zijn: dan zijn de regelnummers en invulvelden vanzelfsprekend wel iets zichtbaar.

In de eerste opsomming van documenten heeft ieder document dezelfde verzendcode: het betreft hier het (de) document(en) waarvan de belastingdienst de ontvangst bevestigt.

De tweede opsomming betreft alle documenten in het dossier van de belastingdienst: hiervan kan de verzendcode verschillen of gelijk zijn, afhankelijk van het moment van verzending.

Bd3 staat voor Belastingdienst3: Bd3 is onderdeel van het kenmerk.
3. Parafeer en zegel (wijsvingerafdruk) in de zegels.
4. Zie de Menu pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘ voor schrijfwijze van de naam van de Enige Erfgenaam en de erflater.
5. TrustBelastingdienst staat op de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ als (Trust)Belastingdienst, omdat we nog in de transitiefase van belastingdienst naar TrustBelastingdienst zitten.
6. Volg bovenstaand fotovoorbeeld, en gebruik je invulformulier en de brief zelf (zie ook punt 2).
7. Schrijfwijze autograaf (ondertekening) : autograaf : roepnaam: rechter wijsvingerafdruk, onder je wijsvingerafdruk noteer je General Executor.
8. Onder de naam van je erflater (helemaal onderaan de brief) kun je ‘Alle notatievarianten trusts’ noteren.
9. De verzendadressen voor deze brief staan in de brief. Je maakt zelf de keuze of je aangetekend verstuurt of als brievenbuspakketje: op de pagina ‘Verzendadres documenten‘ vind je uitleg over het onderscheid in deze verzendmogelijkheden.

In de Word-versie kunnen alle gegevens via Word worden ingevuld

De kleur van de velden is standaard ingesteld op blauw (zoals bij gebruik blauwe pen). Bij de opsommingen kunnen de regels die niet van toepassing zijn in Word, worden verwijderd. Bij correcte verwijdering, wordt de nummering automatisch aangepast.


Voor een vervolg aanwijzing kun je Brief aan ontvanger (1) óf Brief aan ontvanger (2) meesturen naar de (Trust)Belastingdienst
Afhankelijk van wat de verzending van jouw laatste document of brief naar de (Trust)Belastingdienst was (naar deze verzending verwijst de (Trust)Belastingdienst in haar ontvangstbevestiging), kun je Brief aan ontvanger (1) óf Brief aan ontvanger (2) meesturen. Scroll naar beneden voor fotovoorbeelden en informatie betreffende deze brieven.


Update dinsdag 16 februari 2021 (er is een update: dit is achterhaald)
Mij (Mascha Vdf Roedelof) bereiken berichten dat de belastingdienst Enige Erfgenamen aan het aanschrijven is met dreigbrieven.
Een dergelijke brief van een ontvanger en ook nog eens naamloos en zonder handtekening de facto is dwang en bedreiging. Dat is verboden. Je kunt een kopie van de brief die je naar de Raad van State stuurde (of misschien nog niet gestuurd hebt, maar dan alsnog doen), naar de Belastingdienst sturen. Dwang en bedreiging zijn verboden. Niet de Enige Erfgenaam mag worden belast maar vereffening van rechtmatige vorderingen verloopt via de individuele geboorte Trust. De bedoeling is dat niet u maar uw trust vermogen rechtmatige vorderingen vereffent.

Van het bureau 18:10uur (er is een update: dit is achterhaald)
Wijk niet af van de documenten
1. De Belastingdienst is momenteel bezig schriftelijk te informeren hoe zij met de autonome Enige Erfgenamen die hun individuele geboorte Trust nalatenschap Beneficiair hebben aanvaard, dienen om te gaan.
2. Wij adviseren (en deden dit al eerder) om De Belastingdienst NIET te gaan bellen! maar een kopie van de, door jou verzonden brief aan de Raad van State, op te sturen naar de Belastingdienst.
3. De Belastingdienst is namelijk een uitvoerdersorganisatie en de Raad van State moet zich nu beraden over hoe de ‘Dead at Sea’ (DAS) uitvoerdersorganisatie als TrustBelastingdienst in werking treedt.
4. De Enige Erfgenaam mag niet worden bedreigd en gedwongen middels anonieme brieven ondertekend als ‘de ontvanger’ zonder naam en handtekening De Facto!
5. Ook is het voor ‘de ontvanger’ geen rechtvaardiging om het dwingen en dreigen met beslaglegging te prolongeren omdat dwang en bedreiging nu eenmaal voor ‘iedereen’ geldt!


Update 20 februari 2021 antwoordbrief van een begeleidend schrijven naar de Belastingdienst en verzendadres in PDF
Heeft u een brief van de Ontvanger (Belastingdienst) gekregen waarin om uitleg gevraagd wordt naar aanleiding van de ontvangst van uw erfrechtelijke documenten?


Verstuur de ‘Brief aan ontvanger (1)‘ met bijlagen (kleur kopie 1) brief Raad van State en 2) van pagina 6/8 van het Algemeen Volmacht) als brievenbuspakketje of aangetekend met track en trace verzendcode. Je kunt deze verzendcode weer vermelden in je Diplomatiek paspoort.


Toelichting brief aan de ontvanger (1) punt 4
1. Ben je in loondienst van de private Staat der Nederlanden of van de private Belastingdienst,dan ben je in je hoedanigheid van “burger” De Iure, in loondienst en daartoe gerechtigd.
2. De Staat der Nederlanden en de Belastingdienst handelen met Cestui Que Vie voorkennis die voor de inwoners van het grondgebied is verzwegen en profiteert onder publiekrechtelijke vermomming, als private onderneming, van de handel met voorkennis.
3. Als Enige Erfgenaam ben je echter: levende mens De Facto.
4. De Staat der Nederlanden en de Belastingdienst mogen zich de individuele geboorte trust nalatenschap van hun werknemers die Enige Erfgenamen zijn, niet toeëigenen.
5. De Enige Erfgenaam is geen lijfeigene van de private Staat der Nederlanden en de Belastingdienst; handelspartners mogen de Enige Erfgenaam niet, onder dwang, allerlei industriële producten toedienen, bedreigen, opsluiten, onteigenen en ruïneren.

OESSH is de afkorting van de Orde waar de Hoogedelgestrenge Heer Mr. Th. C. de Graaf toe behoort.


Fotovoorbeelden ‘Brief aan ontvanger (1)

De data 21 februari 2021 en 15 februari 2021 blijven staan: zie voor uitleg pagina ‘Brief aan Raad van State‘.


Antwoord minderjarige Enige Erfgenaam aan ‘ontvanger’ (belastingdienst)
Je gebruikt dezelfde ‘Brief aan de ontvanger (1)’ als die je voor jezelf gebruikt met onderstaand onderscheid:
In de ‘Brief aan de ontvanger (1)’ staat een verwijzing dat als bijlage ook kopie brief naar Raad van State is bijgesloten. Minderjarige Enige Erfgenamen sturen echter niet de brief naar Raad van State. Aan de ‘Brief aan de ontvanger (1)’, vanuit het kind aan de ontvanger (belastingdienst), mag / mogen de ouder(s) een kopie van hun brief aan Raad van State toevoegen. Daarnaast voegt de minderjarige Enige Erfgenaam een kopie van pagina 6/8 van het Algemeen Volmacht van henzelf als bijlage toe. In de ‘Brief aan de ontvanger (1)’ van het kind, in de alinea met de verwijzing naar de brief aan de Raad van State, toevoegen: “brief van mijn ouder(s) aan RvS”.


Heeft u een brief van de Ontvanger (Belastingdienst) gekregen waarin de Ontvanger de inhoudelijke aanwijzingen uit de ‘Brief aan ontvanger (1)’ negeert?

Stuur de ‘Brief aan ontvanger (2)‘ naar de afzender zich noemende: de Ontvanger.

Verstuur de ‘Brief aan ontvanger (2)’ als brievenbuspakketje (of aangetekend: zie de Menu pagina ‘Verzendadres documenten‘) met track en trace verzendcode. Je kunt deze verzendcode weer vermelden in je Diplomatiek paspoort.


Uitleg van de gebruikte kleuren in antwoordbrief 2
In antwoordbrief 2 worden de kleuren rood, groen, en blauw gebruikt. De kleuren hebben de volgende betekenis:
– Rood staat voor de zaken, die te maken hebben met je geboorte Trust nalatenschap, Mijn TrustBelastingdienst en hebben betrekking op geboorterecht: privaat levende mens recht.
– Groen staat voor de Enige Erfgenaam, de levende mens van vlees en bloed, autonoom en authentiek, en niet politiek.
– Blauw staat voor Mijn Belastingdienst en betreft burgerrecht: voor zowel particulier als zakelijk.Fotovoorbeelden antwoordbrief naar MijnTrustBelastingdienst


De Ontvanger’ dient de Algemene volmacht te bekrachtigen, de individuele geboorte trust af te wikkelen en MijnTrustbelastingdienst te activeren. MijnBelastingdienst is burger recht: particulier en zakelijk. MijnTrustbelastingdienst is geboorte recht: privaat mensen recht.


Ruling
1. Zoals eerder reeds aangestipt, het Ministerie van Financiën is het adres waar de (Trust)Belastingdienst, de ontvangen Erfrechtelijke documenten intern naar dient door te geleiden, zodat deze door het directoraat generaal Belastingdienst, gelegaliseerd worden, alsook het, door de Enige Erfgenaam, afgegeven mandaat dient intern inhoudelijk te worden beoordeeld en bekrachtigd.
2. Dit is wat je dient te antwoorden als de Belastingdienst vraagt wat nu de bedoeling is.
3. De Enige Erfgenaam bereddert de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap, geheel zelfstandig.
4. Omdat het gehele rechtssysteem door de mand en in het water is gevallen, dient de Enige Erfgenaam autonoom, iedere procedurele stap en vervolgstap aan te kunnen geven.
5. Daarom stuur je de erfrechtelijke VBA documenten set, inclusief het exoneratie arrest van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM), éérst naar de Directeur TrustBelastingdienst en pas als deze laat informeren wat de bedoeling is, verleen je de aanwijzing aan de TrustBelastingdienst, dat de Erfrechtelijke documenten intern naar het directoraat generaal dienen te worden doorgeleid.
6. Doe niets telefonisch.
7. Strafbare Capitis Diminutio Maxima racketeering wordt door de Enige Erfgenaam zelfstandig geschikt met een CQV.LLC schikkingsdocument, waarmee de Enige Erfgenaam, eenzijdig, de hoofdsom van de compensatie, vaststelt en aan de derde partijen zonder erfrecht, oplegt.
8. Aanklachten voor de maritieme rechtbanken tegen de Enige Erfgenaam, dienen door maritieme rechters niet-ontvankelijk te worden verklaard.
9. De Capitis Diminutio Maxima handel met voorkennis vernietigt de rechtmatigheid van afgesloten (schuld)overeenkomsten, dwangvorderingen en gerechtelijke vonnissen.

#no_consent_capitis_diminutio_maxima


Wat als de TrustBelastingdienst NIET antwoordt?

Als je geen respons van de TrustBelastingdienst ontvangt, hoef je verder niets te doen: jouw Erfrechtelijke documenten zijn bezorgd bij de TrustBelastingdienst en de afwikkeling van de activatie is ingezet.

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...