GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Als je echt klaar bent met het oude, dus innerlijk niet meer in de beschermingsmodus staat, waarom je de dingen deed die je tot nu toe deed in je leven als ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz… als je niet meer in de beschermingsmodus staat, en je wilt (innerlijk) kunnen ‘bewegen’ naar het Organisch Paradigma, voel je dan welkom je te laten (aan)raken door de teksten en handvatten op deze website. Dit is thuis- en zelfstudie. Je krijgt inspiratie hoe je een ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz. kunt zijn vanuit het Organisch Paradigma van vrije toegang tot het Leven, hoe je het Leven binnen kunt laten, toegang tot het Leven in een gedeelde staat kunt laten, en hoe je deze manier van samenleven kunt beschermen: je zult begrijpen dat onze bescherming IN onze samenleef-staat op Aarde is.

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s op deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid.

Gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn bedoeld voor (zelf)onderzoek en zelfstudie om het ‘Hoogste Positieve Potentieel’ te dienen in het Ontsluiten van individuen naar het Grote Worden van allen die Waarheid, Hartwijsheid, het Hart van alle Verzen, Kennis, en Autonomie zoeken van alle gebonden realiteiten.

De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.


A private man doesn’t know copyright only a public man does

But let us be clear that the personification of Jesus christ is in no way a legal fiction. Its intent is not to establish an artificial, legal person, but to tell the story of and give an example of the Highest Law to follow. This difference, the same difference in all personifications and anthropomorphized characters in moral story-telling from Plato to Steven King, must be separated from what are the amoral intentions of all established fictions of law called as legal persons. The moral, parabolic, allegoric story of a personified character in a story is not the same as the falsely created legal existence of a person. To tell the story of the moral Law through a character in a story is not the same as creating a fictional man (person) in legal society. The Bible is of course against all legal things. In fact, the whole story of christ is utterly against that of legal personhood and the false, flattering titles of the religious and social class systems that go with it. To be clear, both the taking of and respecting of a last name (surname) and legal (flattering) title for ourselves and over others, especially under man’s legal governance, is one of the most oft spoken about sins of the Bible and of other ancient scriptures. If anything, the Law of the scriptures, the self-evident Law of God and Nature, says only to act and be responsible as exactly what we are, as our True Selves without any attached (forced) names or titles (styles), with no fictions, insurances, protections, or securities from the artificial constructs of man’s designs of law in mammon. For only in and by another’s name can the act of the man be artificially blamed on his fictional, imaginary person (personified self-image). This is just a cop-out, a lack of personal (Self) responsibility.

[…]

No natural or other legal person (name) may own or copyright this work in any way under any system of law, public or private, franchise or contract. The author claims sole privileges (total privacy) in all respects to this work under the Highest Law of God, and I offer it freely and with Pure intent to all who seek. There is no need to steal it in petty theft, for you cannot steal from the willing, from a man who asks you, the reader, to share this work with all others. You cannot steal that which is offered freely and without any expected consideration of any kind or form.


[…]

A public patent holds no authority in the private hands of spiritual men, only in the public, dead hands of legal entities. For these are merely fictions of law (empty words) attached only to the surname of man’s registered and assigned person-hood in citizenship and estate, not to man himself. Patents are purely an object of greed in mammon. Their only purpose is to protect man’s acting legal persona in the commercial, legal systems of mammon, in the profits gained by his works through the tainted surname of government, using its created and monopolized money and royalty structure to deny all others in need your gift of knowledge. Patents and copyrights only protect a public person in the selling for proÞt and gain of his works by others in the public legal realm. This is to say that any private man may recreate any patented or copyrighted idea if his intention is purely of Charity and Love.

Page 37 – 38 – 46 of the great work of clint richardson
Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je een link naar het vrijelijk beschikbaar e-book ‘STRAWMAN —The Real Story Of Your Artificial Person’
(scroll naar beneden op de pagina).Hartelijk Welkom Levende Man (m/v)
Naast je een warm welkom bieden, nodig ik je uit om te beginnen met de teksten en handvatten op deze website zorgvuldig te bestuderen. Aan de hand van de volgorde van het Menu kun je innerlijk ‘bewegen’ naar het Organisch Paradigma. Volg deze volgorde dan ook:
00. Lees ajb de tekst hierboven zorgvuldig.
01. Welkom Levende Man (m/v).
02. Toegang tot de Aarde.
03. Gezondheid en Welzijn.
04. Economie van Zekerheid.
05. Principes vs Wetten.
06. Geboorte Trust.
07. Erfrechtelijke documenten.
08. Stappenplan corrigeren DAS status.
09. Erfrecht wereldwijd hetzelfde.
10. Nieuwsbrief.
11. Procedure kinderen.
12. Schrijfwijze na(a)m(en).
13. Verzendadres documenten.
14. Transitiefase.
15. Artikelen inclusief Archief.
16. Q&A.
17. Shop.

Heb je een vraag ga dan naar het zoekvenster dat je vindt rechts onder het logo en in de linker zijbalk, type daar je zoekwoorden in en klik daarna op enter.

Het Organisch Paradigma is het fundament onder IEDERS voeten
.

Via deze website laat ik je zien hoe je de toegang tot Leven (aarde, haar middelen, en elkaars talenten) in beschikbare staat kunt laten. Op dit moment zitten we in de transitiefase en deze duurt zolang als dat ieder individu, als onderdeel van het wij, in deze fase blijft en niet doorstroomt naar het Organisch Paradigma. Het Organisch Paradigma is er AL en ze groeit zichzelf de toekomst in, mits wij, ieder individu vanuit zich zelf, haar de toekomst in laten groeien.

Wat we ALLEMAAL NODIG hebben
We hebben ALLEMAAL toegang tot Leven ofwel toegang tot 1ste levensbehoeften nodig. In dit NODIG HEBBEN, ont-moeten we het wezenlijke elkáár in elkáár. Elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan.

(Ook meningen over elkaar houden op te bestaan vanuit het Organisch Paradigma.)

Ik neem je mee in de eenvoud van het leven op aarde:
– De zon IS er gewoon, met haar warmte en energie.
– De aarde IS er gewoon, met haar vele levensbronnen.
– De mens IS er gewoon, met haar talenten, drive, intuïtie, inspiraties, passies, vreugde, liefdes, scheppingskracht.

Het is niet zo, dat dit er pas is, als er voldoende geld, liefde of bewustZijn op aarde is. Alle levensbronnen die wij nodig hebben, zijn er gewoon AL. Met elkaar omgaan vanuit het besef dat alles er AL is, dat is het Overvloedsprincipe dat een aspect is van het Levensprincipe. Het woord principe brengt je wellicht naar je hoofd, waar je denkt dat het hier gaat om een concept of idee: een bedenksel van de mind. Ik nodig je uit naar je hart te gaan, waar je kunt voelen dat het woord principe verwijst naar een Bronervaring, een innerlijke ervaring: je kunt Overvloed beleven en waarnemen vanuit jouw diepste Bron, vanuit jouw Ware Essentie, vanuit de Leegte, daar waar alles in aanwezig is. Vanuit jouw Bron kun je (h)erkennen dat er in principe (in de zin van: in beginsel, aan de basis, als uitgangspunt) Overvloed IS.

Via teksten op deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’, word je meegenomen op reis naar jouw innerlijke beleving van Vrij en Onbelast(end) organisch samenleven dat, (wellicht nu nog onbewust), AL in je leeft. Wij kunnen er zelf voor kiezen om de toegang tot Leven: de zon, de aarde en onze talenten voor elkaar beschikbaar te maken en te laten, zonder dat we elkaar daarvoor hoeven te belasten op welke laag dan ook (fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel).

Hoe? Door de Toegang tot Leven voor elkaar beschikbaar te houden. De inbeslagname van de aarde en al wat leeft te herstellen. De transformatie naar een wereld waar we elkaar niet hoeven te belasten. Het vergt niets. Helemaal niets. Geen project, geen ideologie, geen investering, geen goed doel, geen stemknopje. Niets. Helemaal niets. Alleen de innerlijke keuze om elkaar gewoon te willen laten bestaan, en daar dan ook naar te handelen. Financieel kost het dus niets.

Echter, innerlijk vraagt het een bewuste heldere keuze, waarna als vanzelf een bewustwordingsproces in gang gezet wordt in jouzelf. Want wat ligt er allemaal in jouw bewustzijn aan illusies opgeslagen rondom het aspect geld en vrijheid? Dat alles zal zich aan gaan dienen. Als je dit proces aangaat in jezelf, brengt het je een heerlijke bewustzijnsverruiming en bevrijding. Gigantische scheppende krachten komen vrij. Je komt helemaal vrij om jouw talenten te leven in co-creatie met anderen die ook voor dit bewuste pad gekozen hebben.

Jij hoeft dit niet voor een ander te realiseren. Iedereen kan zelf voor het Overvloedsprincipe in haar of zijn leven kiezen. Maar kiezen mensen daar innerlijk wel voor? De hoop voor de wereld zit niet in een nieuwe politieke ideologie, niet in Trump, niet in een financieel ingrijpen, niet in een goed doel, niet in het kopen van goud en / of zilver, en al helemaal niet in oorlog natuurlijk. De hoop zit in onszelf: wij kunnen ZELF kiezen hoe we met elkaar om willen gaan. Jij kunt ZELF kiezen hoe je met jouw medemens wilt omgaan.

Ik kies er voor, om elkaar gewoon te laten bestaan. En ik handel daar dan ook naar.

Als je het Overvloedsprincipe als aspect van het Levensprincipe, de krachten van het Leven, afstaat aan iemand die er niets voor terug wil geven, raken jouw vrije krachten in bezit van een ander. En dan moet je er vervolgens voor werken, om er weer een gedeelte van terug te krijgen.

Ons lichaam geeft ons een overvloed aan signalen. Ze zijn er gewoon. Die kunnen we allemaal negeren, alsof ze niets te betekenen hebben. Je kunt besluiten er niets mee te doen. En met ons onzichtbare ik, gaat dat ook zo. Die doe je niet, zij is er gewoon… onze innerlijke bronkracht: bewustzijn, talenten, inspiratie, intuïtie, liefde, levensdrang. Die doe je niet. Ze is gewoon in overvloed aanwezig. 8 miljard maal. Bij iedere levende man (m/v) is er een overvloed aan innerlijke bronkracht vanzelf aanwezig. Je kunt er niets mee doen, en je kunt er wel iets mee doen. Maar zelf doet het niets, het is er gewoon.

Ik kies er voor om alles in beschikbare staat te laten. De zon, de toegang tot de bronnen van de aarde, en de innerlijk vrije mens. Dan kan elk mens zelf kiezen wat zij of hij wil brengen, met de innerlijke bronkrachten die ze mee hebben gekregen. Als je het niets vindt, wat een ander brengt, dan doe je er gewoon niets mee. Die mens vindt wel iemand die het wel wat vindt. Tenzij die mens vooral bezig moet zijn met zorgen dat zij/hij in leven blijft: dan zijn diens talenten niet meer beschikbaar voor de wereld. Dan leeft zo iemand in overvloed, want op de aarde. Maar is volledig verstoken van deze overvloed, en is het leven op aarde, wij, verstoken van dat wat die mens komt brengen. Veel mensen denken dat dat eerlijk is: hadden die mensen maar xyz moeten doen. Tja ‘eerlijk’. Van die woordjes die een wens tot voorwaardelijkheid aanduiden: ‘Ik wil dat mensen het alleen maar fysiek makkelijk hebben, als ze dit dat of zus zijn/doen’. Ik heb helemaal niets met die voorwaardelijkheid.

Aan die voorwaardelijkheid zie je dat het Overvloedsprincipe niets doet. Het is er gewoon. Maar een mens kan gewoon over een ander mens beslissen, dat je geen recht hebt om makkelijk jouw deel van die overvloed (inclusief toegang tot kennis) tot je te krijgen, omdat die mens niet is, zoals de andere mens graag wil.

Er zijn ook mensen die innerlijk ervaren zoals ik: iedereen heeft onvoorwaardelijk recht op de vrije toegang tot Leven. En dus handel ik daar naar, met de mensen die dat ook zo ervaren. Mensen die voor voorwaardelijkheid gaan, zullen nu (nog niet) niet instappen in de Levenscirkel. Dat mensen nu nog niet in (durven) stappen, kan allerlei oorzaken hebben…

Overvloed, het Overvloedsprincipe, het Leven… ze doen niets. Ze zijn er gewoon. Je kiest zelf, met elkaar, hoe je daar mee om wenst te gaan.


Wat kies jij?
Alle collectieve pijnen, voortkomend uit de huidige collectieve drama’s, hebben allemaal dezelfde oorsprong: voorwaardelijkheid aan het Leven op aarde. De problemen daaruit zijn niet op te lossen door hun oorsprong, de voorwaardelijkheid zelf, in stand te laten. De problemen verplaatsen zich dan alleen maar en hebben nieuwe nog subtielere copingsmechanismen tot gevolg. Copingsmechanismen, hoe subtiel ook, brengen geen transformatie in jezelf en vanzelfsprekend ook niet in jouw buitenwereld.

Wezenlijke transmutatie ontstaat als gevolg van het herstellen van de oorsprong van de problemen, het herstellen van de inbeslagname van Toegang tot Leven: elkaar onvoorwaardelijke Toegang tot Leven schenken en stoppen met de inbeslagname.


Dualiteitsdriehoek (uiterst slecht vs uiterst goed)
Voorbij de dualiteitsdriehoek vanuit bronessentie de levensimpuls vanuit het Levensprincipe door de dualiteit laten gaan: dan lost de dualiteitsdriehoek ‘als vanzelf’ op. En NIEMAND wordt buitengesloten: samen uit, samen thuis. We are ALL invited.

Welkom thuis 💎


Onderscheid perspectief verandering en Paradigma verandering
Perspectief verandering vindt plaats binnen hetzelfde Paradigma: bijvoorbeeld het Paradigma van tekort ofwel het doods Paradigma.

Een Paradigma verandering kan ontstaan doordat alle werkingen binnen de perspectieven van een Paradigma gezien en doorleefd zijn. Zo kan het Overvloedsprincipe Paradigma binnen het Levensparadigma zich ontsluiten doordat de werkingen (perspectieven) van het tekorten Paradigma gezien en doorleefd zijn én de sleutels van het Levensparadigma gevonden én toepasbaar gemaakt zijn.

Het tekorten / doods Paradigma lost op zodra de sleutels van het Levensparadigma toegepast worden.

De samenleving kan zélf-samen Het Organisch Levensparadigma de toekomst in leven vanuit de keuzes in het NU, waardoor het tekorten Paradigma ‘als vanzelf’ oplost.

De Geboorte van het Organisch Paradigma (GOP).

Het Organisch Paradigma wordt gekenmerkt door
1) Het elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) (op welke laag dan ook: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel) laten (be)staan.
2) Inbedding in Universele / Natuurlijke Wetten en de Rechten van de Mens.
3) Het elkáár bieden! van veiligheid en bescherming.
4) Toegang tot leven (eerste levensbehoeften) in beschikbare staat laten (niets in beslag nemen).
5) ÉÉN IEDER is welkom, niemand is buitengesloten.
6) Een wezenlijk samen-leef verlangen (en ik bedoel: een verwelkoming van 8bilj. mensen op aarde).
7) No copyright: could there be copyright in the Organic Paradigm? No of course not! Nature (and the Spiritual realms are part of Nature) does not use copyright on free flow(ering). Everything coming from Source, The One… there can not be copyright or patent on it.
8) (H)Erkenning en toepassen van het ‘Ik-in-Wij‘ bewustzijn.

Impuls tot organisch samen leven
De impuls tot organisch samen leven, is aanwezig in ÉÉN IEDER. Ook in de politieagent (die transmuteert naar politieman indien z/hij de impuls in zichzelf wakker maakt en gaat toepassen) en de militair (die transmuteert naar soldaat): de politieman en soldaat gaan hun wezenlijke taak doen en dat is het beschermen van ons organisch samen leven. De innerlijke transmutatie is een individueel privaat proces: je gaat het zélf, je hoeft het echter niet alleen te gaan.

De organische zélf-samen leven impuls kan binnen gebracht worden binnen alle aspecten en lagen van onze samenleving. Ook binnen ‘overheids’structuren en bedrijven.

De ‘regering’ transmuteert naar facilitering.
De belastingdienst transmuteert naar beschikbaarheidsdienst.
Banken houden op te bestaan als veroorzakers van schuld en schade.


Een nog niet eerder ontsloten pad transparant en openbaar vrijelijk beschikbaar stellen

Een pad dat nog niet eerder ontsloten was, dient transparant en openbaar vrijelijk beschikbaar gesteld te worden. Volledig open gedeeld. Inclusief ervaringen van mensen. Mensen, die een nog niet eerder ontsloten pad lopen, zijn degenen die dit pad aan het ontsluiten / ontvouwen zijn! En vanzelfsprekend hebben die mensen het volste recht om in 100% transparantie deelgenoot te worden (gemaakt) van belevingen én ervaringen van anderen die meelopen (ik bedoel niet volgen) op dit, nog niet eerder ontsloten, pad. Een pad dat ontsloten wordt vanuit Universele Wetgeving / Rechten van de Mens, dient 100% transparant te zijn, en geen besloten / gesloten achterkamertjes te kennen.


Copyright op Universele Organische Kennis
Vanzelfsprekend kan NIEMAND copyright noch alleen getuigenis claimen op Universele Organische Kennis, noch op natuurlijke wetten.

Er kan GEEN copyright geclaimd worden op iets dat GEVONDEN is, want deze kennis ligt in ieder van ons: misschien nu nog ‘verborgen’ totdat je innerlijk (aan)geraakt wordt!

Dat wat gebaseerd is en ingebed ligt in Universele Wetgeving / Rechten van de Mens is vanzelfsprekend vrij van copyright: de betekenis van Universeel is vrijelijk beschikbaar voor EENIEDER.

Bewustzijn, noch Universele Kennis kan opgeëist worden door een enkeling of een zogenaamd 1 team!Soevereine mannen en vrouwen leven het Organisch Paradigma
Sovereignty is the quality of having supreme independent authority and autonomy over your own flesh and blood, human body, living man (m/f), or territory.

Soevereiniteit is de kwaliteit van het hebben van opperste onafhankelijke autoriteit en autonomie over je eigen vlees en bloed menselijk lichaam, levende man (m/v), of grondgebied.

Een levende man (v/m) van vlees en bloed is dus prima in staat tot zelf-regering: geschreven wetten en regels (legaal) heeft een levende man (v/m) van vlees en bloed niet nodig, want z/hij is prima in staat tot toepassen van ongeschreven Universele wetten en Natuurlijke wetten vanuit een doorleefde innerlijke moraal en ethiek.


Transitiefase
We zitten in een transitiefase en kunnen in die fase allerlei tools inzetten. Een individu gaat zijn / haar eigen pad afhankelijk van wat bij hem / haar past. Ieder individu bevrijdt zichzelf. Vele bevrijdde individuen veroorzaken de kanteling. Tijdens de transitiefase brengen we bewustzijn én handvatten.

Niemand hoeft een martelaar te zijn. We hebben allemaal toegang tot eerste levensbehoeften nodig. Wat iemand daarnaast nodig heeft, is voor ieder individu anders.

Eenieder is volledig vrij om mee te lopen op het pad, te stoppen met meelopen (tijdelijk) en later weer in te stappen, zonder ook maar enige implicaties.

~mascha Vdf roedelof
Mede grondlegger en co-creator samenleefpionier
vanuit ‘vrij en onbelast(end) organisch samen leven’
De Nieuwe Professional vanuit de Waarden van het Organisch Paradigma

Attention: if you use the translator, you may not get perfect translations and maybe even sometimes nonsense: just read on or choose the Dutch translation and find an external translator, e.g. deepl.com

Achtung: wenn Sie den Übersetzer benutzen, erhalten Sie möglicherweise keine perfekten Übersetzungen und vielleicht sogar manchmal Unsinn: lesen Sie einfach weiter oder wählen Sie die niederländische Übersetzung und suchen Sie einen externen Übersetzer, z.B. deepl.com

Atención: si usas el traductor, puede que no obtengas traducciones perfectas y a veces incluso tonterías: sigue leyendo o elige la traducción al holandés y encuentra un traductor externo, por ejemplo deepl.com