1. De Staatsschuld is niet de schuld van de geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, maar het zijn de erfrechtelijke vorderingen die de Staat áán de per stirpes Enige Erfgenamen heeft.
2. Echter: omdat de batige! (Rente op rente) individuele geboorte Trusts, een politiek top geheim waren, heeft de politiek generaties lang, niets anders dan schaarsteleugens en schuld en schade miscreaties ten koste van en voor rekening van de Enige Erfgenaam voortgebracht.
3. Volgens de vermeende staatsschuld – meter, bedraagt de erfrechtelijke voorziening € 45.119,– per inwoner van het grondgebied.
4. Dit getal bevat een indicatie voor de looptijd dat de volledige afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust duurt.
5. De Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening is in de Erfrechtelijke documenten, vastgesteld op € 2.500,– per maand, overbrugging tot het private wealth management trustvemogen beheer van de volledige afwikkeling.
6. De looptijd van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening ad €2.500,– per maand werd in 2020 gesteld op plm. 11 maanden. Inmiddels (2021) is gebleken dat, voor zover wij weten, nog niemand de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening ontvangt. De looptijd is dus nog zelfs niet gestart.
7. In die 11 maanden zou de gevolmachtigde TrustBelastingdienst fondsbeheerder met de overige fondsbeheerders tot een eindafrekening moeten komen.
8. Omdat de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trusts onder valse voorwendselen en met voorkennis, ten voordele van de fondsbeheerders onderling zijn verhandeld dient er een schikkingsbedrag vrij te worden gemaakt welke als afgezonderd privaat vermogen (APV) in private wealth management niet-politiek met de per stirpes Enige Erfgenaam wordt ingericht en beheerd.
9. De per stirpes Enige Erfgenaam is niet de enig aandeelhouder van een bedrijf, maar de Enige Erfgenaam van de overledene waarop de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trusts werden gevestigd.
10. Het feit dat de Staat met zijn activistische aandeelhouders trustfondsen belegt, die naar de geboorteakte van de per stirpes Enige Erfgenaam herleidbaar zijn, betekent nu niet dat de per stirpes Enige Erfgenaam een bedrijf of (natuurlijke) rechtspersoon is.
11. De geboorte Trust nalatenschap portefeuille dient inderdaad liquide te worden gemaakt.
12. De per stirpes Enige Erfgenaam heeft de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt.
13. Rendements aanspraken van de Fondsbeheerders dienen te worden vereffend.
14. De per stirpes Enige Erfgenaam verenigt zich met het afgezonderde private trustvermogensdeel middels een geloofwaardige exitstrategie.
15. Het private trustvermogensdeel wordt niet-politiek beheerd.
16. De politiek is een activiteit van een vereniging met een besloten karakter, waarvan niemand tot lidmaatschap gehouden is.
17. De kerntaak van de besloten politieke ledenvereniging is, het genereren van royalties voor de vermeende koninklijke, familiebedrijven.
18. De directe afstammingslijnen worden aan de vermeende koningen toegeschreven, terwijl de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen gevestigd is op de onbetwistbare afstamming van de levend geboren Enige Erfgenaam en van zijn/haar erflater-placenta.
19. Het Vaticaan is de trustor / eigenaar van alle trusts en assets en maakt via koningshuis en staatshoofd constructies, aanspraak op huid en haar ziel en geest van deper stirpes Enige Erfgenaam.
20. De rol van de Jezuieten en de Cestui Que Vie trusts is in de Teutonic Order gegrondvest.
21. Het kastensysteem is erop gericht om de politieke schaarsteleugens en gewetenloze schuld en schade miscreaties te prolongeren.
22. Een nalatenschap kan Zuiver worden aanvaard, of Beneficiair of verworpen.
23. De soeverein procedure is geheel in lijn met de strategie van de soevereine staat, het Vaticaan: er alles aan doen dat de per stirpes Enige Erfgenaam zich vol walging van de trust fondsbeheerders afkeert en dus de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap verwerpt, zodat kerk, koning en staat, de enige eigenaren blijven.
24. Ondertussen leert de kerk de per stirpes Enige Erfgenaam om ‘gelovig’ zijn of haar ogen te sluiten en zijn of haar feitelijke bevoegdheid uit handen te geven aan de politieke charlatans die onder auspiciën van het Vaticaan, acteren.
25. De politiek handelt volledig op oorlogsproductiviteit. Er worden crises ontworpen om de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen met een nood of herstelfonds ’te hulp’ te schieten. Dat nood of herstelfonds dat zich vult met trust liquiditeit, waarmee een politiek echelon wordt gevormd dat op welhaast religieuze wijze de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen in de schaarsteleugens gijzelt.
26. De corona covid-19 crisis is industriële oorlogsproductiviteit maar dan met 5G mindcontrol en giftige injecties.
27. De testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trusts die niet-afgewikkeld ronddrijven op de zee van de (beurs)handel, moeten namelijk persé nu geconfiskeerd worden en voor altijd van de rechtmatige per stirpes Erfgenaam afgescheiden blijven door vermeende ziekte en giftige dodelijke injecties.
28. Beleggingscorporatisme en winstbeogende fondsbeheerders drijven carrousselhandel waarbij de mensheid en de natuur volledig buiten spel zijn gezet.
29. Transhumanisme, communisme, ontworteling en dwang worden ingezet om de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de per stirpes Enige Erfgenaam te vervreemden.
30. De Enige Erfgenaam wordt ingesponnen in een web van informed consent dat moet resulteren in verwerping van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
31. De per stirpes Enige Erfgenaam aanvaardt beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving en stuit en corrigeert daarmee de maritieme ‘dood en verloren op zee’ presumptie, die ten grondslag ligt aan alle mensenrechtenschendingen en exoneraties / aansprakelijkheid ontduikingen, welke de staatsbedrijven en fondsbeheerders, tot in het absurde, onderling afspreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...