Eerstvolgende Webinar in het private domein
In de maanden mei tot en met oktober geen Webinars met Thema.
NU ook een Webinar met het Thema ‘Introductie: autonoom handelen VANUIT de Erfrechtelijke documenten‘.
Zie de Agenda voor het volledige overzicht van de Webinars.
Let op: in de maanden mei, juni, juli, augustus, september, en oktober geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en het in private forum op de hoogte.

Webinar uitwisseling via Zoom in het private domein

Een Webinar uitwisseling vindt plaats via Zoom in het private domein en word je VANUIT de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, die vrijelijk beschikbaar zijn, aangereikt. Een Webinar uitwisseling duurt maximaal 2 uur. Ze zijn bedoeld voor degenen die de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten via de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) verstuurd hebben en studeren via deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial website. Een uur voordat de Webinar uitwisseling begint ontvang je een uitnodigingslink via mail.

Je dient tijdens de Webinar uitwisseling zichtbaar aanwezig te zijn: dit houdt in dat je je video gedurende de Webinar uitwisseling aanzet.

We beginnen met maximaal 20 aanwezigen per Webinar uitwisseling. De Thema’s worden regelmatig opnieuw ingepland: houdt de Agenda maar in de gaten.

Er is nu ook een Introductie Webinar uitwisseling: zie de Agenda voor meer informatie.

Aanmelden voor de Webinar uitwisseling in het private domein

Je kunt je aanmelden voor een Webinar uitwisseling door een mailtje te sturen naar info@hetbewustepad.nl. De donatie / gift (schenking) c.q. compensatie voor een Webinar uitwisseling is euro 5,00 vooraf te voldoen: gegevens om te doneren c.q. compenseren, ontvang je na aanmelding per mail. Je aanmelding voor aanwezigheid is definitief na overmaking van de donatie / gift (schenking) c.q. compensatie. Vermeldt bij je donatie / gift (schenking) c.q. compensatie ajb de naam van degene die zich aangemeld heeft als deze niet dezelfde is.

Indien je aanwezig bent in de Private Educatieve leeromgeving en studiegroep ‘Geboorte Trust’ zijn de Webinar uitwisselingen inclusief. Vooraf aanmelden is wel nodig, zodat je een uur voordat de Webinar uitwisseling begint een uitnodigingslink ontvangt via de mail.

Er vindt geen restitutie plaats van je donatie / gift (schenking) c.q. compensatie als je
1. om de 1 of andere reden niet aanwezig bent bij een Webinar;
2. je afmeldt na doneren c.q. compenseren;
3. je doneert c.q. compenseert dagen nadat je je hebt aangemeld en in de tussentijd de Webinar is vol gepland. Zodra een Webinar uitwisseling is vol gepland, informeer ik de lopende aanmeldingen, echter het kan gebeuren dat jouw donatie / gift (schenking) c.q. compensatie en mijn mail elkaar kruisen.
In deze situaties blijft je donatie / gift (schenking) c.q. compensatie staan voor aanwezigheid bij een Webinar uitwisseling naar keuze. Thema’s worden regelmatig opnieuw ingepland. Communicatie over data van nieuw ingeplande Webinars gaan via deze pagina en de Nieuwsbrief of -flits.

De bevestiging van aanwezigheid is niet overdraagbaar en de Webinar uitwisselingen worden niet opgenomen: ze worden ten slotte aangereikt in het private domein en niet in het publieke.

Over de donatie / gift (schenking) c.q. compensatie
Een Webinar is een private, niet-commerciele en niet-politieke wederzijdse uitwisseling, waarvan een ondersteunende donatie / gift (schenking) c.q. compensatie in eer de expressie is.

Agenda

DatumTijdstipThema van de WebinarSprekerAanmelden
NU een Introductie Webinar ‘autonoom handelen VANUIT de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten’ voor mensen die nog niet / nauwelijks op de hoogte zijn van de testamentaire individuele CQV geboorte Trust en hoe deze tot stand komt, correctie van de DAS status, activeren van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap en de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, wat doet de HRM, waar vind je de documenten en hoe vul je ze in. Na dit 2uur durende Webinar kun je de verschillende richtingbedenkingen onderscheiden en een bewuste keuze maken welk pad je wilt gaan.

Dit Webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet eerder op de hoogte waren van onze websites en niet eerder op onze websites studeerden.
Grond onder de Erfrechtelijke documenten, onderbouwing van de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening, en de hoogte ervan
Ervaring met omgang (Trust)Belastingdienst en (gemeentelijke) belastingen:
1. Inleiding Belastingdienst is een ANBI-instelling: hoe gaat de Enige Erfgenaam daar mee om? Spreker:
2. Ervaringsverhaal aangifte Erfbelasting
3. Ervaring van een Enige Erfgenaam in omgaan met belastingaanslagen. Spreker:Wat zijn de implicaties van uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen (BRP)
Ervaringsverhalen toepassen Diplomatiek Paspoort in de praktijk en hoe je standing neemt en houdt als autonoom diplomaat
Ervaringsverhaal omgang CAK, CJIB, Gerechtsdeurwaarder, Ziekenfondsverzekering
Wat is de reden dat UCC, ZHO, (inschrijven bij) Common Law (Court), Live Life CLAIM, opzeggen machting besturen geen onderdeel zijn van het pad met de Erfrechtelijke documenten?
Wezenlijke monetaire hervorming
Wat is (de functie van) geld en wat is de tegenwaarde van geld.
Bestaanswaarde, toegevoegde waarde, eigenwaarde.
Sinds 2008 hebben we zicht op de wezenlijke monetaire hervorming VANUIT mensgerichtheid én de kennis VANUIT de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
Ervaring met omgang Leerplichtambtenaar
Wat staat er in de Motu Proprio van 11 juli 2013?
Agenda: datum en tijdstip, Thema van de Webinar, Zie voor aanmelden de informatie hierboven

Wat mensen mij laten weten na deelname aan een Webinar
“Wat ik vertelde in het Webinar dat ik zo dankbaar ben voor de vrijelijk beschikbare Academy Tutorial website meen ik ook echt! Je bent een pionier en ik kan niet eens beginnen te bevatten hoeveel tijd en toewijding je hierin hebt gestoken. Ik ben je erg dankbaar Mascha!”

“Graag laat ik ook nog op deze wijze weten dat ik de presentatie uitwisseling van gisteren zeer leerzaam vond. Veel dank Mascha voor het mogelijk maken van deze Webinar.”

“Goede middag mascha,
Dank je nogmaals voor het Webinar.
Voor het eerst heb ik een goed gevoel bij informatie over autonomie.
Met liefdevolle groet.”

“Lieve Mascha,
Hartelijk dank voor deze schitterende samenvatting van vanmiddag.
Bijzonder hoe jij dit hele uitgebreide thema allemaal ‘op een rijtje’ krijgt en kan verwoorden met al jouw opgedane inzichten.
En vrijelijk met ons wil delen!”

“Hi Mascha,
Super. Dank je wel voor de Verlichting Kennis en Inzichten.
Ik waardeer jouw tijd, energie en dankbare acties!
Tot de volgende keer en Liefs.”

Zo fijn dat aanwezigen bij de Webinars het aangereikte waarderen en in zichzelf laten doorwerken, zodat ze autonomie VANUIT het pad met de in private Erfrechtelijke documenten doorleefd kunnen (gaan) toepassen. Ook fijn dat aanwezigen hun eigen ervaringen delen. Zo ontstaat er een levendige uitwisseling van doorleefde ervaringsverhalen. Uiteindelijk gaat het er om dat we zelf-samen het Organisch Oorspronkelijk Origineel Levensparadigma laten ontstaan, zodat dit paradigma zich de toekomst in kan leven.

Waarde ering in de vorm van vrije gift (schenking) klik op button