Hartelijk welkom levend mens van vlees en bloed, en geest en ziel
Naast je een warm welkom bieden, nodig ik je uit om te beginnen met de teksten en handvatten op deze tutorial website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma – Geboorte In Trust’ zorgvuldig te bestuderen.

Deze website is een vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy
Je studeert in jouw eigen private omgeving op jouw eigen tijd. Heb je een vraag ga dan naar het zoekvenster dat je vindt rechts onder het logo en in de linker zijbalk, type daar je zoekwoorden in en klik daarna op enter. In de linker kolom vind je verschillende categorieën, die je ondersteunen in het zoeken op deze Academy. Daarnaast is er een Q&A pagina. Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Dan kun je via mail of facebook messenger je vraag stellen.

Lees de disclaimer hieronder en in de footer van deze website.


ACTUELE NIEUWSBERICHTEN
Lees aanwijzer Cestui Que Vie geboorte Trust
25-05-2023 Een trust is een Angelsaksische legale rechtsvorm. Wie vermogen in een trust stopt, vertrouwt het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. Het juridisch eigenaarschap wordt overgedragen aan de trustee met de beneficiary als de begunstigde van de trust. Let op: deze definitie verwijst niet naar de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, want één ieder kan een trust voor zichzelf (laten) inrichten.

Of er sprake is van een Cestui Que Vie geboorte Trust is niet duidelijk
Er bestaan 2 soorten trusts: expressed trusts (mondeling of schriftelijk met direct bewijs) en implied trusts (implied in de betekenis van ‘by your actions’ ofwel ‘door jouw handelen’ ofwel ‘door jouw implied consent’). Een constructed trust is een voorbeeld van een implied trust. Een implied trust is géén echte trust, het is een middel (een remedy).

De Cestui Que Vie geboorte Trust is zeker géén expressed trust: de overheid heeft jou niet geïnformeerd dat ze een trust ingericht hebben op jouw legale natuurlijk persoonsnaam en er is géén enkel direct bewijs van het bestaan van een Cestui Que Vie geboorte Trust.

De bedachte ‘canons’ 2057 en 2124, en 3228 (en de meer dan 6000) betreffen géén Canon Law, maar zijn geschreven door Frank O’Collins ten behoeve van zijn vereniging UCADIA trust: buiten deze UCADIA trust hebben ze géén enkele rechtskracht.

Onze legale natuurlijk persoonsnaam is ’the mark’ en het legale systeem is ’the beast’ (the mark of the beast). Met onze naam (legale naam) creëert de overheid een organisatie die onze naam (the mark or trade mark: er wordt gehandeld met onze legale naam) draagt. Er is wél degelijk indirect bewijs van het feit dat er op jouw legale natuurlijk persoonsnaam gehandeld wordt. Jij hebt een belang (interest) in die handel. En dat laat je weten (express) met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving. Jij als levende man of vrouw bent de creditor van dit legale systeem, niet de veronderstelde debtor. Zonder jouw bestaan als levend mens van vlees en bloed kan de overheid geen geldgetallen laten aanmaken: zie pagina 4/7 van de Verklaring Beneficiare Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.

Houd ajb bovenstaande uitleg in je achterhoofd waar je op deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial ‘Cestui Que Vie geboorte Trust’ leest.

Lees meer op de pagina ‘Nieuwsberichten‘.


Cede Maiori document blijvend terug getrokken
12-05-2023 Het Cede Maiori document is blijvend terug getrokken van de website
van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Op de pagina ‘Cede Maiori document‘ vind je de diepgaande onderbouwing van dit besluit.Als je echt klaar bent met het oude, dus innerlijk niet meer in de beschermingsmodus staat, waarom je de dingen deed die je tot nu toe deed in je leven als ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, journalist, of jongere, enz… als je niet meer in de beschermingsmodus staat, en je wilt (innerlijk) kunnen ‘bewegen’ naar het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma, voel je dan welkom je te laten (aan)raken door de teksten en handvatten op deze website. Dit is thuis- en zelfstudie. Je krijgt inspiratie hoe je een ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, journalist, of jongere, enz. kunt zijn vanuit het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma van vrije toegang tot het Leven, hoe je het Leven binnen kunt laten, toegang tot het Leven in een gedeelde staat kunt laten, en hoe je deze manier van samenleven kunt beschermen: je zult begrijpen dat onze bescherming IN onze samenleef-staat op Aarde is.

Disclaimer
De initiator van deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial is niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, facebook pagina’s en/of Telegram groepen, of andere media-kanalen (anders dan vermeld op deze website), en de initiator van deze Academy tutorial geeft géén lezingen (en laat ook anderen géén lezingen geven uit haar naam), omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy!

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s op deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid.

Gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn bedoeld voor (zelf)onderzoek en zelfstudie om het ‘Hoogste Positieve Potentieel’ te dienen in het Ontsluiten van individuen naar het Grote Worden van allen die Waarheid, Hartwijsheid, het Hart van alle Verzen, Kennis, en Autonomie zoeken van alle gebonden realiteiten.

Je kunt aan hetgeen via deze website uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen.

De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. Lees verder de nadere uitleg op deze disclaimer op de pagina ‘Geboorte Trust‘ en ‘Erfrechtelijke documenten‘, en in de footer van deze website.


Autonomie vs afhankelijkheid

Het autonomiebeginsel
Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: één ieder in Nederland is autonoom en vrij volgens Art. 1 Bw.
Bron: Wikipedia

Autonoom kun je niet wórden

‘Het pad van autonomie vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten’ brengt het autonomiebeginsel belichaamd tot expressie: je kunt al dan niet autonoom ofwel zelfstandig onafhankelijk hándelen. Autonomie gaat over hándelen.

Onderscheid het pad vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling/zekerheidsovereenkomst/ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen, etc. liggen NIET in het gebied van het pad vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel en het corrigeren van je DAS status (debtor) naar levende mens staat standing (creditor) met behulp van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.


Sta op in jouw door God gegeven Erfrecht!


Wezenlijke bescherming ligt in organisch sámen leven met elkáár in privaat
De regering dient te transmuteren naar facilitering

De betekenis van ‘Elkáár’
De betekenis van ‘Elkaar’ en wezenlijke bescherming is nog steeds versluierd in de psyche van de meeste mensen.
De meeste mensen herkennen ‘ik’ ‘jij’ ‘wij’ en/of ‘zij’ ‘ik en jij’ ‘wij en zij’, maar nog niet ‘Ik-in-Wij’.

De wezenlijke betekenis van ‘Elkaar’, ‘Samen’, en ‘Ik-in-Wij’
We zijn ‘inter-on-afhankelijk: voor het laten ontvouwen van ‘organisch’ samen leven, hebben we elkaar nodig. Niet als in ‘elkaar kanaliseren’ of ‘wij samen sterk’, maar het wezenlijke ‘elkaar’ als in een wederkerige gelijkwaardigheid in cirkelverbindingen en gezamenlijk op aarde Zijn.

Begrijp de betekenis en het waarom van privaat!

Degenen die wezenlijk wéten (doorleefd weten) delen privaat-gevoelige informatie IN PRIVAAT!

De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.


De missie
De missie is jou de handvatten aan te reiken om met behulp van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten
1. je DAS status (debtor) te corrigeren naar levende mens staat standing (creditor),
2. de zuivere assumptie veronderstelling te stuiten en corrigeren naar beneficiaire aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving,
3. de afwikkeling van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap te activeren,
4. de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening tijdens de transitiefase te activeren,
5. je het onderscheid te bieden in het Private Domein en het publieke domein, en hoe te handelen vanuit het Private Domein, en
6. jou als levend mens (creditor) op eigen autonome benen te zetten ofwel jou je innerlijke autonomie te laten herinneren: met de aangereikte handvatten kun jij jouw eigen autonomie (gaan) belichamen en ernaar handelen in de praktijk.
7. Door middel van bovenstaande handvatten je (innerlijk) te ondersteunen in het indalen in de bronessentie van de waarden van het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma, zodat je deze waarden uiteindelijk kunt gaan toepassen en leven in jouw eigen (samen) leven.


Zelfstandig invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten
Aan de hand van voorbeelddocumenten en -brieven, én aanwijzingen onder de voorbeelddocumenten en -brieven bieden wij je inzicht in het zelfstandig invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten. Je vindt een overzicht van de vrijelijk beschikbare in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten voor Nederland en België (in een aantal documenten dienen Belgen PostNL te wijzigen in BPost: de meeste documenten zijn hierop aangepast) en verwijzingen (linken) naar de documenten op de Menu pagina ‘Stappenplan‘, in de linkermarge van deze website, en op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen.

Op de pagina ‘Documenten‘ van de website Hoge Raad van de Levende Mensenkinderen dien je akkoord te gaan met de disclaimer voordat je de documenten kunt downloaden voor strikt individuele toepassing.

Uitleg hoe de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten tot stand gekomen zijn en wat ze beogen, vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ en via de verschillende categorieën in de linkermarge van deze website. Per document vind je aanvullende informatie en invulinstructies.

Op de pagina ‘Verzendadres documenten‘ vind je aanwijzingen hoe je de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten verzendt per PostNL of BPost en de verschillende Nederlandse en Belgische verzendadressen.


Ondersteuning bij het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten
Voor een kostendekkende bijdrage kun je je laten ondersteunen bij het invullen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten:
1. Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.
2. Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht.
3. Algemene Volmacht begeleidend schrijven.
4. Exoneratie Arrest.
5. Promissory Note Waardetoevoeging VBA.
6. Promissory Note begeleidend schrijven.
7. Brief aan Raad van State.
Uitleg hoe deze documenten tot stand gekomen zijn en wat ze beogen vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ en via de verschillende categorieën in de linkermarge van deze website.

De ingevulde documentenset word je per mail toegestuurd, waarna je ze zelf parafeert, ondertekent, en zegelt. Je verstuurt ze zelf per Koninklijke PostNL (Nederlanders) of BPost (Belgen). De reden voor versturing per Koninklijke PostNL of BPost vind je op de pagina ‘Verzendadres documenten‘.

Per document ontvang je een handleiding met duidelijke uitleg waar je parafeert, ondertekent, en zegelt, en hoe je via PostNL of BPost verstuurt.

Het is van belang dat je daarnaast de zelfstudie Academy tutorial website bestudeert, zodat je begrijpt waarom je wat doet en onderneemt, zodat je autonoom vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten leert hándelen in jouw eigen leven. Dit is mede van belang om stappen 22 en 23 van het Stappenplan autonoom te kunnen zetten.

Je verstuurt geen (kopie) geboorteakte noch andere privacy gevoelige documenten mee zoals (een kopie van) je legaal ID
.


Aan de hand van de volgorde van het Menu kun je innerlijk ‘bewegen’ naar het Organisch Oorspronkelijk Natuurlijk Paradigma. Volg deze volgorde dan ook.

Voor het autonome pad beneficiair aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van de individuele testamentaire Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap VANUIT en met ondersteuning van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn de Menu pagina’s 05 t/m 19 van direct belang
00. Lees ajb de tekst hierboven zorgvuldig.
01. Welkom levend mens.
02. Toegang tot de Aarde.
03. Gezondheid en Welzijn.
04. Economie van Zekerheid.
05. Principes vs Wetten.
06. Cestui Que Vie Act 1666 en CQV trusts.
07. Geboorte Trust.
08. In private CQV LLC Erfrechtelijke documenten inclusief uitleg van de zegels.
09. Stappenplan corrigeren DAS status (van debtor naar creditor) en stappenplan beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap. Activatie van de afwikkeling van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
10. Erfrecht wereldwijd hetzelfde.
11. Stappenplan beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap kinderen.
12. Schrijfwijze na(a)m(en) meerderjarige en minderjarige Enige Erfgenamen.
13. Verzendadres Erfrechtelijke documenten.
14. Transitiefase (van belastingdienst naar TrustBelastingdienst).
15. Artikelen inclusief Archief.
16. Nieuwsbrief.
17. Forum ‘Autonomie in de praktijk‘.
Het forum is een besloten private online ont-moetingsplaats voor gelijkgestemden. Via de berichtenpagina ‘Forum Autonomie in de Praktijk‘ vind je de richtlijnen met betrekking tot het forum en aanwijzingen hoe je inlogt op het forum, en hoe je jouw Profiel kunt invullen, aanvullen, en wijzigen.
18. Webinars in het Private Domein.
19. Nieuwsberichten.
20. Q&A.
21. Verklaring.

Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
De afbeelding hierboven verbeeldt de elkaar overlappende cirkel in gelijkwaardigheid en autonomie.
Het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma is het fundament onder IEDERS voeten

Via deze website laat ik je zien hoe je de toegang tot Leven (aarde, haar middelen, en elkaars talenten) in beschikbare staat kunt laten. Op dit moment zitten we in de transitiefase en deze duurt zolang als dat ieder individu, als onderdeel van het wij, in deze fase blijft en niet doorstroomt naar het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma. Het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma is er AL en ze groeit zichzelf de toekomst in, mits wij, ieder individu vanuit zich zelf, haar de toekomst in laten groeien.


Wat we ALLEMAAL NODIG hebben
We hebben ALLEMAAL toegang tot Leven ofwel toegang tot eerste levensbehoeften nodig. In dit NODIG HEBBEN, ont-moeten we het wezenlijke elkáár in elkáár. Elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan.

(Ook meningen over elkaar houden op te bestaan vanuit het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma.)

Ik neem je mee in de eenvoud van het leven op aarde:
– De zon IS er gewoon, met haar warmte en energie.
– De aarde IS er gewoon, met haar vele levensbronnen.
– De mens IS er gewoon, met haar talenten, drive, intuïtie, inspiraties, passies, vreugde, liefdes, scheppingskracht.

Het is niet zo, dat dit er pas is, als er voldoende geld, liefde of bewustZijn op aarde is. Alle levensbronnen die wij nodig hebben, zijn er gewoon AL. Met elkaar omgaan vanuit het besef dat alles er AL is, dat is het Overvloedsprincipe dat een aspect is van het Levensprincipe. Het woord principe brengt je wellicht naar je hoofd, waar je denkt dat het hier gaat om een concept of idee: een bedenksel van de mind. Ik nodig je uit naar je hart te gaan, waar je kunt voelen dat het woord principe verwijst naar een Bronervaring, een innerlijke ervaring: je kunt Overvloed beleven en waarnemen vanuit jouw diepste Bron, vanuit jouw Ware Essentie, vanuit de Leegte, daar waar alles in aanwezig is. Vanuit jouw Bron kun je (h)erkennen dat er in principe (in de zin van: in beginsel, aan de basis, als uitgangspunt) Overvloed IS.

Via teksten op deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’, word je meegenomen op reis naar jouw innerlijke beleving van Vrij en Onbelast(end) organisch samenleven dat, (wellicht nu nog onbewust), AL in je leeft. Wij kunnen er zelf voor kiezen om de toegang tot Leven: de zon, de aarde en onze talenten voor elkaar beschikbaar te maken en te laten, zonder dat we elkaar daarvoor hoeven te belasten op welke laag dan ook (fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel).

Hoe? Door de Toegang tot Leven voor elkaar beschikbaar te houden. De inbeslagname van de aarde en al wat leeft te herstellen. De transformatie naar een wereld waar we elkaar niet hoeven te belasten. Het vergt niets. Helemaal niets. Geen project, geen ideologie, geen investering, geen goed doel, geen stemknopje. Niets. Helemaal niets. Alleen de innerlijke keuze om elkaar gewoon te willen laten bestaan, en daar dan ook naar te handelen. Financieel kost het dus niets.

Echter, innerlijk vraagt het een bewuste heldere keuze, waarna als vanzelf een bewustwordingsproces in gang gezet wordt in jouzelf. Want wat ligt er allemaal in jouw bewustzijn aan illusies opgeslagen rondom het aspect geld en vrijheid? Dat alles zal zich aan gaan dienen. Als je dit proces aangaat in jezelf, brengt het je een heerlijke bewustzijnsverruiming en bevrijding. Gigantische scheppende krachten komen vrij. Je komt helemaal vrij om jouw talenten te leven in co-creatie met anderen die ook voor dit bewuste pad gekozen hebben.

Jij hoeft dit niet voor een ander te realiseren. Iedereen kan zelf voor het Overvloedsprincipe in haar of zijn leven kiezen. Maar kiezen mensen daar innerlijk wel voor? De hoop voor de wereld zit niet in een nieuwe politieke ideologie, niet in Trump, niet in een financieel ingrijpen, niet in een goed doel, niet in het kopen van goud en / of zilver, en al helemaal niet in oorlog natuurlijk. De hoop zit in onszelf: wij kunnen ZELF kiezen hoe we met elkaar om willen gaan. Jij kunt ZELF kiezen hoe je met jouw medemens wilt omgaan.

Ik kies er voor, om elkaar gewoon te laten bestaan. En ik handel daar dan ook naar.

Als je het Overvloedsprincipe als aspect van het Levensprincipe, de krachten van het Leven, afstaat aan iemand die er niets voor terug wil geven, raken jouw vrije krachten in bezit van een ander. En dan moet je er vervolgens voor werken, om er weer een gedeelte van terug te krijgen.

Ons lichaam geeft ons een overvloed aan signalen. Ze zijn er gewoon. Die kunnen we allemaal negeren, alsof ze niets te betekenen hebben. Je kunt besluiten er niets mee te doen. En met ons onzichtbare ik, gaat dat ook zo. Die doe je niet, zij is er gewoon… onze innerlijke bronkracht: bewustzijn, talenten, inspiratie, intuïtie, liefde, levensdrang. Die doe je niet. Ze is gewoon in overvloed aanwezig. 8 miljard maal. Bij iedere levende mens van vlees en bloed is er een overvloed aan innerlijke bronkracht vanzelf aanwezig. Je kunt er niets mee doen, en je kunt er wel iets mee doen. Maar zelf doet het niets, het is er gewoon.

Ik kies er voor om alles in beschikbare staat te laten. De zon, de toegang tot de bronnen van de aarde, en de innerlijk vrije mens. Dan kan elk mens zelf kiezen wat zij of hij wil brengen, met de innerlijke bronkrachten die ze mee hebben gekregen. Als je het niets vindt, wat een ander brengt, dan doe je er gewoon niets mee. Die mens vindt wel iemand die het wel wat vindt. Tenzij die mens vooral bezig moet zijn met zorgen dat zij/hij in leven blijft: dan zijn diens talenten niet meer beschikbaar voor de wereld. Dan leeft zo iemand in overvloed, want op de aarde. Maar is volledig verstoken van deze overvloed, en is het leven op aarde, wij, verstoken van dat wat die mens komt brengen. Veel mensen denken dat dat eerlijk is: hadden die mensen maar xyz moeten doen. Tja ‘eerlijk’. Van die woordjes die een wens tot voorwaardelijkheid aanduiden: ‘Ik wil dat mensen het alleen maar fysiek makkelijk hebben, als ze dit dat of zus zijn/doen’. Ik heb helemaal niets met die voorwaardelijkheid.

Aan die voorwaardelijkheid zie je dat het Overvloedsprincipe niets doet. Het is er gewoon. Maar een mens kan gewoon over een ander mens beslissen, dat je geen recht hebt om makkelijk jouw deel van die overvloed (inclusief toegang tot kennis) tot je te krijgen, omdat die mens niet is, zoals de andere mens graag wil.

Er zijn ook mensen die innerlijk ervaren zoals ik: iedereen heeft onvoorwaardelijk recht op de vrije toegang tot Leven. En dus handel ik daar naar, met de mensen die dat ook zo ervaren. Mensen die voor voorwaardelijkheid gaan, zullen nu (nog niet) niet instappen in de Levenscirkel. Dat mensen nu nog niet in (durven) stappen, kan allerlei oorzaken hebben…

Overvloed, het Overvloedsprincipe, het Leven… ze doen niets. Ze zijn er gewoon. Je kiest zelf, met elkaar, hoe je daar mee om wenst te gaan.


Wat kies jij?
Alle collectieve pijnen, voortkomend uit de huidige collectieve drama’s, hebben allemaal dezelfde oorsprong: voorwaardelijkheid aan het Leven op aarde. De problemen daaruit zijn niet op te lossen door hun oorsprong, de voorwaardelijkheid zelf, in stand te laten. De problemen verplaatsen zich dan alleen maar en hebben nieuwe nog subtielere copingsmechanismen tot gevolg. Copingsmechanismen, hoe subtiel ook, brengen geen transformatie in jezelf en vanzelfsprekend ook niet in jouw buitenwereld.

Wezenlijke transmutatie ontstaat als gevolg van het herstellen van de oorsprong van de problemen, het herstellen van de inbeslagname van Toegang tot Leven: elkaar onvoorwaardelijke Toegang tot Leven schenken en stoppen met de inbeslagname.


Dualiteitsdriehoek (uiterst slecht vs uiterst goed)
Voorbij de dualiteitsdriehoek vanuit bronessentie de levensimpuls vanuit het Levensprincipe door de dualiteit laten gaan: dan lost de dualiteitsdriehoek ‘als vanzelf’ op. En NIEMAND wordt buitengesloten: samen uit, samen thuis. We are ALL invited.

Welkom thuis ?


Onderscheid perspectief verandering en Paradigma verandering
Perspectief verandering vindt plaats binnen hetzelfde Paradigma: bijvoorbeeld het Paradigma van tekort ofwel het doods Paradigma.

Een Paradigma verandering kan ontstaan doordat alle werkingen binnen de perspectieven van een Paradigma gezien en doorleefd zijn. Zo kan het Overvloedsprincipe Paradigma binnen het Levensparadigma zich ontsluiten doordat de werkingen (perspectieven) van het tekorten Paradigma gezien en doorleefd zijn én de sleutels van het Levensparadigma gevonden én toepasbaar gemaakt zijn.

Het tekorten / doods Paradigma lost op zodra de sleutels van het Levensparadigma toegepast worden.

De samenleving kan zélf-samen Het Organisch Levensparadigma de toekomst in leven vanuit de keuzes in het NU, waardoor het tekorten Paradigma ‘als vanzelf’ oplost.

De Geboorte van het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma.

Het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma wordt gekenmerkt door onderstaande waarden
1) Het elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) (op welke laag dan ook: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel) laten (be)staan.
2) Inbedding in Universele / Natuurlijke Wetten en de Rechten van de levende Mens.
3) Het elkáár bieden! van veiligheid en bescherming.
4) Toegang tot leven (elementaire levensbenodigdheden) in vrije beschikbare staat laten (niets in beslag nemen).
5) ÉÉN IEDER is welkom, niemand is buitengesloten.
6) Een wezenlijk samen-leef verlangen (en ik bedoel: een verwelkoming van 8miljard mensen op aarde).
7) Het besef dat de levende mens van vlees en bloed de Enige Erfgenaam van God, de Soevereine Maker, is en dat de levende mens daardoor onvervreemdbare rechten heeft én plichten in de betekenis van verantwoordelijkheid voor Al Dat Leeft.
8) Het besef dat de levende mens van vlees en bloed niet politiek (en niet commercieel) is.
9) Geen copyright: zou er copyright kunnen zijn in het Organisch Paradigma? Nee natuurlijk niet! De Natuur (en de Spirituele rijken zijn een aspect van de Natuur) gebruikt geen copyright op vrije flow(ering). Alles wat uit de Bron komt, Het Ene… daar kan geen copyright of patent op zitten. De Grootmoeders zeiden: “Ga verder… ga verder dan wij.”.
10) (H)Erkenning en toepassen van het ‘Ik-in-Wij‘ bewustzijn.

Impuls tot organisch samen leven
De impuls tot organisch samen leven, is aanwezig in ÉÉN IEDER. Ook in de politieagent (die transmuteert naar politieman indien zij / hij de impuls in zichzelf wakker maakt en gaat toepassen) en de militair (die transmuteert naar soldaat): de politieman en soldaat gaan hun wezenlijke taak doen en dat is het beschermen van ons organisch samen leven. De innerlijke transmutatie is een individueel privaat proces: je gaat het zélf, je hoeft het echter niet alleen te gaan.

De organische zélf-samen leven impuls kan binnen gebracht worden binnen alle aspecten en lagen van onze samenleving. Ook binnen ‘overheids’structuren en bedrijven.

Facilitering
De ‘regering’ transmuteert naar facilitering en houdt daarmee op te bestaan als ‘ruling over’ vanuit een machtspositie.
De belastingdienst transmuteert naar beschikbaarheidsdienst.
Banken houden op te bestaan als veroorzakers van schuld en schade.

Facilitering van de transitiefase van het belast(end)e tekorten paradigma naar het Levensparadigma kán op 3 lagen plaatsvinden
1. De laag van de ‘regering’ die daarmee transmuteert naar facilitering.
2. De laag van de banken die daarmee ophouden te bestaan als veroorzakers van schuld en schade miscreaties.
3. De laag van de samenleving zelf-samen! Het is deze laag waar het individu direct zelf invloed op heeft. Via deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial leer je alles over het zelf-samen faciliteren van deze transitie.


Een nog niet eerder ontsloten pad transparant en openbaar vrijelijk beschikbaar stellen

Een pad dat nog niet eerder ontsloten was, dient transparant en openbaar vrijelijk beschikbaar gesteld te worden. Volledig open gedeeld. Inclusief ervaringen van mensen. Mensen, die een nog niet eerder ontsloten pad lopen, zijn degenen die dit pad aan het ontsluiten / ontvouwen zijn! En vanzelfsprekend hebben die mensen het volste recht om in 100% transparantie deelgenoot te worden (gemaakt) van belevingen én ervaringen van anderen die meelopen (ik bedoel niet volgen) op dit, nog niet eerder ontsloten, pad. Een pad dat ontsloten wordt vanuit Universele Wetgeving / Rechten van de Mens, dient 100% transparant te zijn, en geen besloten / gesloten achterkamertjes te kennen. Van belang is het publieke domein te onderscheiden van het private, en doorleefd te begrijpen (en er naar te handelen) welke informatie je deelt openbaar en welke in privaat: niet alle informatie kán openbaar gedeeld worden als het gaat om de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap vanwege het private karakter. Dat wil niet zeggen dat er over deze gevoelige informatie niet gesproken mag worden, het wil zeggen dat je uiterst zorgvuldig bent in het kiezen waar en met wie je deze informatie deelt.


Autonome mannen en vrouwen leven het Organisch Paradigma
Autonomie en autoriteit zijn de kwaliteiten van het hebben van opperste onafhankelijke autoriteit en autonomie over je eigen vlees en bloed menselijk lichaam, alles dat leeft, of grondgebied.

De levende mens van vlees en bloed is dus prima in staat tot zelf-regering: geschreven ‘wetten’ en regels (legaal) heeft de levende mens van vlees en bloed niet nodig, want zij / hij is prima in staat tot toepassen van ongeschreven Universele wetten en Natuurlijke wetten vanuit een doorleefde innerlijke moraal en ethiek.

Strafrecht binnen het Publiekrecht is een logisch gevolg van de Universele en Natuurlijke wetten: do no harm ofwel ‘niet doden’, ‘niet dwingen’, ‘niet stelen’, en ‘niet liegen’.


Transitiefase
We zitten in een transitiefase en kunnen in die fase allerlei tools inzetten. Een individu gaat zijn / haar eigen pad afhankelijk van wat bij hem / haar past. Ieder individu bevrijdt zichzelf. Vele bevrijdde individuen veroorzaken de kanteling. Tijdens de transitiefase brengen we bewustzijn én handvatten.

Niemand hoeft een martelaar te zijn. We hebben allemaal toegang tot eerste levensbehoeften nodig. Wat iemand daarnaast nodig heeft, is voor ieder individu anders.

Eenieder is volledig vrij om mee te lopen op het pad, te stoppen met meelopen (tijdelijk) en later weer in te stappen, zonder ook maar enige implicaties.

~mascha Vdf roedelof
Initiator van deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial
Mede-grondlegger en co-creator samenleefpionier
vanuit ‘vrij en onbelast(end) organisch samen leven’
Geboorte van het Organisch Paradigma | Geboorte In Trust
De Nieuwe Professional vanuit de Waarden van het Organisch Paradigma

Attention: if you use the translator, you may not get perfect translations and maybe even sometimes nonsense: just read on or choose the Dutch translation and find an external translator, e.g. deepl.com

Achtung: wenn Sie den Übersetzer benutzen, erhalten Sie möglicherweise keine perfekten Übersetzungen und vielleicht sogar manchmal Unsinn: lesen Sie einfach weiter oder wählen Sie die niederländische Übersetzung und suchen Sie einen externen Übersetzer, z.B. deepl.com

Atención: si usas el traductor, puede que no obtengas traducciones perfectas y a veces incluso tonterías: sigue leyendo o elige la traducción al holandés y encuentra un traductor externo, por ejemplo deepl.com