VERKLARING offline gaan van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website op 13 April 2021
Scroll voor update(s) naar beneden in de tekst of lees (opnieuw) de gehele tekst: de website staat sinds 2 Juni 2021 weer online.

Als gevolg van voortschrijdend inzicht en waarnemingen op de website van de Erfrechtelijke documenten hebben ik en de ambassadeurs die aanwezig waren bij de Zoom meeting van dinsdag 13 April 2021 hun rol als officieel genoemde ambassadeurs van elkaar overlappende cirkels, neergelegd.

De directe aanleiding daarvoor is de INBEDDING van de Erfrechtelijke documenten op de website HRK. Wij kunnen en willen ons niet verenigen met die INBEDDING.

Wij hebben de maker (de maker is niet de bron van de informatie!) van de Erfrechtelijke documenten meerdere keren onze zorgen gemeld. Helaas heeft de maker deze naast zich neergelegd: wat vanzelfsprekend ‘zijn’ goed recht is als maker. De Erfrechtelijke documenten zijn tenslotte ‘zijn’ intellectueel eigendom (de maker is niet de bron van de informatie): en daar willen wij niet aan tornen. Ook hebben wij niks van doen met ‘zijn’ beslissingen. Wij hebben kunnen waarnemen en signaleren, en hebben herhaaldelijk melding gemaakt van wat we waarnamen en signaleerden.

In de facebook beheerdersgroep (messenger) die bestond uit VZ, MJ, en ikzelf is veel besproken geweest: ik kan daar vanzelfsprekend geen mededelingen van doen vanuit privacy overwegingen. Screens en de volledige facebook beheerdersgroep (messenger) houd ik beschikbaar.

Het ‘blamen en shamen’ wat nu plaatsvindt aan de kant van VZ gaan wij niet opvolgen. Wij laten ons niet uitlokken daartoe.

Wel hebben wij besloten, daar waar sprake is van ‘blamen en shamen’, om fictie teksten met bewijzen te ontkrachten voor zover deze bewijzen AL openbaar staan. En het is vanzelfsprekend ons geboorterecht om vanuit eigen getuigenis mee te delen: wij zijn autonome zelfstandig onafhankelijk nadenkende en voelende Enige Erfgenamen die betrouwbaarheid bieden.

Verder ten overvloede heb ik richting VZ gecommuniceerd dat ik geen toestemming geef voor het gebruiken van mijn creatief eigendom van mijn video’s en teksten over de Erfrechtelijke documenten. De websites die mijn video’s en teksten hebben overgenomen, hebben dat zonder mijn toestemming gedaan. Ik, en de ambassadeurs, respecteren het intellectueel eigendom van de maker (de maker is niet de bron van de informatie) van de Erfrechtelijke documenten, en ontvangen graag het zelfde respect van ‘hem’ én de benoemde minister van BUIT-en-landse zaken en de benoemde Regent Emerald Covenant Sacred Law of One terug. Wij vragen dan ook om een rectificatie van de beschuldigende teksten die uitgegaan zijn van Bossmaker / Ronald Heister (minister van BUIT-en-landse zaken), en Vincent Zegel (pseudoniem) de maker (de maker is niet de bron van de informatie) van de Erfrechtelijke documenten. Met name in de (Telegram) groepen van Bossmaker / Ronald Heister worden mijn / ons creatief materiaal gebruikt! De 3 officiële facebook groepen met de namen ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ (1) en ‘Geboorte Trust Nederland en België’ (2 en 3) waren niet de facebook groepen van VZ, maar mijn facebook groepen: ik was daar initiator en creatief maker van en faciliteerde met deze facebook groepen het verder brengen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten!

De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten bieden je een schat aan erfrechtelijke informatie vanuit jouw rechten als levende mens van vlees en bloed.

Wat onzuiver voelt voor ons is de hierboven genoemde INBEDDING waar wij ons niet mee willen en kunnen verbinden.

De informatie met betrekking tot erfrecht en de geboorte Trust nalatenschap is gewoon te vinden op het internet: de informatie is gevonden, niet ontsloten door VZ. De woorden geboorte Trust en Enige Erfgenaam / Enige Erfgenamen kunnen natuurlijk niet in beslag genomen worden door middel van copyright, want dat zijn gewoon bestaande woorden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woord ‘bestaansgeld’: dat is een nieuw ontsloten woord door Astrid van Triet. Ook op het woord ‘bestaansgeld’ ligt overigens geen copyright hoor: het woord is ontsloten vanuit de Universele bewustzijnslaag. En dat wat Universeel is, kun je vanzelfsprekend niet in beslag nemen / naar je toe graaien door middel van copyright.

Dankjewel voor jullie vertrouwen in ons

Wij hebben de Erfrechtelijke documenten vanuit ware liefde voor de maker Vincent Zegel (pseudoniem), en de documenten zelf, verder gebracht. Het verder brengen en ondersteunen van Enige Erfgenamen bij het invullen en versturen ervan stopt hier en nu.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor (*4-1-1964 †30-12-2022 voor altijd in onze herinnering lieve Lars)
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: de tutorial website, de foto voorbeelden, de instructie video’s, en de teksten over de Erfrechtelijke documenten vanuit mij komen NIET meer terug.
(Lees de update hieronder: de website staat weer online als vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy.)


Aanvullende uitleg en voortschrijdend inzicht update woensdag 2 juni 2021
Inmiddels weet ik uit betrouwbare bron dat VZ mensen waarschuwt voor contact met mij en mensen zelfs vraagt geen contact (meer) met mij te onderhouden. Dat is toepassen van manipulatie technieken en veroorzaken van ‘verdeel en heers’ onder Enige Erfgenamen, en dit vraagt om nadere uitleg van mijn kant.

Op een goed moment sprak VZ mij in de facebook beheerders-chat (messenger) aan vanwege een gearrangeerd document gemaakt door een Enige Erfgenaam. VZ liet mij weten zich terug te trekken uit de derde facebook groep (Geboorte Trust Nederland en Belgie) en van websites, waar arrangeur schrijvers een platform kregen (VZ had het gearrangeerde document goed bevonden) en ik had er geen erg in op de website te vermelden dat het gearrangeerde document niet van de hand van VZ was. Ik heb VZ direct gevraagd wat te doen en daarop kreeg ik geen direct antwoord. Daarop besloot ik zelf een aanmerking te maken bij het gearrangeerde document dat het niet van de hand van VZ was, maar van een Enige Erfgenaam. Op de vragen of VZ zich ging terug trekken uit de facebook groep en van de website kreeg ik als antwoord dat dat inderdaad zo was. Daarop vroeg ik VZ hoe VZ dan kon garanderen dat ik de officiële tutorial website volledig update kon houden. Die vraag werd op mijn bord gelegd hoe ik dat kon garanderen. Tijdens deze chat-uitwisseling ontving ik in facebook messenger een screen van iemand van een mail van Bossmaker aan zijn leden dat er instructie video’s gingen komen, fotovoorbeelden, en groepjes voor uitleg (dat laatste was tot dan toe steeds ‘not done’ geweest bij VZ uit privacy overwegingen en feit dat afwikkeling van de activatie een private aangelegenheid is). (Enige tijd later volgde een tweede mail naar de betalende leden van BM met eenzelfde aankondiging.) Ik vroeg aan VZ hoe het kon dat Bossmaker met dit alles ging komen, terwijl dat er AL was en wel openbaar vrijelijk beschikbaar. Op deze vraag kreeg ik geen rechtstreeks antwoord en het gesprek via de chat werd steeds grimmiger. Meer en meer kreeg ik het gevoel dat de communicatie niet transparant was en dat er een agenda speelde. Deze communicatie met VZ heb ik veilig gesteld in de facebook messenger beheerderders-chat. Er zijn 2 getuigen van deze communicatie: te weten de mede beheerder en degene met wie ik precies op dat moment telefonisch in gesprek was. Enige tijd later blokte Monique Klinkert mij: zij blokte dus de initiator en creatief maker van 1) de derde zelfstudie facebook groep (die op dat moment zo’n 1300 leden had) en 2) de – website. Voor mij een volgend signaal dat er achter mijn rug om een agenda uitgerold werd. Op de actie van MK heb ik haar uit de zelfstudie facebook groep verwijderd en geblokt voor de facebook groep. De volgende dag merkte ik op dat VZ mijn handeling ongedaan had gemaakt en haar weer had toegevoegd. Dit alles in mijn facebook groep: de derde facebook groep als ondersteuning voor de Enige Erfgenamen. Dit alles was voor mij de aanleiding om VZ uit de derde facebook groep te verwijderen en te blokken voor de facebook groep (ik blokte niet zijn persoonlijk account: VZ ontvriendde mij en even later blokte VZ mij, en VZ blokte eenieder die zich positief uitliet over mij en/of vragen stelde/stelt), en de naam van de facebook groep te wijzigen naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en een paar dagen daarna met een aantal Enige Erfgenamen een verklaring te schrijven, en te posten in voornoemde facebook groep.

Ik geef hierboven in het kort weer wat de aanleiding was van mijn handelen met betrekking tot de zelfstudie facebook groep en de -website.

Het verloop van het ‘poef’ zeggen van de eerste facebook groep met meer dan 5000 leden en de tweede met meer dan 3000 leden vind je via deze link (scroll naar beneden op de pagina). Je leest daar ook over het verloop van de derde facebook groep.

Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder. Mijn verzoek om mijn creatief eigendom niet te gebruiken werd in de wind geslagen: er verscheen op HRK een link naar archive.org waar de officiële tutorial (zonder mijn medeweten) gearchiveerd was met de tekst dat VZ zelf uren en maanden gewerkt had aan de officiële tutorial website. Nee hoor: zowel de opzet en inrichting van de zelfstudie facebook groepen als de zelfstudie officiële tutorial website waren mijn time equity! VZ was echter wél volledig op de hoogte, want voordat ik de zelfstudie officiële tutorial website heb ingericht op een subdomein van mijn hoofddomein én een SSL certificaat besteld en betaald, en geïnstalleerd heb, had ik hierover overleg met VZ. VZ vond de naam van de officiële tutorial website geboortetrust.hetbewustepad.nl fantastisch. De link naar de tutorial website plaatste VZ op elke pagina van HRK. Zo versterkten beide websites elkaar en ze vulden elkaar aan. Wat ik hiervoor schrijf, is terug te zien op de instructie video’s.

De Nederlandstalige documenten zijn niet meer vrijelijk beschikbaar via HRK maar vertaald naar het Engels tegen betaling van een lidmaatschap (100,00euro) en registratie inclusief een NDA (geheimhoudingsverklaring), en er is zelfs een houdbaarheidsdatum op de Nederlandstalige documenten gezet: wat nonsens is, want ook de documenten uit 2018 zijn gewoon bruikbaar. Bossmaker kondigt al enige tijd aan dat er uitleg via een kenniscentrum gaat komen voor betalende leden. Wat ik half April 2021 aan voelde komen, vindt nu plaats: AL hetgeen dat eerder vrijelijk openbaar beschikbaar was, staat nu achter een betaalmuur. Daarom was er voor mij geen plaats meer, want ik kon en kan met deze in beslagname niet akkoord gaan. Ik kon en kan (en wil) niet akkoord gaan met een ‘minister’ die beweert dat je het niet gaat redden zonder fysiek goud of zilver, en angst aanwakkert voor het ineen storten van huidige (geld)systemen (terwijl daar AL jaren een antwoord op gegeven is, maar dit antwoord ligt bij BM in uitgestoten staat). Dit gedrag is van het tekortenparadigma: dat wat vrijelijk openbaar beschikbaar was in beslag nemen en achter een betaalmuur zetten. De Nederlandstalige documenten worden breed gedeeld door mensen via facebook messenger en Telegram groepen, en andere (meer privé) kanalen: dit gebeurt volledig onafhankelijk van mij en was ál volop gaande voordat deze website weer online kwam. Mensen zijn bang geworden voor represailles van de maker (de maker is niet de bron van de informatie) van de documenten én Bossmaker. Mensen zijn bang verraden te worden. En mensen worden aangezet om te verraden en doen dat ook (dat kan vanzelfsprekend alleen als mensen dat toelaten). Deze sfeer is rondom de documenten gecreëerd door VZ en BM. Ik heb informatie die ik hier niet delen kan, vanwege wat ik hiervoor schrijf, uit bescherming naar degenen die mij informatie aanreiken.

Eergister werd ik via facebook messenger geïnformeerd dat op Dropbox (update november 2021: je vindt de documenten nu via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen) alle Nederlandstalige documenten én fotovoorbeelden staan: ik kreeg de link aangereikt van iemand, die op Telegram aanwezig is (ikzelf ben niet aanwezig op Telegram en diegene had een facebook account aangemaakt om mij te kunnen informeren via facebook messenger). Ik deel de Nederlandstalige documenten NIET, ik verwijs naar de Dropbox link. En omdat de Nederlandstalige documenten nu weer openbaar te vinden zijn, heb ik besloten de informatie die AL vrijelijk openbaar beschikbaar was op deze officiële tutorial website weer vrijelijk openbaar beschikbaar te maken. De Nederlandstalige documenten zijn volledig origineel en onveranderd.

De zelfstudie facebook groep én de officiële zelfstudie turorial website waren de EERSTE platforms waarop een volledig overzicht van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten én foto voorbeelden, met ondersteunende artikelen, getoond werden: volgens het legale copyright-recht geeft dit zelfs rechten. Vincent Zegel (pseudoniem) wekt de indruk dat de documenten gestolen zijn, er volledig aan voorbij gaand dat ik mij 7 maanden 24/7 belangeloos ingezet heb om de Erfrechtelijke documenten verder te brengen: vanuit mijn innerlijke waarden, moraal en ethiek kan ik zeggen dat er niets gestolen is (de naam van de maker (let op: de maker is niet de bron van de informatie) van de Erfrechtelijke documenten wordt op deze website genoemd) én er is niets aan het oog onttrokken: integendeel, dat is wat BM doet met alles achter een betaalmuur én geheimhoudingsverklaring te zetten ter bescherming van zijn verdienmodel. Op deze website wordt ALLE informatie vrijelijk, openbaar en transparant beschikbaar gesteld. Vanuit ‘God’s Wetten’ kunnen we begrijpen dat een levend mens van vlees en bloed binnen het private domein geen copyright kent en toegang vrijelijk beschikbaar houdt.

Van belang is het publieke domein te onderscheiden van het private, en doorleefd te begrijpen (en er naar te handelen) welke informatie je deelt openbaar en welke in privaat: niet alle informatie kán openbaar gedeeld worden als het gaat om de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap vanwege het private karakter. Dat wil niet zeggen dat er over deze gevoelige informatie niet gesproken mag worden, het wil zeggen dat je uiterst zorgvuldig bent in het kiezen waar en met wie je deze informatie deelt.

Vanzelfsprekend gaat er nog steeds grote dank uit naar de maker, die niet de bron is van de informatie, van de Nederlandstalige documenten (de Nederlandstalige documenten waren AL vertaald naar het Engels en Duits, en ook deze vind je op Dropbox. Update november 2021: je vindt de documenten nu via de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen).

Uit dankbaarheid naar VZ toe heb ik in de facebook groep destijds aanwezigen uitgenodigd financiële waarde ering te laten stromen naar VZ en vele aanwezigen hebben daar gehoor aan gegeven.

Inmiddels zien we meer en meer teksten uit het werk van Ashayana Deane opgenomen (gekopieerd) worden in teksten op HRK en zelfs in de documenten. Daarnaast weten we nu dat de informatie met betrekking tot erfrecht en de geboorte Trust nalatenschap gewoon te vinden is op het internet: de informatie is gevonden, niet ontsloten door VZ. De vraag rijst dan ook in hoeverre de Erfrechtelijke documenten én / of de huidige teksten in essentie ORIGINEEL en OORSPRONKELIJK zijn, waargenomen vanuit ‘God’s Wetten’.


Alles wat ik hierboven schrijf, kan ik ondersteunen met print screens en veilig gestelde communicatie via facebook messenger.


Onderbouwing van het statement dat VZ niet de bron is van de informatie in de Erfrechtelijke documenten

1. Op de pagina ‘Geboorte In Trust‘ vind je onderbouwingen voor het feit dat jij en ik de erfgenamen zijn van God en dat oorspronkelijk erfrecht beschreven staat in de Bijbel. Op voornoemde pagina vind je een aantal quotes uit de Bijbel, die verwijzen naar jou en mij als erfgenaam. Er zijn er meerderen.
2. Op de pagina ‘Geboorte In Trust‘, en overigen (linken via voornoemde pagina), vind je onderbouwingen met betrekking tot de geboorteakte, de natuurlijk persoon, de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, en de algemene wetenschap van de inbeslagname van de geboorte Trust en hoe de inbeslagname te corrigeren. Velen getuigen van deze informatie middels vrijelijk beschikbare video’s, facebook pagina’s, websites met informatie achter een geheimhoudingsverklaring, documenten op scribt.com.
3. Op de pagina ‘Geboorte In Trust‘ vind je de tekst dat jij en ik erfgenamen zijn van de placenta ofwel de tweede geborene. Onderbouwing van dit statement vind je terug in het Oude Testament, andere Heilige Geschriften en bewerkingen daarvan onder andere door Murray MA. ‘The bundle of life’ 1930;3:65–73, het boek ‘Power of Shakti‘ geschreven door Padma Aon Prakasha, die ik in de jaren 2005-2007 een aantal keren persoonlijk ontmoet heb, het werk van Kurtis R. Kallenbach en zijn cloud link (je kunt best beginnen met ‘Darwin meets God‘) en audio’s, en het werk van mijzelf .


Als je tot hier gekomen bent met lezen, nodig ik je uit bij het begin te beginnen op deze website en het stuk ‘Welkom Levende Mens‘ te lezen. Welkom!


Update Zaterdag 30 oktober 2021
Nu RH van Boss/maker zijn ware kleuren heeft laten zien, kunnen degenen die een geheimhoudingsverklaring ondertekend hebben weer vrij-uit adem halen.

Precies voor deze ware kleuren waarschuwde ik nog voordat de in beslagname door BM een feit was
Mensen, die aanwezig waren / zijn op het Kenniscentrum van BM wéten dat er via het Kenniscentrum GEEN nieuwe informatie rondom de documenten dan wel de fase 1 en zogenaamde fase 2 gedeeld werd: ALLES was er AL, maar na de inbeslagname door BM achter een betaalmuur en geheimhoudingsverklaring. Er waren GEEN nieuwe documenten: een AANTAL Nederlandstalige documenten werden vertaald naar het Engels (deze waren voor een belangrijk deel AL vertaald naar het Engels en naar het Duits) en de layout werd hier en daar wat gewijzigd. Er waren vóór de inbeslagname méér documenten beschikbaar dan via BM aangeboden werd: en deze zijn nog steeds vrijelijk beschikbaar, en meer.

Voor anderen houdt de breuk met BM in dat ze wel heel diep moeten gaan om de leugens en bedrog, smaad en laster naar mij toe en degenen die direct om mij heen staan, onder ogen te komen
Volharden in de leugens en bedrog, smaad en laster lijkt! dan gemakkelijker. Maar is het niet!

Voor Vincent Zegel (pseudoniem) is dit een mooi moment om schoon schip te maken en de leugens en het bedrog, en de smaad en laster te erkennen, oprechte excuses aan te bieden, zich kenbaar te maken, en in gelijkwaardigheid te gaan co-creëren. Vooralsnog lijkt VZ hier niet voor te kiezen: VZ volhardt in leugens en bedrog, smaad en laster, en schenden van privacy. En inmiddels vraag VZ zelf veel geld voor de documenten.

Update oktober 2022
In augustus 2022 deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) als gevolg van diepgaand onderzoek een essentiële ontdekking met betrekking tot de onderbouwing dat iedere per stirpes Enige Erfgenaam recht zou hebben op een jaarlijkse uitkering uit de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap vanaf zijn of haar 18de levensjaar omdat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen per jaar zou ontvangen vanuit haar testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap en dat naar afkomst en geboorte geen onderscheid gemaakt mag worden (UVRM): je weet nu uit bovenstaande dat prinses Amalia vanaf haar 18de levensjaar 1,5miljoen uitkering / bezoldiging op jaarbasis zou gaan ontvangen uit de Staatskas. Ze heeft deze overigens geweigerd. Daarnaast kreeg HRM in mei van dit jaar een bevestiging van de essentiële ontdekking met betrekking tot de rechtskeuze die van toepassing is op de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten. Deze ontdekkingen leidden tot voortschrijdend inzicht en het diepgaande noodzakelijke besluit om de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten te corrigeren en aan te vullen.

Lees meer op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.

Update mei 2023
Meer en meer wordt duidelijk dat de kennis, die VZ gebruikt al eerder gevonden is. Zo zijn de meer dan 6000 canons én de 12 presumpties van het Romeins Hof bedacht door Frank O’Collins ten behoeve van zijn vereniging / Trust UCADIA. Lees hier meer over op de pagina ‘Nieuwsberichten‘.

Update: 10 juni 2024
Op de facebook pagina van Vincent Zegel (Mirthe Sleper) is te lezen dat het publieke domein van de Hoge Raad van de Kinderen Non Public en de webwinkel thans gesloten zijn wegen Beneficiair AHB Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid. Verder laat Mirthe weten dat er géén documenten meer naar de Koning dienen te worden verzonden. Daarnaast schrijft ze dat Beneficiairs AHB de gemeentelijke legale BRP entiteit, waarvoor gebruikelijke betalingsverplichtingen gelden, uiteraard naar allerbeste vermogen blijven beredderen, schikken en voldoen. Ze ondertekent met Hoge Raad van de Kinderen Non Public Vincent Zegel Aequitas Equity Ethios Ordinaal Definitor en schrijft ze dat Mirthe de publieke rechtspersoonlijkheid van de gehavende coöperatie, wegens het plotse vertrek van de beide medebestuursleden zonder overdracht van de bescheiden behorend bij hun bestuursfuncties (respectievelijk de penningmeester en de secretaris), sedert februari 2023, verder zal ontvlechten. Het e-mailadres bureau@vincentzegel.nl is vervallen. Volgens Mirthe zullen er géén HRK SAC producties meer geleverd worden. Een volger van VZ schrijft onder een openbare post op facebook “Heb aardig bedrag aan documenten gekocht en ingevuld verstuurd, enkel onder dwang van een drammer… en altijd tegen mijn zin… zonder dat ik er echt in geloofde… […] De cjib en (wegen)belastingen bleven wel komen… dus op dat gebied zakte mijn vertrouwen wel weg. Enkel bij een individuele boa of agent kan deze materie wel van pas komen. VZ was al ruim een jaar aan het tijdrekken met honderden loze nietszegende berichten, enkel een tiental harde kern bleven nog hartjes of 🙏 geven… ze geloven dat de koning ze komt redden. Ze kon niet langer meer tijdrekken en maakt zich er met een smoesje uit de voeten… met anderen altijd de schuld gevend om het gezichtsverlies te besparen.”

Lees de ‘Verklaring’ er nog eens op na en volg de geldstromen.
Bestudeer ook de pagina ‘Q&A‘ van deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial.


Welkom bij het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma waar leugens en bedrog, smaad en laster, én verdienmodellen over het hoofd van Enige Erfgenamen NIET ondersteund worden.

Waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid

Onwaarheden kunnen niet meegenomen worden naar het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma

Er is altijd een weg terug na het op regelmatige basis verspreiden van leugens en bedrog, smaad en laster, door oprechte excuses aan te bieden en je gedrag te corrigeren door volledig in de waarheid te gaan staan. Het vraagt introspectie en moed: maar waarheid leven, maakt het leven en samen leven zoveel eenvoudiger én waarachtiger.

Wij co-creëren in elkaar overlappende cirkels van gelijkwaardigheid en bieden een veilig betrouwbaar integer fundament
De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) zijn niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en de initiators van de HRM geven géén lezingen, omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via de online zelfstudie Academy!Op 18 november 2021 deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) haar uitspraak
De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is een geheel autonoom orgaan: je kunt over haar, en haar uitspraken en verdere taken, lezen op haar website Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).


Mensenkind(eren)

Het woord Mensenkind(eren) komt in de Bijbel veelvuldig voor en ieder Mensenkind heeft Mensenrechten
Jij en ik zijn levende Mensenkinderen van God – the One Creator. Het geboorterecht van ieder Mensenkind is vrij en onbelast(end) (be)staan.

Psalmen 36:8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de Mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.

Ezechiël 2:1 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, en Ik zal met u spreken.

Bron: Boek van Daniel Van de King James Version van de Bijbel

De 30 UVRM Mensenrechten vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en in je Diplomatiek paspoort.
De werkwijze van inlichtingendiensten wordt helder zichtbaar in de documentaire over het leven van Aaron Swartz
Aaron Swartz, een jonge vent voorvechter voor een vrij internet en vrije informatie voorziening voor eenieder toegankelijk. Hij ontsloot de toegang tot documenten voor één ieder toegankelijk. Er werd een zaak GEMAAKT, een verhaal GESPONNEN… en dat maakte hem kapot.

Velen zien in de slangenkuil rondom de Erfrechtelijke documenten de hand van de ‘overheid’: velen sturen me facebook messenger berichtjes en mails met vermelding van hun zorgen hieromtrent. Ik weet het niet. Het kán!