HARTELIJK WELKOM ENIGE ERFGENAAM VAN JE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP

Naast je een warm welkom bieden, nodigen wij je uit om te beginnen met de teksten op deze website en de website Hoge Raad van de Kinderen te bestuderen.

Attention: if you use the translator, you may not get perfect translations and maybe even sometimes nonsense: just read on or choose the Dutch translation and find an external translator, e.g. deepl.com

Atención: si usas el traductor, puede que no obtengas traducciones perfectas y a veces incluso tonterías: sigue leyendo o elige la traducción al holandés y encuentra un traductor externo, por ejemplo deepl.com

Achtung: wenn Sie den Übersetzer benutzen, erhalten Sie möglicherweise keine perfekten Übersetzungen und vielleicht sogar manchmal Unsinn: lesen Sie einfach weiter oder wählen Sie die niederländische Übersetzung und suchen Sie einen externen Übersetzer, z.B. deepl.com


TIP: GEBRUIK EEN LATIJNS WOORDENBOEK VOOR OPZOEKEN VAN BETEKENIS VAN ERFRECHTELIJKE WOORDEN
Verklarende woordenlijst Erfrechtelijke documenten
Eenvoudige uitleg voor woorden in de vba, begeleidend schrijven en volmacht.

Je bent ook van harte welkom in de facebook groep ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap‘.

Heb je een vraag ga dan naar het zoekvenster dat je vindt rechts onder het logo en in de linker zijbalk, type daar je zoekwoorden in en klik daarna op enter.

Mijd praat- en discussiegroepjes
Het is jouw wederopstanding. Let op het verloop van je individuele activatie van de afwikkeling. Je weet niets van de omstandigheden van een ander. Je hebt dan ook niets aan de informatie die een ander je meent te kunnen verstrekken alsof die informatie voor eenieder van toepassing zou zijn. Dat is namelijk geenszins het geval. Niemand kan jou ooit in de war kan brengen als je echt zèlf de documenten leest. Sluit jouw bewustzijn aan, op het bewustzijn van de Erfrechtelijke documenten. Trek je terug in je eigen schrijfkamer. En werk er hard voor om het te gaan begrijpen. Alleen. Zoals je ter wereld bent gekomen.

Surrexi Iure Hereditario.


Op deze website vind je artikelen met uitleg en foto voorbeelden ten behoeve van het invullen van

1) het Spoed VBA: 1/8 – 2/8 – 3/8 – 4/8 – 5/8 – 6/8 – 7/8 – 8/8;
2) de Algemene Volmacht: 1/8 – 2/8 – 3/8 – 4/8 – 5/8 – 6/8 – 7/8 – 8/8;
3) het Begeleidend Schrijven: 1/4 – 2/4 – 3/4 – 4/4;
4) de Promissory note: 1/3 – 2/3 – 3/3 met een begeleidend schrijven: 1/2 – 2/2;
5) het Diplomatiek paspoort Enige Erfgenaam;
6) Exoneratie arrest: foto voorbeelden en video;
7) Schikkingsdocument en voorbeeld PDF;
8) Brief naar de Raad van State;
9) Antwoordbrief naar de ‘ontvanger’ (belastingdienst);
10) Doorgeleidingsbrief ten behoeve van doorgeleiden van brief naar de Raad van State;
11) Foto voorbeelden met wijzigingen die gemaakt dienen te worden in de documenten voor België;
12) Ervaringsverhalen van Enige Erfgenamen.

a) verzendadres documenten;
b) transitiefase belastingdienst naar TrustBelastingdienst.

Spoed VBA is digitaal aan te passen en een PDF invulversie vind je via de website Hoge Raad van de Kinderen.

De Algemene Volmacht en het Begeleidend Schrijven van de Algemene Volmacht zijn vrijelijk beschikbaar in Word en PDF digitaal, en in Word en PDF handmatig invullen. Je vindt de documenten via de website Hoge Raad van de Kinderen.

Ook de overige genoemde documenten vind je op de website Hoge Raad van de Kinderen.


Wat is de geboorte Trust nalatenschap inclusief luisterversie van het artikel.
Instructie video’s invullen van de Erfrechtelijke documenten.

De vraag is niet óf de Enige Erfgenaam moet handelen door de documenten te gaan verzenden maar wanneer
De Spoed VBA, de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven voor de Directeur TrustBelastingdienst*, Postbus 100, 6400 AC Heerlen (voor België dus naar de Directeur TrustBelastingdienst aldaar: TrustBelastingdienst, Koning Albert II-laan 33, bus 10, 1030 Brussel), zijn de enige documenten (ZONDER TUSSENKOMST VAN NOTARIS) voor gebruik tijdens de corona crisis.

Let op: gebruik de documenten en procedure van tijdens de corona crisis die je vindt op de website Hoge Raad van de Kinderen
Alle documenten van vóór de corona crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar de minister van Financiën: Wopke Hoekstra.

De documenten volgden de politieke schuinsmarcheerderij van de vermeende bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

In 2018 was het bijvoorbeeld de verplichte orgaandonatie (bodysnatching door de overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun documenten aangetekend deed verzenden. Nu is het de, in het vooruitzicht gestelde, verplichte vaccinatie (total control) tijdens een corona crisis, die steeds meer Erfgenamen ertoe brengt, de vrij beschikbaar gestelde documenten, in gereedheid te brengen.

De vraag is niet óf de Enige Erfgenaam moet handelen door de documenten te gaan verzenden maar wanneer. Ik zal, in twee letters, een tipje van de sluier (corporate veil) oplichten over het juiste tijdstip: NU.

Als er géén corona crisis bestond kan ik mij voorstellen dat je eerst eens rustig, met rood potlood in een comfortabele stoel, de documenten gaat onderwerpen aan een grondig empirisch en forensisch onderzoek. De vragen en bezwaren die je formuleert geef je dan eens rustig in behandeling bij wat vrienden en het kan erg goed zijn, dat je plotseling vooral getroffen wordt door de vermeende complottheorie erachter en grote kans dat jij je daar natuurlijk niet mee wenst te associëren en overgaat tot de orde van de dag, trouw het NOS Journaal volgend en uiterst creatief in het zoeken naar miniscule aanwijzingen, dat de politiek vermeende bevoegden in het kabinet, toch best bekwame mensen zijn, die het goed met de samenleving voor hebben.

Maar het is corona crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze corona crisis.

Niets doen terwijl er een virus woekert dat erop gericht is, om een corporate autoritair regime te vestigen, is niet erg aanbevelenswaardig. Als je verkouden bent, neem je immers toch ook wat vaker de gelegenheid om je neus te snuiten. Bij het meest onschuldige verkoudheidje doe je toch al gauw iets in plaats van niets.

…………..

Hoge Raad van de Kinderen
~Vincent Zegel

In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).


Stappenplan
1. Wil je toegevoegd worden aan de facebook groep waar de documenten besproken worden? Beantwoord dan de 3 lidmaatschapsvragen en geef een akkoord op de groepsregels voor automatische toevoeging aan deze groep en lees daar de bovenste post ‘Hartelijk Welkom Enige Erfgenaam’: daarin word je feitelijk al de stappen aangereikt inclusief de werking van het zoekvenster (loepje).
2. We gebruiken nu de documenten van de website Hoge Raad van de Kinderen: print de documenten uit voor leesbaarheid als je dat prettig vindt.
3. Bestudeer deze website en de website Hoge Raad van de Kinderen.
4. Zoek via zoekvenster het artikel waarin uitgelegd wordt waarvoor de verschillende documenten bedoeld zijn.
5. Bestudeer de foto voorbeelden van de verschillende documenten: er zijn foto voorbeelden per document, per pagina, en per foto voorbeeld worden aanwijzingen aangereikt. Houd je uitgeprinte documenten bij de hand en vergelijk. Je kunt alvast de gegevens invullen, die duidelijk zijn voor je en/of een begin maken met het verzamelen van gegevens, waarnaar gevraagd wordt.
6. Beluister de instructie invulvideo’s: stap 5 en 6 kun je tegelijkertijd doen.
7. Indien je een vraag hebt, kun je via het zoekvenster vinden of je vraag al beantwoord is: type je vraag in zoekvenster.
8. Gebruik google voor betekenis van woorden, die je niet kent en die niet op de verklarende woordenlijst staan.
9. Vul de documenten volledig in en verstuur ze.
10. Vul het Diplomatiek paspoort in.
11. Optioneel: verstuur het Exoneratie arrest. Zoek via zoekvenster naar de foto voorbeelden.
12. Pas het Schikkingsdocument toe.
13. Verstuur de brief naar de Raad van State.
14. Antwoord de ontvanger (belastingdienst) zodra je een brief van hen ontvangt: zie artikel ‘Belastingdienst belt’.
15. Indien je de brief naar Raad van State terug ontvangt met de aanwijzing deze door te sturen naar het Ministerie van Financiën, dan doe je dat volgens aanwijzing in artikel ‘Brief aan Raad van State’.
16. Oefen je in denken en handelen vanuit de positie van de Enige Erfgenaam: zoek naar artikelen die je hierbij kunnen ondersteunen, waaronder stemmen, protesteren, aangaan van hypotheek en/of lening, hoe te handelen tijdens de transitiefase, voeren van rechtszaken binnen het huidige rechtssysteem als de Enige Erfgenaam (de Enige Erfgenaam kán de nieuwe impuls binnen brengen: daarbij is het dan noodzakelijk dat jouw jurist denkt en handelt vanuit de positie van de Enige Erfgenaam).

Door middel van het insturen van de documentenset, bestaande uit de VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven... activeer jij de afwikkeling van je geboorte trust nalatenschap beneficiair (dat houdt o.a. in dat je helemaal nergens afstand van doet: je vindt de betekenis van beneficiair terug in verschillende artikelen).

Iedere Enige Erfgenaam kan het Exoneratie arrest document versturen (tegelijk met de documenten set is het advies) of nasturen.

Indien je schulden hebt, kun je direct 1 of meer Promissory note(s) mee sturen.

Je kúnt je schuldeisers een documentenset en Promissory note toesturen (zie ook de post ‘Hoe te handelen tijdens de transitiefase’).


Pas het Schikkingsdocument toe.

Verstuur de brief naar de Raad van State.Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout
1. In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) maakt de Enige Erfgenaam zich bekend.
2. De Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied.
3. In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, aan het woord.
4. Omdat de erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.
5. Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vormvereiste terwijl een vormfout dit wel kan zijn.
6. Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.
7. De vormvereisten voor de documenten zijn:
a. De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied: de Enige Erfgenaam, wordt in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel: ‘Vdf’ (‘van de familie’).
b. De gelijknamige Erflater wordt aangeduid in hoofdletters.
c. In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments.
d. De nalatenschap wordt Beneficiair aanvaard; derhalve is de Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de Enige Erfgenaam belast maar zijn of haar batige geboorte Trust nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken belast.
e. De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
f. De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
g. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de individuele geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.